Inloggen op de klantenomgeving

De Online Cockpit is exclusief voor opdrachtgevers. Indien u nog geen eigen account heeft, klik dan hier om uw vordering direct over te dragen of neem contact met ons op via telefoon +31(0)70-7620330.

Wachtwoord vergeten Inloggen
Vijf tips om wanbetaling te voorkomen

1. Hanteer algemene voorwaarden en verklaar deze van toepassing op uw overeenkomst

Algemene voorwaarden zijn uw bedrijfsspecifieke voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten en transacties met uw bedrijf. Omdat ze algemeen zijn, hoeven deze voorwaarden niet telkens opnieuw onderhandeld te worden.
(meer…)

Lees Verder
Wel of niet meedoen aan een crediteurenakkoord?

U heeft verkocht of geleverd, en uw debiteur doet u een voorstel. Of u akkoord wilt gaan met een voorgesteld crediteurenakkoord, ofwel: u streept een deel van uw vordering weg. Het sluiten van een crediteurenakkoord, ofwel een overeenkomst (akkoord) met uw debiteur, is niet zonder risico’s. In dit artikel gaan we hier nader op in.
(meer…)

Lees Verder
Hoe tref ik op juridisch juiste wijze een betalingsregeling met mijn debiteur?

Elke ondernemer krijgt tegenwoordig van een debiteur wel een zogenaamd ‘verzoek betalingsregeling’ voor de openstaande en onbetaalde facturen. Stel, u bent niet de beroerdste en stemt met een betalingsregeling in. Het zomaar akkoord gaan met een betalingsregeling kan echter grote gevolgen hebben.
(meer…)

Lees Verder
Tref een betalingsregeling met de Belastingdienst voor extra financiële ruimte.

Het is crisis. En niet zo’n beetje ook. Daar is de Belastingdienst inmiddels ook achter. Dus wordt er water bij de wijn gedaan.

Vanaf dit jaar is het mogelijk de Belastingdienst zowel schriftelijk als mondeling te verzoeken om uitstel van betaling van openstaande belastingaanslagen en een betalingsregeling met de Belastingdienst te treffen. Wil de Belastingdienst uitstel van betaling overwegen, dan moet in elk geval voldaan zijn aan de volgende voorwaarden voor uitstel van betaling en een betalingsregeling met de Belastingdienst.
(meer…)

Lees Verder
Laat gratis uw algemene voorwaarden controleren

Vanaf 1 juli vorig jaar geldt de nieuwe wet incassokosten. Deze wet is van dwingend recht (verplicht) voor transacties met consumenten. De wet bepaalt de hoogte van de incassokosten. Voor transacties met bedrijven is het echter sterk aan te raden nadere afspraken over vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten te maken in uw algemene voorwaarden. Laat nu de incassoclausule in uw algemene voorwaarden gratis door ons checken en zo nodig aanpassen!
(meer…)

Lees Verder
Facturen verrekenen: Credit management anno 2012

Doet u zaken met elkaar, dan verstuurt u vaak over en weer facturen. U kunt natuurlijk ieder uw eigen ontvangen factuur voldoen, maar zou het niet handiger zijn om de facturen tegen elkaar weg te strepen en alleen het saldo te betalen of te ontvangen?

Of er verrekend mag worden spreekt u in eerste instantie samen af. Bijvoorbeeld in een overeenkomst of in de algemene voorwaarden. Uit de praktijk blijkt dat zakenpartners, zonder expliciet een beroep op verrekening (te) weg doen, de schulden al salderen.
(meer…)

Lees Verder
Uit de praktijk: Mag ik de betaling van mijn factuur opschorten?

Afgelopen maand dagvaardde we een particulier voor de rechtbank van Heerlen. Onze cliënt, een installatiebedrijf, die voor deze particulier zijn huis had geïsoleerd, weigerde zonder geldige rechtsgrond de factuur van enkele duizenden euro’s te betalen.
(meer…)

Lees Verder
Betalingstermijnen worden wettelijk vastgelegd

Vanaf 1 januari 2013 geldt er een nieuwe en duidelijke wettelijke regeling omtrent betalingstermijnen. Tot nu toe mochten betalingstermijnen ‘niet onredelijk’ zijn. Hier is nader invulling aan gegeven.

Betalingstermijnen zijn in de praktijk branchespecififiek en vaak relatie-afhankelijk. Zo is de betalingstermijn in sommige gevallen 0 dagen (direct betalen), 14 dagen of 30 dagen. In de bouwsector gaat de termijn (op papier) al gauw naar 60 dagen en blijkt dat er in de praktijk pas na 120 dagen wordt betaald.
(meer…)

Lees Verder
Nieuwe wet incassokosten schept duidelijkheid

U betaalt een rekening te laat en ontvangt een brief van een incassokantoor. Snel maakt u het originele factuurbedrag over en u hoopt dat daarmee de kous af is. Tot 1 juli van dit jaar was dat in veel gevallen ook zo. Vanaf 1 juli 2012 gaat echter de nieuwe wet incassokosten in. De kans is dan ook groot dat betaling van de niet betaalde incassokosten alsnog via de rechter wordt afgedwongen.
(meer…)

Lees Verder