Eenzijdig verlengen betalingstermijn mag dat?
Eenzijdig verlengen betalingstermijn
mr. drs. Joost Konings

Eenzijdig verlengen betalingstermijn

Discountketen Action gaat zijn leveranciers dertig dagen later uitbetalen. De retailer doet dat om misgelopen verkopen in de winkels te compenseren, zo schreef het Financieele Dagblad (FD) op 18 maart 2020. De betalingstermijn wordt door Action eenzijdig verlengd van zestig naar negentig dagen.

Maar ook Hunkemöller betaalt zijn leveranciers voorlopig dertig dagen later dan afgesproken.  Ook de verhuurders van de winkelpanden ontvangen de huur vier weken later aldus de website RetailNews begin deze maand.

Is het eenzijdig verlengen betalingstermijn toegestaan?

Nee! Een debiteur mag niet eenzijdig de betalingstermijn verlengen. Doet uw debiteur dit toch, dan is uw vordering gewoon opeisbaar vanaf de eerder afgesproken vervaldatum (bijvoorbeeld 30 dagen).

Wat zijn de regels voor betalingstermijnen?

De regels voor betalingstermijnen zijn wettelijk vastgelegd. De wet verbiedt het om later te betalen dan de maximale betalingstermijn zoals weergegeven in de tabel hieronder.

Wettelijke betalingstermijn in dagen  Bedrijf Overheid   Grote onderneming
Geen betalingstermijn overeengekomen 30  30 30
Maximale betalingstermijn 60  30 60
Maximale betalingstermijn bij wettelijke uitzondering 60+ 60 Onmogelijk

 

Waar moet u op letten bij het beoordelen van betalingstermijnen?

  1. De vermelde betalingstermijn begint te lopen na ontvangst van de factuur, dus niet vanaf de factuurdatum.
  2. ‘Onmogelijk’ houdt in dat het niet is toegestaan om een beroep te doen op een wettelijke uitzonderingssituatie voor een langere betalingstermijn. Een langere betaaltermijn is dan dus nietig (niet geldig).
  3. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht bestaat er géén wettelijke betalingstermijn van veertien (14) dagen.

Wat moet ik doen ingeval van eenzijdig verlengen betalingstermijn?

De vraag is, waarom uw debiteur de betalingstermijn eenzijdig verlengt. Vaak gebeurt dit niet zonder reden: het gaat financieel slechter met uw debiteur dan voorheen. Het eenzijdig verlengen van de betalingstermijn is een eerste rooksignaal van financial distress.

U moet beseffen dat andere schuldeisers het verlengen van een betalingstermijn niet zullen accepteren en incasso-actie zullen nemen. U kunt niet achterblijven. Wij raden daarom aan om direct te starten met een traject incasso no cure no pay. Alleen dan is de druk maximaal dat u tijdig en nog wel betaald wordt.

Wettelijke handelsrente verschuldigd

Uw zakelijke klant is direct van rechtswege (automatisch) de wettelijke handelsrente verschuldigd over de periode die de geldende betalingstermijn overschrijdt. Deze rente bedraagt in 2020 8% van uw factuurbedrag. Let op: als uw een contractuele rente bent overeengekomen (bijvoorbeeld op grond van de overeenkomst of de algemene voorwaarden) geldt deze contractuele rente.

Incassokosten verschuldigd bij eenzijdig verlengen betalingstermijn

Alleen al door het verstrijken van de betalingstermijn is uw debiteur (van rechtswege) incassokosten verschuldigd. Tijdens een traject incasso no cure no pay brengen wij de incassokosten bij uw debiteur in rekening. In de meeste gevallen kost een incasso u dan niets.

Art. 6:96 BW bepaalt:

In geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 119a lid 1 of artikel 119b lid 1 bestaat de vergoeding van kosten bedoeld in lid 2 onder c uit ten minste een bedrag van 40 euro. Dit bedrag is zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken. Hiervan kan niet ten nadele van de schuldeiser worden afgeweken.

Ik heb een betalingstermijn op mijn factuur staan. Geldt de termijn dan altijd?

Nee, een betalingstermijn moet vooraf worden afgesproken, bijvoorbeeld in het contract of in de algemene voorwaarden. De vraag is of uw voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst of de voorwaarden van de andere partij. Mocht uw debiteur het niet eens zijn met de door u gehanteerde termijn, dan moet u ergens op terug kunnen vallen, bijvoorbeeld uw voorwaarden.

Ik heb geen betalingstermijn afgesproken. Welke betalingstermijn moet ik dan gebruiken?

De wettelijke termijn die u hanteert is dan 30 dagen na factuurdatum. Deze termijn is van toepassing, omdat er over een kortere (of langere) betalingstermijn geen afspraken zijn gemaakt.

Tijdelijk gratis laatste sommatie service (Tip)

Vreemde ogen dwingen. Wij verzoeken uw debiteur te betalen op ons incassopapier zonder extra kosten voor u én uw debiteur. Voor alle nieuwe zakelijke opdrachtgevers bieden wij onze Laatste Sommatie Service tijdelijk GRATIS aan.

Gelijk starten met Incasso?

Neem contact op met een van onze incassospecialisten via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+