Inloggen op de klantenomgeving

De Online Cockpit is exclusief voor opdrachtgevers. Indien u nog geen eigen account heeft, klik dan hier om uw vordering direct over te dragen of neem contact met ons op via telefoon +31(0)70-7620330.

Wachtwoord vergeten Inloggen
Door:
in Incasso huur
op 14 juli 2014
mr. drs. Joost Konings
Onderhoudsplicht huurder. Wat houdt de onderhoudsplicht van de huurder in?

“Verhuurder niet altijd verplicht tot onderhoud aan het gehuurde”

Als verhuurder bent u niet verantwoordelijk voor al het onderhoud aan het gehuurde. U hoeft dus niet altijd onderhoud uit te voeren. Ook niet als de huurder daar om vraagt. Onverplicht onderhoud uitvoeren drukt het rendement op vastgoed direct. Wat moet de huurder zelf aan onderhoud verrichten?
(meer…)

Lees Verder
Door:
in Incasso huur
op 9 juli 2014
mr. drs. Joost Konings
Mag een huurder de huur opschorten?

“Opschorten van huur leidt tot een fikse aantasting van het rendement op vastgoed”

U verhuurt vastgoed en er wordt niet meer of slechts een deel betaald. De huurder laat weten voorlopig niet meer te betalen, totdat u bijvoorbeeld gebreken hebt opgelost. Dit heet het opschorten van de huur. Een huurder mag zich niet zomaar op een opschortingsrecht beroepen en stoppen met het betalen van huur. Lees hier wanneer opschorting onrechtmatig is en en wat u kunt doen.
(meer…)

Lees Verder
Door:
in Incasso huur
op 8 juli 2014
mr. drs. Joost Konings
Problemen met huurders, hoe kunt u geld besparen?

Schade aan het gehuurde zorgt voor een fikse daling van het rendement. Het oplossen van de schade kost tijd, geld en energie. Huurders geven vaak niet thuis en u blijft met de rekening zitten.
Op grond van de wet komt alle schade aan het gehuurde voor rekening van de huurder (met uitzondering van brandschade), op voorwaarde dat de schade de huurder kan worden toegerekend. Dit betekent dat er naar gekeken moet worden of de schuld voor de schade in redelijkheid aan de huurder is toe te schrijven.
(meer…)

Lees Verder
Door:
in Incasso huur
op 6 juli 2014
mr. May Leung
De huur is niet betaald, wat moet ik doen om geen geld te verliezen

U verhuurt vastgoed. De opbrengsten uit de huur vormen na aftrek van kosten uw rendement. Als de huur niet wordt betaald, daalt uw rendement direct. Het niet betaald krijgen van huur wijst vaak op serieuze problemen. Lees hier hoe u veel geld kunt besparen.
(meer…)

Lees Verder
Door:
in Huurrecht, Incasso huur
op 16 augustus 2011
mr. drs. Joost Konings
Help! Uitspraak Huurcommissie en verhuurder betaalt geld niet terug

Help! Uitspraak Huurcommissie en verhuurder betaalt geld niet terug.

Het huren en verhuren van woonruimte is gebonden aan wettelijke regels. Huurder en verhuurder hebben zowel rechten als plichten. Er kan verschil van mening ontstaan tussen huurder en verhuurder over bijvoorbeeld de hoogte van de huurprijs, de redelijkheid van de servicekosten of over het onderhoud van de woonruimte.
(meer…)

Lees Verder
Kunt u als verhuurder uw huurovereenkomst beëindigen? 5 opzeggingsgronden.

Naast de bepalingen opgenomen in Boek 7 Titel 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn er diverse andere wetten en besluiten op de huur en verhuur van woonruimte van toepassing, zoals de Uitvoeringswet Huurprijs Woonruimte (UHW) en het Besluit Huurprijzen Woonruimte (BHW). Daarnaast zijn de algemene leerstukken uit het vermogensrecht en het verbintenissenrecht (Boek 3 en Boek 6 BW) van belang voor de huurovereenkomst.
(meer…)

Lees Verder
Door:
in Huurrecht, Incasso huur
op 11 februari 2011
mr. drs. Joost Konings
Het incasseren van achterstallige huur

De vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming wegens (herhaalde) wanbetaling.

Indien uw huurders niet betalen is dat niet alleen vervelend (het kost u veel moeite en energie), maar het kan ook leiden tot financiële problemen: uw verwachte rendementen komen in gevaar.
(meer…)

Lees Verder
Door:
in Huurrecht, Incasso huur
op 18 december 2010
mr. drs. Joost Konings
Wij dragen zorg voor uw openstaande vorderingen

Oplossing voor het huurbeleid
De ingreep van de Europese Commissie in het Nederlandse woningbeleid heeft tot veel verzet geleid.

Met ingang van 1 januari 2011 moeten corporaties hun woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen niet hoger dan euro 33.614. Ten hoogste 10% van de woningen is beschikbaar voor de inkomens met een hoger inkomen. In de krappe regio’s hebben deze huishoudens echter weinig alternatieven. Is de maatregel van de Commissie ongewenst of op z’n minst ondoordacht?
(meer…)

Lees Verder