Nieuwe wet incassokosten schept duidelijkheid
photo-1457369804613-52c61a468e7d
mr. drs. Joost Konings

U betaalt een rekening te laat en ontvangt een brief van een incassokantoor. Snel maakt u het originele factuurbedrag over en u hoopt dat daarmee de kous af is. Tot 1 juli van dit jaar was dat in veel gevallen ook zo. Vanaf 1 juli 2012 gaat echter de nieuwe wet incassokosten in. De kans is dan ook groot dat betaling van de niet betaalde incassokosten alsnog via de rechter wordt afgedwongen.

Met de nieuwe wet incassokosten komt er een einde aan de onduidelijkheid over incassokosten bij transacties met consumenten. Een consument die te laat betaalt, is voortaan automatisch incassokosten verschuldigd. In rechtbankprocedures werden deze kosten in het verleden de ene keer wel en de andere keer niet toegewezen. Dit was afhankelijk van het oordeel van de rechter.

Om incassokosten te kunnen opeisen dient het facturatie en aanmaanproces van ondernemers wel aan enkele voorwaarden te voldoen. Zo moet het aanmaantraject met de nieuwe wetgeving in overeenstemming worden gebracht.

Volgens Konings, directeur bij het Invorderingsbedrijf, en voorheen werkzaam bij Fortis Bank en ABN AMRO, zal de nieuwe wet een positief effect hebben op de betalingsmoraal. ‘Bij te laat betalen zijn door de aanpassing incassokosten definitief verschuldigd. Meer ondernemers zullen het laten aankomen op een rechtszaak als niet alles betaald wordt.’, aldus Konings. Hij verwacht dat de wet consumenten een prikkel geeft sneller en beter te gaan betalen.

Daarnaast scheppen de nieuwe regels duidelijkheid over de hoogte van de in rekening te brengen incassokosten. Konings: ‘Incassokosten bedragen vanaf 1 juli aanstaande een percentage van de hoofdsom, met een minimum van 40 euro. Consumenten worden daardoor beschermd tegen onredelijk hoge incassokosten.’ De wetgeving geldt niet voor transacties met bedrijven.

© Invorderingsbedrijf, uitgegeven op 18-06-2012

Hieronder vindt u diverse documenten om uw eigen administratie op orde te kunnen brengen. Nog vragen? Bel ons vrijblijvend op 070-7620330.

DOWNLOADS
Aanpassingen aanmaantraject
Voorbeeld aanmaning
Clausule algemene voorwaarden

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+