Let op bij factuur op andere naam zetten
photo-1450101499163-c8848c66ca85
Door:
in Credit management
op 26 januari 2015
ir. Laurens Lemmens

“Voordat u het weet kunt u uw geld vergeten”

Hoe vaak krijgt u niet het verzoek de factuur op een andere naam te zetten? Of de factuur aan een ander te richten die wel voor betaling zorg zal dragen? Of de vraag om een ander adres op de factuur te zetten?

Wees extra waakzaam bij het ‘verzoek factuur op andere naam zetten’. In veel gevallen zo blijkt uit de praktijk gaat het om trucs op het gebied van pure wanbetaling. U wordt erin geluisd, voor het lapje gehouden.

Zo moet u het juridisch zien

Eigenlijk zijn we meer fan van het praktisch bekijken van situaties dan juridisch neuzelen. In het geval van het verzoek factuur op andere naam zetten moeten we echter terug naar het punt waarop juridisch gezien een overeenkomst tot stand komt. We hebben geen andere keus. De wet bepaalt dat als iemand een aanbod doet (voorwaarde 1) welk aanbod wordt aanvaard (voorwaarde 2) een overeenkomst tot stand komt. Dat betekent dus ook dat we te maken hebben met (minstens) twee partijen. De een die het aanbod doet, en de ander die het aanbod aanvaardt. Een overeenkomst kan mondeling of schriftelijk gesloten worden.

In het handelsverkeer komen veel – zoals dat heet – wederkerige overeenkomsten voor. De een belooft wat te doen (bijvoorbeeld een product te leveren) en de ander verbindt zich om het product af te nemen en te betalen. Is er niets anders overeengekomen dan zijn deze twee partijen veroordeeld tot elkaar. Juridisch zitten ze aan elkaar vast en moeten ze ten opzichte van elkaar presteren (leveren en betalen).

Het gevaar komt dan om de hoek…

… Bij het verzoek factuur op andere naam zetten. In veel gevallen worden overeenkomsten niet goed vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, en wordt niet goed genoteerd wat er nu daadwerkelijk is afgesproken en tussen wie.

Het wijzigen van de tenaamstelling van een factuur geeft een debiteur in de praktijk extra kaarten in handen om te beweren dat niet hijzelf maar een ander – waarnaar ook de factuur is verzonden – de contractspartij is en die derde dus de partij is die moet betalen. Lekker makkelijk!
Als een debiteur dit verweer opwerpt, moet u achteraf kunnen aantonen wat en dat u heeft afgesproken met uw debiteur. Dit is niet altijd even makkelijk.

Tips in geval van wijziging tenaamstelling factuur

In geval van factuur op andere naam zetten is het beter om:

  1. Een voorbehoud te maken naar de debiteur toe. Zo bevestigt u bijvoorbeeld op de factuur zelf en per e-mail of brief bij de factuur dat u bereid bent om de factuur op een andere naam te zetten, maar dat u uw debiteur (als contractspartij zelf) verantwoordelijk houdt voor de betaling;
  2. Debiteur te vragen waarom hij wil dat de factuur van tenaamstelling wijzigt. Wat is er de reden voor? Probeer dit te achterhalen. Niet zelden stuurt u namelijk uw factuur voordat u het weet naar een niet bestaande BV of een lege vennootschap. Daar komt u pas achter als de factuur maanden later nog niet betaald is en uw debiteur is vertrokken onbekend waarheen.
  3. Nogmaals duidelijk af te spreken wanneer en hoe de factuur betaald gaat worden. Zet de betalingstermijn die bij het aangaan van de overeenkomst is afgesproken in het zonnetje of spreek een nieuwe uiterste betaaldatum af.
  4. Te achterhalen wie precies het verzoek aan u doet. In onze incassopraktijk zien we zo af en toe zogenaamde stromannen opduiken die opeens even de boekhouding doen voor het bedrijf van uw debiteur of mensen die zeggen dat ze de onderneming van de debiteur over willen nemen en daarom contactpersoon zijn geworden. Of u de factuur maar elders naartoe stuurt.
  5. Te controleren of de partij op wiens naam u de factuur zet op de hoogte is van dit feit. Probeer deze derde te laten bevestigen dat hij voor betaling zorg zal dragen. Verzamel bij voorkeur schriftelijk bewijs. Achterhaal of uw debiteur en deze derde elkaar eigenlijk wel kennen en waarom deze derde een factuur op naam wil hebben – waarom wil hij daaraan meewerken?

Hoe kijkt de rechter naar uw facturen?

Elke factuur heeft een verhaal. Een factuur is het resultaat van een transactie die gebaseerd is op een overeenkomst. Een rechter zal de inhoud van de factuur moeten beoordelen aan de hand van de afspraken die er tussen u en uw debiteur gemaakt zijn. In geval van wanbetaling zal de rechter in de meeste gevallen aan u de vraag stellen waarom u de factuur aan een ander gericht hebt, zeker als uw debiteur uw factuur ook nog betwist.

Uw antwoord zal dan vast zijn zoiets als “Op verzoek van mijn debiteur, rechter”. Waarop de rechter dan vraagt “En waar blijkt dat uit?”. Als het om betalen gaat zal de kwaadwillende debiteur zijn kop in het zand steken en glashard ontkennen dat u ooit zaken hebt gedaan. Daar staat u dan.

U gelooft dat niet? De voorbeelden in onze praktijk zijn legio. De kans is groot dat als u vandaag met ons kantoor belt, er de afgelopen maand weer twee veroordelende vonnissen zijn binnengerold in de kwestie factuur op andere naam zetten.

Let op! U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de factuur en de uitvoering van de overeenkomst, dus ook het op naam stellen van facturen.

Factuur anders te naam gesteld en niet betaald?

Onverhoopt toch het slachtoffer geworden van deze mogelijke wisseltruc? Start dan direct met incasso. Het is waarschijnlijk dat uw debiteur dit geintje niet alleen bij u heeft uitgehaald, maar ook bij andere schuldeisers. Haast is geboden. Houdt u er ook rekening mee dat wij voor u uiteindelijk over zullen moeten gaan tot dagvaarding als er niet betaald wordt tijdens de intensieve minnelijke incassofase. Dit betekent dat we via de rechter een vonnis halen om vervolgens bij uw debiteur beslag laten leggen. Hij is tenslotte uw opdrachtgever. Ook is conservatoir beslag mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden.

Heeft de derde op wiens naam de factuur nu staat aan u bevestigd te zullen betalen? Dan dagvaarden we veelal beide partijen tegelijk en vragen we veroordeling van elke partij.

Juridisch advies in geval van een factuur op andere naam zetten.

De juristen en incassospecialisten van het Invorderingsbedrijf hebben een schat aan ervaring en kennis. Geconfronteerd met wanbetaling? Of het verzoek om een factuur anders te naam te stellen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+