Als verhuurder van een of meerdere panden is het heel belangrijk dat u tijdig de huur ontvangt van uw huurders. Een strikt beleid is noodzakelijk. Staat u te late betaling toe dan ontstaat al snel een huurachterstand. Een huurachterstand is erg vervelend. Soms is het laksheid. Vaak beschikt een huurder echter niet over voldoende geld om de huur te voldoen. In beide gevallen is dit een ongewenste situatie voor u als verhuurder. Doet u niets dan loopt de vordering snel op en loopt u inkomsten mis. Het is dan ook van groot belang om direct actie te ondernemen. Welke procedure volgt u nu het beste in dat geval?

Welke procedure volgen?

Is de huur 2 dagen na de vervaldatum niet binnen dan schrijft u de huurder aan met het verzoek de betaling alsnog te voldoen. Deze brief moet aan enkele eisen voldoen. Op deze pagina treft u een voorbeeld aanmaning indien uw debiteur een particulier is (niet handelende in de vorm van beroep of bedrijf). Is de betaling na 14 dagen nog niet binnen dan schakelt u het beste een derde in. Bijvoorbeeld en advocaat of incassobureau. Deze derde zal de huurder alsnog aanschrijven in verband met de huurachterstand. Dit is de zogenaamde incassoprocedure. De huursom wordt in dat geval verhoogd met rente en wettelijke incassokosten. Meestal is dit voldoende en gaat men tot betaling over. Omdat men ook de incassokosten moet betalen, zal men in de toekomst het zo ver niet meer laten komen en tijdig betalen.

Geen betaling, huurovereenkomst ontbinden!

In sommige gevallen blijft betaling ook na de incassoprocedure uit. Om de huurachterstand in dat geval zoveel mogelijk te beperken moet er een procedure bij de kantonrechter gestart worden. Door middel van deze gerechtelijke procedure wordt een vonnis verkregen bij de rechtbank. Door de uitspraak van de rechter in het vonnis kan de huurovereenkomst worden beëindigd en, wanneer uw huurder niet vrijwillig vertrekt, de huurder worden uitgezet. Met het vonnis kunnen achterstallige huurpenningen ook worden geïncasseerd door middel van beslaglegging.

Geconcludeerd kan worden dan om huurachterstanden zoveel mogelijk te beperken, een strikte aanmaan- en sommatieprocedure gevolgd moet worden. Bij structurele wanbetaling moet de huurovereenkomst zo snel mogelijk worden ontbonden.

Heeft u te maken met slecht betalende huurders? Wilt u de huurovereenkomst direct laten ontbinden? Lees hier meer over de mogelijkheden op gebied van huurincasso.

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+

Wij gaan door waar andere stoppen!

500 Gewonnen zaken
80 Nieuwe klanten in 2018
25 Gewonnen Awards
€ 9.503.613 Geincasseerde omzet

Recente artikelen

photo-1537724326059-2ea20251b9c8
beslaglegging op vastgoed
werknemer maakt schade
photo-1528747354767-89476f71d2a3
pexels-photo-935756
cytonn-photography-GJao3ZTX9gU-unsplash
Beslaglegging
helloquence-OQMZwNd3ThU-unsplash
pexels-photo-573565
photo-1486125305436-b7144b0734f0
photo-1516156008625-3a9d6067fab5
photo-1519377345644-937ef9754740
Let op! Nepdeurwaarders actief met ons KvK-nummer (1)
pexels-photo-518543
pexels-photo-1089549
pexels-photo-209137