Door:
in Huurrecht, Incasso huur
op 16 augustus 2011
mr. drs. Joost Konings
Help! Uitspraak Huurcommissie en verhuurder betaalt geld niet terug
download

Help! Uitspraak Huurcommissie en verhuurder betaalt geld niet terug.

Het huren en verhuren van woonruimte is gebonden aan wettelijke regels. Huurder en verhuurder hebben zowel rechten als plichten. Er kan verschil van mening ontstaan tussen huurder en verhuurder over bijvoorbeeld de hoogte van de huurprijs, de redelijkheid van de servicekosten of over het onderhoud van de woonruimte.
(meer…)

Lees Verder
Kunt u als verhuurder uw huurovereenkomst beëindigen? 5 opzeggingsgronden.
pexels-photo-1330753

Naast de bepalingen opgenomen in Boek 7 Titel 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn er diverse andere wetten en besluiten op de huur en verhuur van woonruimte van toepassing, zoals de Uitvoeringswet Huurprijs Woonruimte (UHW) en het Besluit Huurprijzen Woonruimte (BHW). Daarnaast zijn de algemene leerstukken uit het vermogensrecht en het verbintenissenrecht (Boek 3 en Boek 6 BW) van belang voor de huurovereenkomst.
(meer…)

Lees Verder
Door:
in Huurrecht, Incasso huur
op 11 februari 2011
mr. drs. Joost Konings
Het incasseren van achterstallige huur
pexels-photo-1288482 (1)

De vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming wegens (herhaalde) wanbetaling.

Indien uw huurders niet betalen is dat niet alleen vervelend (het kost u veel moeite en energie), maar het kan ook leiden tot financiële problemen: uw verwachte rendementen komen in gevaar.
(meer…)

Lees Verder
Door:
in Huurrecht, Incasso huur
op 18 december 2010
mr. drs. Joost Konings
Wij dragen zorg voor uw openstaande vorderingen
pexels-photo-219532

Oplossing voor het huurbeleid
De ingreep van de Europese Commissie in het Nederlandse woningbeleid heeft tot veel verzet geleid.

Met ingang van 1 januari 2011 moeten corporaties hun woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen niet hoger dan euro 33.614. Ten hoogste 10% van de woningen is beschikbaar voor de inkomens met een hoger inkomen. In de krappe regio’s hebben deze huishoudens echter weinig alternatieven. Is de maatregel van de Commissie ongewenst of op z’n minst ondoordacht?
(meer…)

Lees Verder