Teveel betaald loon terugvorderen
pexels-photo-210990
Door:
in Ondernemingsrecht
op 31 januari 2015
mr. drs. Joost Konings

“Teveel betaald loon gemakkelijk weer te incasseren”

Als werkgever heeft u per ongeluk teveel salaris uitbetaald. Misschien tijdens het dienstverband, misschien aan het einde. Uw (ex-)werknemer weigert het teveel betaald loon terug te betalen. Met incasso haalt u het teveel betaald loon gemakkelijk weer binnen. Hieronder leest u hoe u start met teveel betaald loon terugvorderen.

Verzuimdatum bij teveel betaald loon

Uw werknemer zal er misschien niets van zeggen als u teveel betaalt. Maar op een gegeven moment komt u erachter, dat er teveel salaris betaald is. De datum van betaling is volgens de wet de datum van verzuim. Juridisch wordt teveel betaald loon aangemerkt als een ‘onverschuldigde betaling’.

Onverschuldigde betaling opgenomen in de wet

In de praktijk wordt heel wat ‘onverschuldigd betaald’: het wordt betaald, zonder dat er een schuld is. Vaak omdat men per ongeluk betaalt of dat iemand denkt dat er nog een schuld is. Maar ook veel betalingen gaan onopgemerkt. Pas later komt u erachter, dat er onterecht is betaald.

Het kan gaan om loon (salaris) en ook om een fout in de afdracht van de loonbelasting of sociale premies of dat een looninschaling niet wordt toegepast.

Juridisch gezien gaat het dan om de onverschuldigde betaling zoals opgenomen in art. 6:203 Burgerlijk Wetboek (BW):

Artikel 6:203 BW

  • Degene die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, is gerechtigd dit van de ontvanger als onverschuldigd betaald terug te vorderen.
  • Betreft de onverschuldigde betaling een geldsom, dan strekt de vordering tot teruggave van een gelijk bedrag.
  • Degene die zonder rechtsgrond een prestatie van andere aard heeft verricht, heeft eveneens jegens de ontvanger recht op ongedaanmaking daarvan.

Iets wat onterecht betaald is, moet terugbetaald worden.

Werknemer geeft niet thuis

Niet zelden zal de werknemer niet thuis geven, als het gaat om terugbetaling van loon. Soms is het geld zelfs al opgemaakt aan andere dingen. Of er wordt ontkend dat er teveel loon is betaald door u.

Rente verschuldigd over teveel betaald loon

Omdat het teveel betaald loon nooit betaald had moeten worden, en het ook vanaf dat moment onverschuldigd is betaald, bepaalt de wet dat vanaf datum betalen de wettelijke rente verschuldigd is. De datum van betaling wordt namelijk als verzuimdatum aangemerkt. Teveel betaald loon terugvorderen omvat dus ook het incasseren van de wettelijke rente vanaf datum betaling tot en met datum terugbetaling door de werknemer.

Hoe kan ik teveel betaald loon terugvorderen?

Om te beginnen met teveel betaald loon terugvorderen start u gemakkelijk een incassoprocedure op. In veel gevallen wordt het teveel betaald loon dan alsnog terugbetaald. Wij vorderen voor u niet alleen het teveel betaald loon, ook de rente vanaf de datum van betaling vormt onderdeel van de vordering. Blijft betaling uit, dan is het noodzaak om tot dagvaarding over te gaan om via de rechter te vorderen. Uw zaak wordt dan behandeld door een van onze eigen juristen. We behalen een vonnis, waarmee beslag gelegd kan worden. De verjaringstermijn van een vonnis is wel 20 jaar.

We hebben veel ervaring met het incasseren van teveel betaalde salarissen. Een incassotraject is meestal intensief en kort waarbij we alles in het werk stellen om teveel betaald loon zo snel als mogelijk weer boven water te krijgen. We proberen dat altijd eerst zonder tussenkomst van de rechter. Mocht de ontvanger van uitgeleend geld dan nog niet betalen, dan stappen we voor u naar de rechter als u dat wilt.

Ontvangt de werkgever het te veel ontvangen loon terug, dan kan de werkgever de te veel ingehouden loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekering corrigeren met de nog af te dragen bedragen.

Is de werknemer het niet eens met terugbetalen?

Het kan voorkomen dat de werknemer weigert teveel betaald loon terug te betalen. Bijvoorbeeld omdat deze vindt dat hij of zij nog wat van u te vorderen heeft. Onze juristen helpen u bij het oplossen van het probleem en bemiddelen waar nodig.

Tijdens een incassoprocedure is het ons doel om ervoor te zorgen dat de werknemer het teveel betaalde loon plus rente terugbetaalt.

Voordelen incassoprocedure

Het starten van een incassoprocedure heeft vele voordelen. Onder andere:

  1. Opeisbaarheid: door het starten van de incassoprocedure eist u het teveel betaald loon op.
  2. Aanspraak rente: wij incasseren naast de hoofdsom aan teveel betaald loon ook de rente
  3. Snelle opvolging: ons incassotraject is kort en intensief. Blijft betaling toch uit? Dan starten we in overleg met u een gerechtelijke procedure om betaling af te dwingen. Een vonnis blijft 20 jaar geldig.

Moet ik zelf eerst een brief sturen?

Nee, dat hoeft niet. Wij verzorgen in het incassotraject de correspondentie aan uw debiteur.

Onderneem actie

Teveel betaald loon terugvorderen? Een betaling opeisen? Een geschil over de terugbetaling het teveel betaald loon? Start direct een incassoprocedure of neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+