Inloggen op de klantenomgeving

De Online Cockpit is exclusief voor opdrachtgevers. Indien u nog geen eigen account heeft, klik dan hier om uw vordering direct over te dragen of neem contact met ons op via telefoon +31(0)70-7620330.

Wachtwoord vergeten Inloggen
De huur is niet betaald, wat moet ik doen om geen geld te verliezen
Door:
in Incasso huur
op 6 juli 2014
mr. May Leung

U verhuurt vastgoed. De opbrengsten uit de huur vormen na aftrek van kosten uw rendement. Als de huur niet wordt betaald, daalt uw rendement direct. Het niet betaald krijgen van huur wijst vaak op serieuze problemen. Lees hier hoe u veel geld kunt besparen.

  • Ga na waarom er niet betaald wordt
  • Start met huurincasso
  • Nog niet betaald? Dagvaarden!

Onrechtmatige opschorting van huur

Volgens geldend huurrecht is het in bepaalde situaties toegestaan de te betalen huur op te schorten. Opschorten betekent dat de huurder zich op het recht beroept de huur pas op een later tijdstip te betalen, nadat de verhuurder gepresteerd heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gebreken die de verhuurder eerst moet oplossen. Het probleem met opschorting is vaak dat er discussie ontstaat over wie (u of de huurder) nu welke gebreken op moet lossen. Zorg ervoor dat u nagaat of er gebreken zijn, welke u zou moeten verhelpen. Zijn deze er niet? Dan mag de huur doorgaans ook niet opgeschort worden. Doet een huurder dit wel, dan moet u incasso inschakelen.

Gebrek aan liquiditeit

Als uw huurder zelf krap bij kas zit, wordt u daar via het niet betalen van de huur ook de dupe van. Het een dag te laat betalen van de huur is nog acceptabel. Als huur echter zomaar onbetaald blijft, zien we in de praktijk dat achterstanden alleen maar groter worden. In een dergelijke situatie doet u er verstandig aan om de huurovereenkomst zo spoedig mogelijk te beëindigen. Problemen worden immers alleen maar groter. Beëindigen kan in de meeste gevallen uitsluitend via een zogenaamde ontbindingsprocedure via de rechter. Lees hieronder meer over de huurovereenkomst ontbinden.

Vertrokken onbekend waarheen

Het is mogelijk dat de huurder de deur simpelweg achter zich heeft dicht getrokken, en is vertrokken. Vaak onbekend waarheen. In een dergelijke situatie blijft u zitten met een huurachterstand welke uiteraard betaald dient te worden. In de meeste gevallen kunnen we een huurder opsporen door het uitbrengen van een zogenaamd sommatie exploot.

Met het exploot wordt uw debiteur geconfronteerd met de achterstand en gesommeerd tot betaling. Over het algemeen volgt direct betaling.

Relatie tussen huurders verbroken

Huurders gaan samenwonen in uw vastgoed. Of huurders starten gezamenlijk een bedrijfje en besluiten ‘het bedrijf’ van de ene op de andere dag te beëindigen. De huur blijft onbetaald en u zit met een financieel gat.

Het uitgangspunt is dat de huur betaald wordt door de partijen die zich gezamenlijk tot nakoming hebben verbonden. Met andere woorden met wie heeft u een huurovereenkomst gesloten. Hoewel een huurovereenkomst ook mondeling gesloten kan worden, zal bepalend voor het antwoord zijn wie er getekend heeft.

Voor wat betreft de nakoming van de verplichting tot het betalen van huur heeft u er als verhuurder natuurlijk niets mee te maken of de relatie tussen de huurders onderling is verbroken. Het is aan te bevelen om alle contractanten apart aan te spreken voor de volledige huurachterstand. Dit geldt evenzo indien bijvoorbeeld een vennootschap onder firma is uitgeschreven in het Handelsregister.

Incasso van huur: huurincasso

Als de huur niet betaald wordt, is het mogelijk deze alsnog direct te incasseren. Vaak wijzen huurachterstanden op toenemende betalingsproblemen, zodat een verhuurder er snel bij moet zijn.

Een speciaal voor het incasseren van huurachterstanden ontwikkeld product is huurincasso. Met een zogenaamde buitengerechtelijke incassoprocedure wordt de achterstallige huursom alsnog binnengehaald. Veel huurders blijven daarna wel bij met betalen. Immers weten zij dat u met wanbetaling geen genoegen neemt.

De voordelen van huurincasso zijn:

  • Respect voor de relatie tussen u en uw huurder
  • Rendement niet langer onder druk
  • Huur alsnog snel betaald

Lees hier meer over huurincasso. Wilt u direct een huurincasso uit handen geven, dan vindt u hier het incasso aanmeldformulier .

Niet betaald? Dagvaarden!

Betaalt uw huurder ook niet na diverse sommaties van ons, dan adviseren we om tot dagvaarding over te gaan voor de gehele achterstand. Vaak beslissen we dan samen met u om in dezelfde procedure ook de huurovereenkomst te ontbinden. Ook is het mogelijk dat we schadevergoeding vorderen omdat door uw huurder de huurovereenkomst niet volledig wordt uitgediend.

Juridisch advies in geval van huur niet betaald

Als huurachterstanden oplopen of de huur is niet betaald hebben de juristen huurrecht van het Invorderingsbedrijf een ruime ervaring om u uitstekend te adviseren en te kunnen helpen. Neem contact met ons op via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail. en laat u vandaag nog voorlichten over de mogelijkheden.

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0