Door:
in Huurrecht
op 12 mei 2020
ir. Laurens Lemmens
Huurder betaalt steeds te laat
Huurder betaalt steeds te laat

Huurder betaalt steeds te laat? Huur snel geïncasseerd!

Spring naar Huurder die steeds te laat betaalt grote ergernis
Spring naar Stevige aantasting van uw rendement in geval van huurder betaalt steeds te laat
Spring naar Hoe lost u het probleem huurder betaalt steeds te laat op?

Huurder die steeds te laat betaalt grote ergernis

Aanmanen, herinneren, bellen, langsgaan, een e-mail beantwoorden, nog een e-mail beantwoorden, een betalingsregeling treffen, opvolgen, opheffen. Herkent u dit? Vast wel. U bent een van de vele verhuurders die maandelijks achter hun geld aan moet.

Wat is er aan de hand? Uw huurder betaalt steeds te laat. U bent het beu en dat is begrijpelijk. U baalt als een stekker wanneer u naar uw bank-app kijkt, in de hoop dat de huurder dit keer wél op tijd betaalt. De realiteit spreekt de waarheid; het lijkt helaas te mooi om waar te zijn. Waarom betaalt precies die ene huurder telkens te laat? De rest is altijd op tijd. Zoals het hoort.

Wettelijk gezien is de huurder verplicht om de tegenprestatie te leveren. De huur moet vóór de eerste van de maand worden betaald. Toch betalen veel huurders achteraf of helemaal niet. Twee manieren om uzelf te verzekeren van uw beoogde rendement.

Stevige aantasting van uw rendement in geval van huurder betaalt steeds te laat

U heeft geïnvesteerd in vastgoed met als doel het behalen van goed rendement. Uw huurder betaalt steeds te laat, dit tast uw rendement aan. We hebben het niet over eenmalig te laat betalen van de huur, maar structureel. Wat kunt u doen in dit geval?

Hoe lost u het probleem huurder betaalt steeds te laat op?

Een huurder die zich telkens opnieuw niet houdt aan de bepalingen van de wet of het huurcontract, gedraagt zich niet als een ‘goed huurder’.
Wij beschermen uw rendement op 2 manieren:

 1. Incasso No Cure No Pay
 2. Ontbinden van de huurovereenkomst (Tip: naadloze aansluiting op 1)

Incasso No Cure No Pay bij huurder betaalt steeds te laat

Een huurovereenkomst bevat verplichtingen voor u, maar zeker ook voor uw huurder. Denk aan het gehuurde in goede staat houden én het betalen van huur (en de verhogingen). Gaat dit mis, dan trekt u natuurlijk aan de bel.

Met onze succesvolle Incasso No Cure No Pay procedure zorgt u ervoor dat de huur direct betaald wordt.  Met Incasso No Cure No Pay snijdt het mes namelijk aan 2 kanten.

 • Huurachterstand zonder moeite geïncasseerd.
 • Daarnaast blijft het rendement van vastgoedbelegging op peil

Welke stappen moet u zetten bij huurder betaalt steeds te laat

Afhankelijk van uw soort huurder (particulier / zakelijk) wijzigt de route.

Een particuliere huurder betaalt steeds te laat

De huur is per eerste van de maand verschuldigd. Vanaf dat moment treedt verzuim van rechtswege in. Dit betekent dat u het bedrag (de huur) zonder ingebrekestelling kunt opeisen. In de No Cure No Pay incasso procedure verhalen wij de wettelijk incassokosten op uw particuliere huurder. De wet vereist dat de verhuurder eerst een goede veertiendagenbrief stuurt.

Tip: Download GRATIS een voorbeeld 14 dagenbrief


Tip: In de praktijk blijkt dat er heel veel mis gaat met deze brief. Daarom hebben wij het versturen van deze maatwerkbrief onderdeel gemaakt van onze No Cure No Pay incasso procedure. Meld uw vordering direct aan.

 • Goedkoper: Minder tijd en moeite voor u
 • Meer effect: Uw debiteur onder de indruk
 • Juridisch in orde

Betaalt de huurder niet nadat u zelf de brief verstuurd heeft? Start in dat geval ook het incasso No Cure No Pay traject

In geval van een zakelijke huurder betaalt steeds te laat

Bij zakelijke verhuur is er meteen sprake van verzuim van rechtswege. U kunt de vordering direct uit handen geven en het Incasso No Cure No Pay traject starten. Veelal zijn de bedragen bij zakelijke huur hoger. Het is daarom belangrijk om dit niet op te laten lopen.

Tip: Vraag een GRATIS adviesgesprek met een jurist


Tip: In de praktijk blijkt dat er heel veel mis gaat met deze brief. Daarom hebben wij het versturen van deze maatwerkbrief onderdeel gemaakt van onze No Cure No Pay incasso procedure. Meld uw vordering direct aan.

 • Goedkoper: Minder tijd en moeite voor u
 • Meer effect: Uw debiteur onder de indruk
 • Juridisch in orde

Huurder betaalt steeds te laat er uit zetten

De kans is groot dat het Incasso No Cure No Pay traject leidt tot succes. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u de huurder uit uw pand zetten.

Met onze huurincasso juristen is uw pand in no-time weer beschikbaar.

Wanneer kunt u de huurder eruit zetten?

Als er huurachterstand ontstaat is er sprake van wanprestatie. Een zakelijke huurovereenkomst kan dan direct ontbonden worden. We doen dat via een verzoek aan de rechter (de zogenaamde gerechtelijk ontbinding). Is uw huurder een particulier dan hanteert de Rechtspraak een richtlijn van een huurachterstand van minimaal drie maanden (Link Rechtspraak).

Wat zegt de rechtspraak over het ontbinden van een particuliere huurovereenkomst (in geval van huurder betaalt steeds te laat)?

In het arrest van het Gerechtshof Den Haag d.d. 13-09-2019

Het is vaste rechtspraak dat een huurachterstand van drie maanden in beginsel de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. De huurachterstand is immers een tekortkoming in de huurovereenkomst. De huurder komt de betalingsverplichting niet na (ECLI:NL:GHDHA:2016:2508) oordeelde het gerechtshof r.o. 5 het volgende: “Een achterstand van drie maanden levert voldoende grond om de overeenkomst te ontbinden.”.

In het vonnis van het Rechtbank Noord Nederland 08-09-2015

Vervolgens moet worden beoordeeld of dit betaalgedrag van [B] kan worden aangemerkt als een dermate ernstige tekortkoming dat dit de ontbinding van de huurovereenkomst met haar gevolgen rechtvaardigt. De kantonrechter beantwoordt deze vraag bevestigend, nu [B] geen dan wel onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld, die maken dat ontbinding van de huurovereenkomst desondanks achterwege moet blijven. De stelling van [B] dat het ontbindingsverzoek voort zou komen uit de wens van [A] om het gehuurde te verkopen levert geen omstandigheid op om de ontbinding af te wijzen. De mogelijke verkoop van het pand staat in principe los van de op [B] als huurder rustende verplichting om tijdig de huur te betalen. De kantonrechter kan [B] voorts niet volgen in zijn verweer dat hij vóór 5 december 2014 geen enkele betalingsherinnering zou hebben ontvangen. Dit verweer wordt ontkracht door de overgelegde correspondentie tussen [A] (dan wel haar dochter) en [B] , waaruit blijkt dat [B] wel degelijk regelmatig onder andere via e-mailberichten is aangesproken op zijn onregelmatige betalingsgedrag en dat [A] meerdere malen heeft aangedrongen op tijdige betaling vóór of op de eerste van de maand. [B] heeft ook op betalingsverzoeken gereageerd en hij heeft daarbij de redenen voor zijn betalingsgedrag, namelijk zijn onregelmatige inkomsten als ZZP-er en de door hem ervaren werkdruk, uiteen gezet. Bovendien heeft te gelden dat [B] bij te late betaling van de huur zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. De kantonrechter overweegt verder dat de door [B] genoemde redenen waardoor hij niet in staat zou zijn om tijdig de huur te betalen voor zijn eigen rekening en risico komen. Van [A] hoeft niet langer gevergd te worden dat zij almaar achter de huurbetalingen aan moet gaan. Tot slot is de kantonrechter van oordeel dat de te late betalingen heel lang hebben voortgeduurd en dat er onder de gegeven omstandigheden geen aanleiding is om aan [B] nog een terme de grace te geven. De uitspraak leest u hier  ECLI:NL:RBNNE:2015:4238.

Als uw particuliere huurder steeds te laat betaalt, komt hij de huurovereenkomst niet na.

Particuliere huurder wordt in Nederland zelfs bij wanbetaling beschermd

In Nederland wordt de particuliere huurder zelfs bij wanbetaling beschermd. Voor u als verhuurder weten wij hoe wij daar creatief mee om moeten gaan. Vaak spelen er in een zaak waar huurachterstand aan de orde is meer dingen. Bijvoorbeeld wordt de huur telkens betaald maar te laat. Of maakt de huurder regelmatig lawaai en veroorzaakt hij overlast. Misschien betaalt uw huurder wel niet de wettelijke verhoging of is er sprake van onderhuur. Of misschien wel een wietplantage.

Als de huurachterstand kleiner is dan drie maanden combineren onze incasso juristen al deze dingen uit uw dossier om de rechter ervan te overtuigen om de huurovereenkomst te ontbinden. Wij zorgen er dan voor dat de onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst namelijk wel in verhouding staat tot de gevolgen van die ontbinding (het pand moeten verlaten). Ofwel wij overtuigen de rechter ervan dat het nu de hoogste tijd is dat de huurder er uit gezet kan worden.

Zorg voor een zorgvuldig dossier

Met een zorgvuldig opgebouwd dossier komt u beslagen ten ijs. Stuur dus bij elke achterstand een 14 dagen brief. Of laat deze door ons versturen. Op die manier heeft u schriftelijk bewijs van de problemen die uw niet betalende huurder heeft gehad én weet u zeker dat de brief aan alle wettelijke vereisten voldoet

Tip: Download GRATIS een voorbeeld 14 dagenbrief


Tip: In de praktijk blijkt dat er heel veel mis gaat met deze brief. Daarom hebben wij het versturen van deze maatwerkbrief onderdeel gemaakt van onze No Cure No Pay incasso procedure. Meld uw vordering direct aan.

 • Goedkoper: Minder tijd en moeite voor u
 • Meer effect: Uw debiteur onder de indruk
 • Juridisch in orde

Wij houden dit voor u in de gaten en volgen dit op.

Met een ontruimingsvonnis slaat u twee vliegen in één klap

 1. Met het ontbinden van de huurovereenkomst machtigt de rechter u als schuldeiser om via ons de daadwerkelijke ontruiming te laten uitvoeren. Uw doel is daarmee bereikt.
 2. Bijkomend voordeel is dat de rechter uw debiteur ook direct veroordeeld tot betaling van de huurachterstand zelf.

Dus: U kunt vervolgens uw huurder uit huis zetten en de achterstand incasseren, desnoods via de  executie van uw vonnis via beslaglegging.

Meer over het huurovereenkomst ontbinden of het  ik wil mijn huurder eruit zetten en wat zijn mijn rechten leest u hier.

Komt u in conflict met uw huurder die zelfs na een herinnering weigert te betalen, dan is het verstandig om een huurincasso jurist in te schakelen. Zo kunt u alsnog de huur innen, een eventuele schadevergoeding innen en de huurovereenkomst ontbinden, zelfs als de huurder niet meewerkt.

Onderneem actie: direct starten met Incasso No Cure No Pay of uw huurder eruit zetten.

Uw rendement is wat voor ons telt. Daarom bepalen we samen met u de beste incassostrategie. Kies voor rechtszekerheid en de kwaliteit van ons incassokantoor. Bel vrijblijvend met 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

Lees Verder
Door:
in Huurrecht
op 20 juni 2019
ir. Laurens Lemmens
Wat als uw huurders uit elkaar gaan?
Eenzijdig verlengen betalingstermijn

Als u de verhuurder van een woning of pand bent wilt u natuurlijk enige zekerheid hebben inzake of betreffende de betaling van de huur. Wat als bijvoorbeeld twee mensen hun intrek nemen in uw woning of pand, maar ze niet afzonderlijk van elkaar de huur kunnen betalen? Op wat voor manier kunt u dan zekerheid inbouwen voor uzelf? (meer…)

Lees Verder
Door:
in Huurrecht
op 21 december 2018
ir. Laurens Lemmens
Onbedoeld een wietplantage in huis? Wat u als verhuurder moet weten

U bent in het bezit van een woning die u verhuurt. Alles loopt op rolletjes, totdat u een vermoeden krijgt dat er een wietplantage in uw pand opgezet is… Hoe moet u nu te werk gaan? En hoe kunt u voorkomen dat u door de aangescherpte Opiumwet als medeplichtige wordt gezien?

Steeds meer wietplantages opgedoekt in de randstad

Op dit moment zien wij steeds meer lopende zaken opkomen tegen onderhuurders in de randstad, voornamelijk uit de omgeving Den Haag en Amsterdam. De gemeenten zitten hier bovenop omdat het voor veel overlast zorgt. Het is dan ook een strafbaar feit wanneer een wietplantage wordt ontdekt en daar wordt snel werk van gemaakt. Maar ook als verhuurder wordt u aangekeken op hennepteelt in uw woning. (meer…)

Lees Verder
Door:
in Huurrecht
op 13 december 2018
Claudia de Bruin
CASE STUDY: Boetebeding opgenomen in de huurovereenkomst? Hoe zit dat precies?
contract-afsluiten

Wist u dat u een boetebepaling, ook wel boetebeding genoemd, kan opnemen in de huurovereenkomst? Als uw huurder zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, kan dit oplopen tot forse bedragen die u kunt incasseren.

Stel, u verhuurt een kantoorruimte en uw huurder houdt zich niet aan de huurovereenkomst. Dit kan bijvoorbeeld door het aanrichten van schade, het niet nakomen van de betalingstermijn, etc. U kunt dan een incassobureau inschakelen om de achterstand te innen. Daarnaast kunt u ook boetes innen wanneer u hier in de overeenkomst rekening mee houdt.

(meer…)

Lees Verder
Door:
in Huurrecht
op 14 februari 2018
ir. Laurens Lemmens
Wanbetaling voorkomen? Licht de kleine lettertjes toe!
control-work-official-form-39519

Het is ons opgevallen dat veel wanbetalingen komen doordat men de kleine lettertjes niet leest. Slechts 10% leest voorwaarden.

Klinkt raar he? Ik durf te wedden dat u ze ook niet leest. Een simpel voorbeeld; Apple heeft nieuwe voorwaarden en vraagt op uw IPhone of u deze voorwaarden wilt accepteren. Heeft u die wel eens gelezen? Nee he? Wees gerust, u bent duidelijk niet de enige. Uit onderzoek blijkt dat slechts 10% van de mensen begint met het lezen van deze voorwaarden, maar na minder dan 20 seconden alsnog afhaakt. De overige 90% van de mensen klikt direct op akkoord.

Wij zijn van mening dat u als leasemaatschappij wanbetalingen grotendeels kunt voorkomen door men beter in te lichten over de kleine lettertjes. Men betaalt namelijk sneller als zij weten waarvoor zij betalen! Hieronder leest u de grootste knelpunten van uw consument.

1. Kan uw consument tussentijds van het contract af?
Iedere lease aanbieder gaat hier anders mee om. Soms kan je pas na een jaar opzeggen, maar soms ook al na drie maanden. Wel wordt er vaak een zogenaamde opzegvergoeding berekent. Je betaalt dan een bepaald percentage over de resterende maanden. De hoogte van het percentage hangt dan weer af van het type auto. Echter zijn er ook aanbieders die kosteloos opzeggen aanbieden, maar vaak wordt een voordeeltje als dit dan weer doorberekend in het maandtarief. Daarom is het van belang om uw consument hierover te informeren, dan zit u niet met een geschil wanneer er iets fout gaat.

2. Wat gebeurt er als de consument het maandtarief niet meer kan betalen?
Dit kan natuurlijk altijd gebeuren, bijvoorbeeld bij het verliezen van een vaste baantje. Gelukkig denken vrijwel alle leasemaatschappijen dan direct met de consument mee door de looptijd van de overeenkomst aan te passen of te beëindigen. Zorg er dus voor dat je de voorwaarden duidelijk stelt.  Dan weet de consument tenminste wat hij kan verwachten. Wanneer men weet waarvoor de betaling is, zijn zij sneller geneigd om te betalen dan wanneer hij het niet weet.  Iedere leasemaatschappij gaat hier namelijk anders mee om. Voorkom wanbetaling en informeer!

3. Krijgt de consument een BKR registratie bij het afsluiten van een leasecontract?
Er worden op de markt zowel contracten met BKR registraties verstrekt als zonder BKR registraties. Het is dus van belang dat u uw voorwaarden van duidelijk toelicht. Een BKR registratie hoeft overigens helemaal niet nadelig te zijn als de consument gewoon iedere maand netjes het maandtarief betaalt. Er wordt dan geen achterstand geregistreerd en dit heeft geen nadelige invloed op eventuele toekomstige kredietverstrekkers.

4. In het geval van een private lease, wat gebeurt er als de consument over de jaarlijkse kilometers gaat?
Voor iedere kilometer die de consument meer rijdt dan in het private lease contract staat, betaalt hij of zij een vast bedrag per kilometer. Indien zij hiervan niet op de hoogte zijn, kunnen ze behoorlijk schrikken van een random meerprijs. Wanneer zij erover in discussie gaan, duurt het alleen maar langer voordat u uw geld binnenkrijgt. Om dit te voorkomen is het van belang dat u dit aangeeft en uitlegt hoe de kosten in elkaar steken. De consument weet dat waarvoor hij/zij moet betalen en zal sneller geneigd zijn dit te doen.

Maak je gebruik van deze tips en heb je toch met wanbetalers te maken of mocht je naar aanleiding van deze blog meer informatie nodig hebben? Wij bij het Invorderingsbedrijf staan je graag te woord.

De juristen en incassospecialisten van het Invorderingsbedrijf hebben een schat aan ervaring en kennis. Bel nu naar ons hoofdkantoor op het volgende nummer:  070 762 0330, dan kunnen we samen kijken hoe we u in de goede richting kunnen sturen. 

Lees Verder
Door:
in Huurrecht
op 14 november 2017
mr. drs. Joost Konings
Schade door huurder
huizen

Huurder laat grote ravage achter, maar het incheck rapport ontbreekt. U blijft met een schade achter. Kunt u die verhalen? En zo ja, hoe? Lees hier hoe wij voor u de schade door huurder verhalen.

De huurder van een woning, winkel of een bedrijfspand moet bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde weer opleveren. Maar wat nu als u een bende aantreft en ook geen incheck rapport hebt gemaakt? Invorderingsbedrijf verhaalt voor u alle schade door huurder veroorzaakt!

(meer…)

Lees Verder
Door:
in Huurrecht
op 1 april 2017
mr. drs. Joost Konings
Ik wil mijn huurder eruit zetten en wat zijn mijn rechten?
AAEAAQAAAAAAAAvxAAAAJDc3YWRhZjAwLTU0NzUtNDc2NS04ZjkyLTlhNDAyYzM0ZTBmOQ

‘Een huurder kan gemakkelijk uit huis gezet worden als de juiste stappen worden gevolgd’

Als uw huurder niet betaalt, is het logisch dat u een einde wilt maken aan de huurovereenkomst en de huurovereenkomst wilt ontbinden. Een huurder eruit zetten betekent dat de huurovereenkomst door de rechter ontbonden moet worden. Dat kunt u helaas niet zelf doen. Een rechter maakt een einde aan de huurovereenkomst als de huurder de huur niet betaalt. Ook als er afspraken uit de huurovereenkomst worden geschonden beëindigt de rechter de huurovereenkomst. (meer…)

Lees Verder