U kent het wel. U levert een product of dienst, verstuurt de factuur en als deze onbetaald blijft checkt u het Handelsregister. Uw debiteur is uitgeschreven. Wat nu?

Mag u vertrouwen op wat er in het Handelsregister (KvK) staat?
We schrijven februari 1980. Groothandel Geho ontvangt namens Café ’t Brouwertje een bestelling voor een partij glaswerk. Geho levert de bestelling en de factuur blijft onbetaald, waarop Geho het Handelsregister raadpleegt. Volgens de Kamer van Koophandel is de heer Damen eigenaar van Café ’t Brouwertje en daarmee hoofdelijk verbonden voor de betaling van de factuur.

Wat echter niet in het Handelsregister staat is dat in oktober 1979 Damen zijn café al had verkocht, een aantal maanden voordat de bestelling werd gedaan. Damen had deze wijziging echter pas veel later, in augustus 1980, aan het Handelsregister doorgegeven.

Geho besluit Damen te dagvaarden voor het niet betalen van de factuur. Damen stelt zich op het standpunt dat Geho geen beroep kan doen op de inschrijving Handelsregister (waarin staat dat Damen in februari 1980 eigenaar is van Café ’t Brouwertje), nu Geho voor het aangaan van de verkoopovereenkomst het Handelsregister niet heeft geraadpleegd. Geho is echter van mening dat een feit, dat niet in het Handelsregister staat (namelijk dat Damen inmiddels zijn café verkocht heeft), niet aan haar kan worden tegengeworpen, nu zij van dit feit niet op de hoogte is.

De kantonrechter en de rechtbank geven Geho gelijk en ook uiteindelijk bij de Hoge Raad haalt het standpunt van Damen het niet. Volgens de Hoge Raad zou het checken van het Handelsregister voor het afsluiten van elke transactie in strijd zijn met de behoeften van een vlot verlopend handelsverkeer. Een partij moet kunnen vertrouwen op de gegevens in het Handelsregister, ook in de gevallen dat dit register niet of pas later wordt geraadpleegd. Nu Damen ten tijde van de bestelling ingeschreven was als eigenaar van Café ’t Brouwertje moest hij de factuur alsnog gewoon betalen.

Advies
Het arrest Damen/Geho, ook bekend als Café ’t Brouwertje (HR 03-02-1984, NJ 1984, 386), is een arrest van de Nederlandse Hoge Raad, dat betrekking heeft op de vraag of een partij zich op het Handelsregister kan beroepen wanneer dit pas achteraf wordt geraadpleegd. We adviseren altijd, voordat u transactie aan gaat, het Handelsregister te bekijken

Heeft u vragen over in inschrijving in het Handelsregister, neem dan contact met ons op via 070 – 762 0330 of E-mail Het Invorderingsbedrijf.

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+

Wij gaan door waar andere stoppen!

500 Gewonnen zaken
80 Nieuwe klanten in 2018
25 Gewonnen Awards
€ 9.503.613 Geincasseerde omzet

Recente artikelen

Mails
Balans Horeca - Balans Wijk B.V.
WhatsApp Image 2020-03-25 at 13.21.45 (1)
Eenzijdig verlengen betalingstermijn
WhatsApp Image 2020-03-23 at 11.00.54 (1)
6fa8aa05-df48-49a3-a310-28e6802bff17
photo-1502404679462-d669245fc482
openstaandeposen
photo-1537724326059-2ea20251b9c8
beslaglegging op vastgoed
werknemer maakt schade
photo-1528747354767-89476f71d2a3
pexels-photo-935756
cytonn-photography-GJao3ZTX9gU-unsplash
Beslaglegging
helloquence-OQMZwNd3ThU-unsplash