Door:
in Credit management
op 1 juni 2020
mr. drs. Joost Konings
Jaarrekeningen
annualreport_

De jaarrekeningen die u zoekt zitten standaard al in onze kredietrapporten

U hoeft helemaal geen specialist te zijn om te zien hoe een bedrijf er financieel voor staat. Met onze kredietrapporten checkt u niet alleen gemakkelijk jaarrekeningen. De credit score, de kredietlimiet, het betaalgedrag en nog veel meer variabelen vertellen u of het verstandig is zaken te (blijven) doen met het bedrijf dat u onderzoekt. Zo voorkomt u wanbetaling.

Wat is een jaarrekening?

Een goede definitie van een jaarrekening is:

“Een jaarrekening is een financieel overzicht dat elk bedrijf na afloop van het boekjaar openbaar maakt via de Kamer van Koophandel. Het bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting erop. De wet bevat regels over de vorm en inhoud van de jaarrekening en het bestuur is daarvoor verantwoordelijk.”

Jaarrekeningen opvragen: zo oud als de weg naar Rome

Dankzij big data weten we nu veel meer over bedrijven dan vroeger. En dat is maar goed ook. Door de internationalisering en de groei van de wereldhandel is het onmogelijk om zelf alles bij te houden. Daarom zijn er speciale informatiebureaus die niets anders doen dan registreren wat er met bedrijven gebeurt. Geven jaarrekeningen een beeld van het verleden, een kredietrapport geeft de meest actuele stand van een bedrijf aan. Exact wat u wilt weten én dus wat u nodig heeft.

Tip! Wij leveren kredietrapporten (inclusief jaarrekeningen) voor alle bedrijven over heel de wereld tegen lage prijzen.

Voordeel van jaarrekeningen in een kredietrapport via Invorderingsbedrijf

Uit betrouwbare bronnen wordt informatie gedestilleerd en vervat in specifieke bedrijfsrapporten (kredietrapporten).

U profiteert direct van:

 1. Kostenbesparing: in elk kredietrapport zijn de jaarrekeningen over meerdere jaren opgenomen
 2. Tijdsbesparing: u hoeft jaarrekeningen niet meer los op te vragen bij de Kamer van Koophandel
 3. Zekerheid: dankzij de credit score weet u exact hoe hoog het risico is op wanbetaling (credit risk)

Tip! In elk kredietrapport zijn voor u bovendien de belangrijkste kengetallen quick ratio, current ratio en sovabiliteit al berekend. U heeft dus direct inzicht.

Moeten bedrijven verplicht jaarrekeningen deponeren?

Elk land heeft eigen regels over welke informatie precies gedeponeerd moet worden. Zo wordt er over Nederlandse, Belgische en Duitse bedrijven relatief veel geregistreerd. In Italië en Spanje is dat een stuk minder. Op de website van de Kamer van Koophandel leest u of een onderneming wel of niet moet deponeren.

Wie controleert de gegevens in jaarrekeningen?

Jaarrekeningen worden door het bestuur van een onderneming zelf gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de inhoud van de jaarrekeningen. Maar helemaal niemand controleert de inhoud! Daarom is het ook zo van belang om niet alleen jaarrekeningen te vergelijken als het om kredietbeslissingen gaat. In onze kredietrapporten worden jaarrekeningen aangevuld met belangrijke overige informatie. Lees hieronder hoe u daarmee uw risico op wanbetaling tot een minimum beperkt.

Kredietrapporten van het Invorderingsbedrijf veel uitgebreider dan jaarrekeningen

Een uitgebreid kredietrapport bevat niet alleen jaarrekeningen.

Elk kredietrapport bevat:

 1. Credit score: een kredietwaardigheidscijfer dat het risico op toekomstige wanbetaling weerspiegelt (hoe lager de score, hoe hoger de kans op wanbetaling)
 2. Krediet limiet: tot hoeveel euro levert u veilig op rekening?
 3. Jaarverslagen van de afgelopen jaren: de cijfers zoals gedeponeerd door het bedrijf zelf
 4. Betaalhistorie en betaalgedrag: wat is het track record van het bedrijf en van de branche als het gaat om betalen?
 5. Handelsregisterhistorie: vinden er wijzigingen plaats en welke zijn dat?
 6. Bestuurswijzigingen & registratie informatie:wie is bevoegd om het bedrijf te vertegenwoordigen? Alleen of gezamenlijk?
 7. Groepsstructuren: wie zijn aandeelhouders en bestuurders (directie) en welke gelieerde vennootschappen zijn er?
 8. Kerncijfers (o.a. quick ratiocurrent ratio en working capital): is de onderneming wel financieel gezond? En hoe ontwikkelt zich dat door de tijd?
 9. Branche analyse (benchmark): doet bet bedrijf het beter of juist slechter dan haar concurrenten?
 10. Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van wanbetaling: onderzoek de mogelijkheden om schade van het bestuur te vorderen (onze incasso juristen vertellen u daar meer over)

Tip! Wist u dat Nederlandse bedrijven vaak een verkorte jaarrekening mogen publiceren? Met alleen jaarrekeningen opvragen ziet u dus nagenoeg niets.

Wilt u meer tips over het beoordelen van de financiële situatie bij bedrijven? Klik dan op de pagina over jaarcijfers opvragen.

Voordelen van kredietrapporten (inclusief jaarrekeningen)

 • Kredietwaardigheid beoordelen
 • Inzicht in de financiële ontwikkeling
 • Indicatie van de huidige financiële positie
 • Vaste en lage prijs
 • Direct geleverd

Met wie deelt de Kamer van Koophandel (KvK) jaarrekeningen?

Jaarrekeningen die door bedrijven worden gedeponeerd worden gedigitaliseerd. Vervolgens wordt deze informatie gedeeld met kredietinformatiebureaus die de gegevens aanvullen met actuele informatie en permanent monitoren (zie hiervoor).

Ik ben helemaal niet goed in jaarrekeningen lezen. Wat kan ik doen?

U hoeft ook niet goed te zijn, om financiële risico’s te kunnen beheersen. Elk kredietrapport bevat een analyse van de belangrijkste kengetallen (sovabiliteit, quick ratio en current ratio). Zo weet u of een bedrijf aan zijn verplichtingen kan voldoen. Daarnaast bevat het bedrijf een credit score om het risico op wanbetaling aan te geven. De kredietlimiet vertelt u tot hoeveel euro op rekening (leverancierskrediet) het veilig zaken doen is. U hoeft geen ster te zijn in balans lezen of jaarrekeningen interpreteren met onze kredietrapporten.

Wat als er iets verandert met een bedrijf?

Jaarrekeningen geven informatie van het afgelopen boekjaar weer. Kredietrapporten worden gevoed met actuele informatie. Denk aan insolventiegegevens, bestuurswisselingen, 403-verklaringen, branche gebeurtenissen en wijzigingen in kredietlimieten en credit scores. Door het product monitoring krijgt u een update bij elke belangrijke wijziging zodat u direct actie kunt ondernemen. Denk aan een order stop of het beperken van leverancierskrediet. Neem contact met ons op voor monitoring.

Tip! Heeft u al eens berekend hoeveel tijd u bespaart door uw klanten automatisch te monitoren? Met onze tools start u er vandaag nog mee. Neem contact met ons op.

Bevatten jaarrekeningen ook een accountantsverklaring?

Soms wordt een jaarrekening vergezeld door een accountantsverklaring. De accountant controleert de jaarrekening en schrijft daarover een onafhankelijk rapport. In grote lijnen zijn er vier soorten accountantsverklaringen: een goedkeurende accountantsverklaring, een afkeurende accountantsverklaring (wezenlijke bedenking), een verklaring oordeelonthouding (wezenlijke onzekerheid) en een verklaring met beperking (materiële bedenking of onzekerheid).

Tip! Of er nu wel of geen accountantsverklaring is, een kredietrapport houdt rekening met veel variabelen. Zo kunt u zich een oordeel vormen over de financiële gezondheid.

Hoe moet ik jaarrekeningen opvragen?

Neem contact met ons op en geef aan van welk bedrijf u jaarrekeningen wenst te ontvangen. Wij hebben voor elk bedrijf een actueel én up-to-date kredietrapport beschikbaar. We leveren losse rapporten en de mogelijkheid om meerdere rapporten tegelijk op te vragen (permanent). Bel met 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

Tip! Wij hebben regelmatig aantrekkelijke combinatie-aanbiedingen. U combineert onze Incasso No Cure No Pay met kredietinformatie zodat u maximaal beschermd bent.

Jaarcijfers opvragen met een kredietrapport via het Invorderingsbedrijf

U kunt alleen snel beslissen als u goede informatie heeft. Wij leveren u de jaarcijfers en relevante bedrijfsinformatie gepresenteerd in een kredietrapport.

 • Vaste lage prijs
 • Rapporten op bedrijven in binnen- én buitenland
 • Verschillende varianten: basis en uitgebreid
 • Naadloze aansluiting op een Incasso No Cure No Pay traject
 • Verhaalsinformaties en maatwerk mogelijk
 • KvK controleert een jaarrekening niet op de inhoud!

Onderneem actie: vraag nu uw kredietrapport op en informeer naar de mogelijkheden

Jaarrekeningen opvragen? Uw rendement is wat voor ons telt. Daarom bieden we kredietinformatie. Kies voor rechtszekerheid en de kwaliteit van onze visie op credit management. Bel vrijblijvend met 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

Lees Verder
Door:
in Credit management
op 31 mei 2020
mr. drs. Joost Konings
Jaarcijfers opvragen
creditreport

Succesvol uw financiële risico’s beperken met behulp van een kredietrapport (daar heeft u meer aan dan alleen jaarcijfers opvragen!)

Waarom beperkt alleen jaarcijfers opvragen uw credit risk niet?

Antwoord: Omdat u volledig inzicht wilt in de financiële situatie van een onderneming. Jaarcijfers opvragen was vroeger de nummer één methode als u financiële risico’s wilde inschatten. Maar die tijd is (gelukkig) voorbij. Dankzij big data zijn er nu uitgebreide bedrijfsrapporten (ook wel kredietrapporten genoemd). Door het gebruik van ons kredietrapport minimaliseert u het risico op wanbetaling (credit risk) in een handomdraai. Jaarcijfers alleen bieden u gegarandeerd onvoldoende inzicht.

Wat is een kredietrapport?

Definitie kredietrapport:

Een zorgvuldig samengesteld rapport met bedrijfsinformatie over de kredietwaardigheid van een specifiek bedrijf, waarbij informatie uit het verleden wordt gecombineerd met actuele gegevens over het bedrijf en de branche, om zo een gedegen indicatie te geven over het risico op wanbetaling (credit risk), door het afgeven van een kredietlimiet of credit score (kredietwaardigheid score).

Een kredietrapport bevat ook de jaarcijfers van de afgelopen jaren van het bedrijf.

Tip! Bij ons kunt u van elk bedrijf tegen een vaste lage prijs een uitgebreid kredietrapport opvragen. Of het bedrijf nu in het binnen- of buitenland zit.

Jaarcijfers, ook wel de jaarrekening genoemd, bestaan uit de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. Niet elke onderneming deponeert haar jaarcijfers. En ook niet elke onderneming is verplicht te deponeren. Een rapport met bedrijfsinformatie en kredietinformatie (een kredietrapport dus) biedt meer uitgebreide informatie. Informatie om nog beter te kunnen beslissen. Met alleen jaarcijfers opvragen bent u er nog niet. Wij leggen uit waarom.

Wat staat er in een kredietrapport?

 1. Credit score: een kredietwaardigheidscijfer dat het risico op toekomstige wanbetaling weerspiegelt (hoe lager de score, hoe hoger de kans op wanbetaling)
 2. Krediet limiet: tot hoeveel euro levert u veilig op rekening?
 3. Jaarverslagen van de afgelopen jaren: de cijfers zoals gedeponeerd door het bedrijf zelf
 4. Betaalhistorie en betaalgedrag: wat is het track record van het bedrijf en van de branche als het gaat om betalen?
 5. Handelsregisterhistorie: vinden er wijzigingen plaats en welke zijn dat?
 6. Bestuurswijzigingen & registratie informatie:wie is bevoegd om het bedrijf te vertegenwoordigen? Alleen of gezamenlijk?
 7. Groepsstructuren: wie zijn aandeelhouders en bestuurders (directie) en welke gelieerde vennootschappen zijn er?
 8. Kerncijfers (o.a. quick ratio, current ratio en working capital): is de onderneming wel financieel gezond? En hoe ontwikkelt zich dat door de tijd?
 9. Branche analyse (benchmark): doet bet bedrijf het beter of juist slechter dan haar concurrenten?
 10. Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van wanbetaling: onderzoek de mogelijkheden om schade van het bestuur te vorderen (onze incasso juristen vertellen u daar meer over)

Dus: maak niet de kostbare fout met alleen jaarcijfers opvragen. Vraag bij ons uw kredietrapport op voor een volledig beeld (inclusief jaarcijfers van meerdere jaren) van de onderneming die u wilt onderzoeken.

Tip! U ontvangt het kredietrapport in PDF maar u kunt het ook printen en bewaren.

Voordelen van jaarcijfers opvragen door middel van een uitgebreid kredietrapport

 1. Kredietwaardigheid beoordelen
 2. Inzicht in de financiële ontwikkeling
 3. Indicatie van de huidige financiële positie
 4. Vaste en lage prijs
 5. Direct geleverd

Met het opvragen van een kredietrapport kunt u bovendien:

 1. De financiële situatie en financiële gezondheid van een bedrijf controleren
 2. Financiële risico’s goed inschatten
 3. Tijd en kosten besparen op het zoeken naar recente én historische jaarrekeningen

Ik wil jaarcijfers opvragen. Wat kost een los kredietrapport eigenlijk?

Een los kredietrapport kunt u bij ons kopen. De prijzen beginnen al bij enkele euro’s. Wij hebben diverse oplossingen voor bedrijfsinformatie. Van één los kredietrapport tot onbeperkt gebruik. Daarbij leveren we bedrijfsinformatie over alle bedrijven over heel de wereld.

Tip! Het is ook mogelijk om een maatwerkrapport te laten samenstellen met verhaalinformatie (bezittingen waarop beslag gelegd kan worden). Veel advocatenkantoren zijn bij ons klant hiervoor. Laat ons weten waar u naar op zoek bent en wij doen u een passend aanbod.

Kan ik ook meerdere kredietrapporten tegelijk opvragen in plaats van telkens los jaarcijfers opvragen?

Ja. Invorderingsbedrijf biedt de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke tarieven meerdere kredietrapporten tegelijk op te vragen, wanneer u maar wilt.

Ik wil mijn klanten in de gaten houden. Hoe kan ik meerdere klanten tegelijk monitoren?

Het product monitoring zorgt ervoor dat u geselecteerde relaties volautomatisch worden gemonitord. U krijgt een update van elke belangrijke wijziging om zelf meteen actie te kunnen ondernemen. Denk aan het terugschroeven van de kredietlimiet of het invoeren van een order stop. Monitoring is onderdeel van het opvragen van kredietrapporten.

Jaarcijfers opvragen voor concurrentieonderzoek

Regeren is vooruitzien. Weten waar u staat en belangrijker nog, weten waar de concurrentie staat verhoogt uw kansen bij succesvol zakendoen. Is de concurrentie gestart met investeren? Of worden er overnames gedaan in de markt? Of misschien aast u zelf op een overnamekandidaat? Door het opvragen van een kredietrapport (in plaats van enkel jaarcijfers opvragen) vergelijkt u uw bedrijf met de rest en bepaalt u nauwkeurig uw positie binnen de markt. Veel klanten hebben hun concurrenten ook permanent in de monitoring zitten. Welke concurrent monitort u?

Kan ik met een kredietrapport meerdere jaren vergelijken?

Ja. Een kredietrapport bevat doorgaans de laatste drie jaarrekeningen van het bedrijf. Jaarcijfers opvragen voor elk jaar is dus niet nodig. Met onze rapporten ziet u gemakkelijk de financiële ontwikkeling van de afgelopen jaren. U ziet of het beter of juist slechter gaat. De informatie in het kredietrapport komt onder andere bij de Kamer van Koophandel vandaan waar u voorheen zelf telkens terecht moest voor jaarcijfers opvragen.

Bevat een kredietrapport ook een credit score?

Ja. Elk kredietrapport bevat een zogenaamde credit score.

Een goede definitie van credit score is:

Een score van 1 tot 10 welke score een indicatie geeft over de mate van kredietwaardigheid van een bedrijf, waarbij 1 staat voor slecht (een hoog risico op wanbetaling) en 10 staat voor uitmuntend (een laag risico op wanbetaling). Ook wel credit rating genoemd.

Met kredietinformatie checkt u gemakkelijk de credit score van een bedrijf en vergelijkt u deze met voorgaande jaren. Als u alleen start met jaarcijfers opvragen mist u deze kans dus.

Jaarcijfers opvragen met een kredietrapport via het Invorderingsbedrijf

U kunt alleen snel beslissen als u goede informatie heeft. Wij leveren u de jaarcijfers en relevante bedrijfsinformatie gepresenteerd in een kredietrapport.

 • Vaste lage prijs
 • Rapporten op bedrijven in binnen- én buitenland
 • Verschillende varianten: basis en uitgebreid
 • Naadloze aansluiting op een Incasso No Cure No Pay traject
 • Verhaalsinformaties en maatwerk mogelijk
 • KvK controleert een jaarrekening niet op de inhoud!

Jaarcijfers opvragen met een kredietrapport ten behoeve van beslaglegging

Heeft u een openstaande vordering? En wilt u weten waarop u conservatoir beslag wilt laten leggen?

Tip! Het beslagleggingstraject sluit naadloos aan op een Incasso No Cure No Pay.

Ook advocatenkantoren en andere partijen vragen bij ons bedrijfsinformatie en jaarcijfers op voor hun opdrachtgevers.

 • Goedkoper: Minder tijd en moeite voor u
 • Meer effect: verminder uw afschrijvingen op dubieuze debiteuren
 • Juridisch in orde

Een kredietrapport maakt u een betere beslisser

Natuurlijk biedt een kredietrapport geen volledige zekerheid. Maar het geeft u wel het juiste gereedschap om deskundig een oordeel te vellen. Of u wel of juist geen zaken (meer) wilt doen met een partij. En als u dat wel wilt, voor welk bedrag (exposure). Duizenden klanten gingen u voor.

Tip! Analyseer trends en ontwikkelingen in een bedrijf Hoe ontwikkelt een bedrijf zich financieel? Groeit de omzet? Door de standaard jaarrekeningen van meerdere jaren te vergelijken, krijg je een betrouwbaar beeld van de trends en ontwikkelingen in een bedrijf en dus een beter inzicht in uw klant.

Tips bij het beoordelen van de financiële situatie

 • Controleer of de onderneming de jaarrekening ieder jaar en steeds in dezelfde periode deponeert
 • Als een rechtspersoon gebruik maakt van een groepsvrijstelling, vraag dan ook een kredietrapport op van de groepsmaatschappij;
 • Is de jaarrekening nog niet gedeponeerd, kijk dan of er een enig aandeelhouder is die ook een rechtspersoon is. Deze kan namelijk wel een jaarrekening gedeponeerd hebben.
 • Controleer of de rechtspersoon met wie u zaken doet, de werkmaatschappij of de holding is. Kijk vervolgens wie de jaarrekening deponeert.
 • Voldoet de financiële situatie van de onderneming niet aan uw eisen? Beding dan extra zekerheden, zoals het vestigen van een pandrecht of het laten meetekenen van een bestuurder. Onze incasso juristen kunnen u hierbij helpen.

Onderneem actie: vraag nu uw kredietrapport op en informeer naar de mogelijkheden

Jaarcijfers opvragen? Uw rendement is wat voor ons telt. Daarom bieden we kredietinformatie. Kies voor rechtszekerheid en de kwaliteit van onze visie op credit management. Bel vrijblijvend met 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

Lees Verder
8 Nadelen van Excel als Credit Management tool
photo-1502404679462-d669245fc482

8 Nadelen van Excel als Credit Management tool

Werkt u ook nog steeds met Excel als Credit Management Tool? Het is geen verrassing, want een groot aantal bedrijven vertrouwt voor credit management nog steeds op hun oude vertrouwde Excel-bestanden. Uit het jaarlijkse onderzoek van het Invorderingsbedrijf, blijkt dat ruim de helft van de organisaties (57%) werkt met Excel of andere relatief eenvoudige applicaties. Uit ervaring blijkt dat credit management zo simpel nog niet is en vooral tijdrovend. Hierdoor blijft het debiteurenbeheer vaak liggen, waardoor de openstaande bedragen oplopen.

(meer…)

Lees Verder
10 Onmisbare tips voor een constante cashflow
openstaandeposen

 Wanneer klanten te laat betalen voor geleverde producten of diensten heeft dit een negatief effect op de cashflow. Daar komt nog eens bij dat het innen van oude debiteuren zelden of nooit prioriteit krijgt bij bedrijven.

In de praktijk zien wij vaak onderstaand patroon ontstaan in de openstaande postenlijst bij bedrijven.

(meer…)

Lees Verder
Door:
in Credit management
op 24 januari 2020
ir. Laurens Lemmens
5 tips om uw Creditrating te verbeteren!
photo-1537724326059-2ea20251b9c8

Als bedrijf wilt u een goede creditrating hebben.Wordt uw bedrijf als kredietwaardig beoordeeld dan geven uw toeleveranciers u gemakkelijk krediet. Hoe komt u nu aan een goede creditrating? In dit artikel leest u 5 tips die u kunt toepassen voor het behalen van een maximale creditrating.

Wie maakt er gebruik van kredietwaardigheid checks

Bij kredietwaardigheid draait het steeds om de vraag of een klant in staat zal zijn om zijn rekeningen te betalen. Banken zijn bijvoorbeeld heel streng bij het verstrekken van hypotheken. Een ander voorbeeld: een leasemaatschappij wil graag weten of een potentiële klant financieel gezond is, voordat de leaseauto’s worden geleverd.

Kunt u als ondernemer ook kredietwaardigheid checken?

U als ondernemer kan de kredietwaardigheid van uw potentiële klanten van te voren checken. Tenminste, als u dat wilt! Waarom zou u het niet doen? Door het opvragen van de kredietwaardigheid, zorgt u ervoor dat u met een veilig gevoel zaken kan doen en niet met wanbetaling wordt geconfronteerd.

Wat staat er in een kredietrapport?

In zo’n beoordeling wordt de financiële gezondheid van een partij gemeten. In een kredietrapport ziet u direct de kredietscore en het kredietlimiet. Dit is vaak een van de belangrijkste factoren voor het maken van een zakelijke beslissing. Een score van 0 t/m 100 kunt u terugvinden. Vanaf score 37 is een bedrijf kredietwaardig. Eigenlijk heel simpel: hoe hoger de score, hoe kredietwaardiger het bedrijf is.

In de directiegegevens ziet u wie er in de directie van het bedrijf zit. Dit kan gaan om één persoon of meerdere. Wanneer u op de naam van de directie klikt, vindt u meer informatie over die persoon of het bedrijf. Zijn zij directeur van meerdere bedrijven? Hoe gaat het met deze bedrijven? Bestaan die nog? Betaalt uw potentiële klant altijd netjes op tijd zijn facturen?

Naast bedrijfsgegevens, scores en limieten vindt u ook de gedeponeerde jaarverslagen van een bedrijf tot 5 jaar terug. In het jaarverslag vindt u onder andere de omzet, passiva en activa, kapitaal en winst- en verliesrekeningen. U vindt alle onderdelen van het jaarverslag terug in één overzicht, zodat u de afgelopen 5 jaar gemakkelijk met elkaar kunt vergelijken.

Hoe kunt u uw score verbeteren?

Hoe zorgt u ervoor dat de kredietscore van uw bedrijf completer wordt en hoe kunt u deze verbeteren? Elke organisatie heeft belang bij een goede kredietscore. Met een goede kredietscore komt u sneller in aanmerking voor een lening, kunt u gunstigere voorwaarden bedingen en zullen andere bedrijven sneller met u zaken gaan doen.

Stem goed af met uw accountant!

Zorg ervoor dat u op gezette momenten met uw accountant afstemt (bij voorkeur tijdens de BTW aangiftes). Zo voorkomt u dat crediteuren en debiteuren oplopen. Ook voorkomt u dat er onverhoopt balansposten ontstaan die uw kredietrating ongunstig beïnvloeden.

Deponeer uw jaarrekening (ook wanneer u dit niet verplicht bent)

U kunt zelf een jaarrekening aanleveren wanneer u geen deponeringsplicht heeft. Bij de beoordeling van ondernemingen die geen jaarrekening gedeponeerd hebben, wordt gekeken naar de sectorinformatie. Door zelf een jaarrekening aan te leveren, kunt u de kredietcheck completer maken. Bv’s, NV’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn voorbeelden van rechtsvormen die verplicht zijn de jaarrekening te deponeren. Voor eenmanszaken geldt deze verplichting niet.

Lever betaalervaringen aan

Verder kunt u zelf uw crediteuren aandragen. Betaalgedrag speelt een belangrijke rol bij een kredietbeoordeling. Uw crediteuren kunnen vertellen of u uw facturen tijdig betaalt. Op deze manier kan uw kredietscore dus worden aangepast.

Deponeer een 403 verklaring

Een andere tip is bijvoorbeeld dat u uw moedermaatschappij zich aansprakelijk kan stellen voor de werkmaatschappij. Dit is enkel gunstig wanneer uw moedermaatschappij voldoende kredietwaardig is. Daardoor verbetert uw kredietscore. Zorg wel ervoor dat uw onderneming goed blijft draaien, zodat u kunt beschikken over voldoende werkkapitaal en eigen vermogen. Zo blijft uw bedrijf financieel gezond en wordt er bij een beoordeling een hogere kredietlimiet toegekend.

Is het allemaal nieuw voor u? Of wilt u meer informatie over uw kredietscore?

Bij Invorderingsbedrijf kunnen onze specialisten u adviseren op het gebied van creditmanagement! Neem nu contact op met 070 76 20 330 of stuur een mail naar [email protected]

Hoe voorkomt u dat u zelf niet betaald wordt?

Is de tegenpartij financieel gezond of gaat een onderneming net niet failliet? Wanneer u merkt of weet dat de tegenpartij niet of nauwelijks kredietwaardig is, betekent het niet dat u geen zaken hoeft te doen met die ene partij! Een oplossing zou bijvoorbeeld kunnen zijn, dat de klant vooruit betaalt. U geeft dan geen mogelijkheden aan de tegenpartij om achteraf te betalen. Zo wordt het financiële risico op het gebied van wanbetaling beperkt.

Lees Verder
Door:
in Credit management, Incasso
op 4 december 2019
mr. May Leung
Faillissement aanvragen
photo-1528747354767-89476f71d2a3

Het faillissement aanvragen van uw debiteur, had u ooit gedacht dat te zullen doen? Waarschijnlijk niet. Toch willen wij u daarover wat vertellen. Dit incassomiddel is al jarenlang dé succesfactor bij het slagen van B2B incassozaken. 

Sneller en slimmer incasseren door het faillissement aanvragen met behulp van onze incasso advocaat. Plan nu een gratis consult met een van onze juristen om uw case te bespreken.

(meer…)

Lees Verder
Algemene voorwaarden opstellen
cytonn-photography-GJao3ZTX9gU-unsplash

Het aanvinken van de lege vakken onderaan een overeenkomst… U heeft dat vast vaker gedaan. Maar waarmee ging u precies akkoord? Geen idee meer? U bent niet de enige! Het akkoord gaan met de algemene voorwaarden van een bedrijf zorgt ervoor dat beide partijen (bijvoorbeeld koper/verkoper) bewust een overeenkomst met elkaar aangaan. Regels en procedures staan uitgeschreven om eventuele geschillen in de toekomst uit te sluiten of in ieder geval te beperken.

In het geval dat u de verkoper bent, is het belangrijk dat u uzelf indekt tegen onwenselijke situaties met de algemene voorwaarden van uw bedrijf. Het is niet gek dat u als ondernemer in eerste instantie niet weet hoe u  de algemene voorwaarden het beste opstelt. Daarom leggen wij u in deze blog uit waar u op moet letten.
(meer…)

Lees Verder
Beslaglegging dwingt uw debiteur tot betaling
Beslaglegging

Vindt u het een probleem om te wachten op uw geld omdat uw debiteur eerst zijn andere schuldeisers betaalt? Is uw geduld niet meer dan op?

Geduld is een schone zaak, maar niet als het om betaling van uw facturen gaat. Van uitstel komt afstel zo leert de ervaring. Maak geen kostbare fout door af te wachten. (meer…)

Lees Verder
Meer betaalde omzet met Credit Scoring
helloquence-OQMZwNd3ThU-unsplash

U heeft vast wel gehoord van Credit Scoring! Of toch niet? Als u er niet bekend mee bent, zal u vast meer willen weten over dit onderwerp. In dit artikel worden al uw vragen met betrekking tot Credit Scoring beantwoord en zal u inzien hoe de cashflow van uw bedrijf kan profiteren van Credit Scoring!
(meer…)

Lees Verder
Verhoog de klanttevredenheid: Klantbehoud is 6 keer goedkoper dan het werven van nieuwe klanten
pexels-photo-573565

Hoe goed debiteurenbeleid tevreden klanten oplevert

Op een ochtend zit u aan de eettafel met uw gezin. U ziet een envelop met het logo van uw hypotheekverstrekker. “Vreemd, ik krijg normaal nooit post van hen”, denkt u nog. Eenmaal opengemaakt begreep u pas waarom u nooit post kreeg. U hebt een betalingsachterstand. Het was nog nooit eerder voorgekomen en is nu wél het geval. Wat doet u dan? U had zo’n goede relatie met de hypotheekverstrekker. U was een trouwe klant met een vaste adviseur. Waarom staat er in de brief, dat als u niet onmiddellijk betaalt, dat zij dit dossier zullen overdragen aan een incassobureau?

(meer…)

Lees Verder