Inloggen op de klantenomgeving

De Online Cockpit is exclusief voor opdrachtgevers. Indien u nog geen eigen account heeft, klik dan hier om uw vordering direct over te dragen of neem contact met ons op via telefoon +31(0)70-7620330.

Wachtwoord vergeten Inloggen
Onderhoudsplicht huurder. Wat houdt de onderhoudsplicht van de huurder in?
Door:
in Incasso huur
op 14 juli 2014
mr. drs. Joost Konings

“Verhuurder niet altijd verplicht tot onderhoud aan het gehuurde”

Als verhuurder bent u niet verantwoordelijk voor al het onderhoud aan het gehuurde. U hoeft dus niet altijd onderhoud uit te voeren. Ook niet als de huurder daar om vraagt. Onverplicht onderhoud uitvoeren drukt het rendement op vastgoed direct. Wat moet de huurder zelf aan onderhoud verrichten?

De definitie van gebrek

Wat is gebrek is, is eigenlijk subjectief. De een vindt een deur die schrankt een gebrek, de ander vindt van niet. Een gebrek is een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft (art. 7:204 BW).

Kortom, wat een gebrek is, is nogal subjectief. Vandaar dat de overheid daarop iets heeft bedacht: het Besluit Kleine Herstellingen.

Overigens is het niet toegestaan om in de huurovereenkomst afspraken te maken over wat onder een gebrek moet worden verstaan. De wet verbiedt dit.

Huurder heeft een eigen onderhoudsplicht

De wet bepaalt dat de huurder verantwoordelijk is voor het uitvoeren van kleine herstellingen. Daarbij gaat het dan om kleine reparaties die geen noemenswaardige kosten met zich meebrengen en die door de huurder zelf op eenvoudige wijze uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het vastzetten van elektrische schakelaars en of trapleuningen.

In de praktijk is veel discussie over de vraag of de huurder of de verhuurder onderhoud moet verrichten. De reparaties die in elk geval aangemerkt moeten worden als kleine herstellingen zijn vastgelegd in het Besluit Kleine Herstellingen. Elke verhuurder moet hier kennis van nemen om niet onnodig kosten te maken.

Download Besluit Kleine Herstellingen

Vul het onderstaande formulier in en download het Besluit Kleine Herstellingen en zie direct waartoe uw huurder verplicht is.
Opschorten huur niet toegestaan en dus onrechtmatig

Het opschorten van de huur betekent dat de huurder tijdelijk stopt met het betalen van de huur totdat bijvoorbeeld gebreken zijn verholpen. In principe komt een huurder opschortingsrecht toe indien er voldoende samenhang is tussen de verplichting die wordt opgeschort door de huurder (het betalen van de huur) en de verhuurder (het herstellen van gebreken). De huur opschorten mag niet zomaar.

Niet betalen huur vanwege kleine herstellingen

Als de huurder de huur opschort of niet betaalt vanwege kleine herstellingen die de huur zelf op moet lossen, handelt hij onrechtmatig. U doet er dan verstandig aan om direct over te gaan tot het incasseren van de niet betaalde huur. Er is immers geen enkele rechtsgrond om de huur niet te betalen. Het incasseren van de huur verloopt door middel van huurincasso.

Ook al staat een woning op de nominatielijst om gesloopt te worden (en daardoor is waarschijnlijk al een lagere huurprijs bedongen), dan nog kan de huurder van de verhuurder verlangen bepaalde gebreken (die dus niet vallen onder kleine herstellingen) te verhelpen. Hierover wordt in de praktijk veel geprocedeerd (mede dankzij de invoering van het nieuwe huurrecht per 1 augustus 2003).

Juridisch advies over onderhoudsplicht huurder en niet betalen huur

De juristen huurrecht van het Invorderingsbedrijf hebben een ruime ervaring op het gebied van onderhoudsplichten van de huurder, incasso van huur en de verplichtingen van de verhuurder. Daarbij staat het rendement op het vastgoed centraal.
Direct starten met incasso of juridisch advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 070-7620330 of e-mail info@invorderingsbedrijf.nl.

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0