Prettig nieuws: betalingstermijn voortaan wettelijk vastgelegd
pexels-photo-268424
Door:
in
op 27 maart 2013
mr. drs. Joost Konings

Met ingang van 16 maart 2013 bevat onze wet een zogenaamde wettelijke betalingstermijn: de wet bepaalt voortaan wanneer betaald moet zijn . Voorheen mocht een betalingstermijn alleen ‘niet onredelijk hoog zijn’.

Wat geldt voortaan ten aanzien van de betalingstermijn?

De wet maakt onderscheid tussen

  • de wettelijke betalingstermijn bij overeenkomsten tussen bedrijven en bedrijven
  • de wettelijke betalingstermijn bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden

Overeenkomsten tussen bedrijven en bedrijven

  • a. Betalingstermijn 30 dagen is de standaard

Wordt er contractueel niets geregeld over de betalingstermijn, dan moet de factuur worden betaald uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur.

  • b. Betalingstermijn maximaal 60 dagen (als samen afgesproken)

Maar stel nu dat u wel wat regelt met elkaar en een langere betalingstermijn overeenkomt. Dan mag deze betalingstermijn maximaal 60 dagen zijn. Een langere betalingstermijn is dus niet toegestaan.

  • c. Betalingstermijn langer dan 60 dagen (alleen bij hoge uitzondering)

Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is enkel en alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat deze betalingstermijn voor geen enkele partij nadelig is.

Hoe dit precies aangetoond moet worden, is echter de vraag. Ons advies is in elk geval om samen met uw contractspartner, in geval de betalingstermijn langer is dan 60 dagen, een aantal overwegingen op papier te zetten, zodat deze de betalingstermijn rechtvaardigen.

Wanneer begint de wettelijke betalingstermijn te lopen?

Voor de start van de wettelijke betalingstermijn is de dag van ontvangst van de factuur bepalend (dus niet per se de factuurdatum).

Overeenkomsten tussen bedrijven en de overheid

  • d. Maximaal 30 dagen

Handelt u met de overheid dan bepaalt de nieuwe wetgeving dat de wettelijke betalingstermijn 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur is. Afwijken van deze wettelijke betalingstermijn is zo goed als niet mogelijk.

Maar in onze branche betaalt men altijd pas na 90 dagen?

De wettelijke betalingstermijn houdt geen rekening met gebruiken in een specifieke branche. Zo is bekend dat de betalingstermijn van een factuur in bijvoorbeeld de bouw of logistieke sector wordt opgerekt en er vaak pas na 120 (of zelfs 160) dagen wordt betaald.

Wat als de betalingstermijn wordt overschreden?

Wordt de betalingstermijn overschreden, dan is het niet nodig uw contractpartij een zogenaamde ingebrekestelling te sturen. Nu de betalingstermijn wettelijk is vastgelegd, is een schuldenaar (debiteur) van rechtswege (automatisch) in verzuim.

Krijgt u ondanks uw verzoeken geen geld binnen, dan is het zaak uw vordering zo spoedig mogelijk ter incasso aan het Invorderingsbedrijf over te dragen. Het niet betalen binnen de betalingstermijn wijst namelijk op betalingsproblemen, waardoor elke dag dat u langer wacht met het uit handen geven van uw factuur de kans op betaling vermindert. Totdat uw debiteur misschien wel failliet is of in de schuldsanering gaat.

Belangrijk: wettelijke rente

Uit de nieuwe wetgeving volgt ook dat als niet binnen de wettelijke betalingstermijn wordt voldaan, u direct wettelijke rente in rekening mag brengen. In alle zaken welke bij ons ter incasso worden aangemeld, verhogen we het te incasseren bedrag met de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke (of contractuele) rente. Als niet binnen de wettelijke betalingstermijn wordt betaald, is een debireur verplicht ook de vergoeding voor incassokosten en rente te betalen.

Waarom deze regeling

Op Europees niveau worden afspraken gemaakt om de economische crisis te lijf te gaan. Het vastleggen van een wettelijke betalingstermijn moet voor meer liquiditeit bij bedrijven zorgen. Daarnaast wordt het voor bedrijven rendabel om als de betalingstermijn is overschreden een vordering direct uit handen te geven, nu van de wettelijke betalingstermijn nagenoeg niet kan worden afgeweken (en incassokosten en rente bij overschrijding van de betalingstermijn direct verschuldigd zijn).

Ons advies

Communiceer de betalingstermijnen duidelijk met uw contractspartij en leg afwijkende afspraken schriftelijk vast (dit kan bijvoorbeeld ook per e-mail). Heeft u vragen over de wettelijke betalingstermijn, zijn bij uw facturen de betalingstermijnen overschreden of wilt u direct een incasso starten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Meer informatie over de Europese richtlijn

Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (Voor de EER relevante tekst).

Vond u dit een interessant artikel?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief met ruim 12.500 lezers en word regelmatig getrakteerd op interessante artikelen. Daarnaast ontvangt u op regelmatige basis kortingscodes voor onze producten!

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+