Afspraak is afspraak

Als onderneming krijgt u dagelijks nieuwe klanten. Klanten willen graag heel veel, tot er betaald moet worden. U wilt geen discussie met de klant, het is daarom ook van belang dat u de afspraken vanaf het begin goed vastlegt. Want afspraak is afspraak! Bij iedere overeenkomst is het van belang dat alle partijen hun afspraken nakomen in het proces. We zien het met grote regelmaat voorbijkomen dat één van de partners hier lak aan heeft, dit zorgt er dan voor dat het gehele proces in de soep loopt.

Wat kunt u hiertegen doen? Contractuele boetes bieden wellicht de uitkomst. Lees hier hoe het Invorderingsbedrijf uw contractuele boetes incasseert!

Wat is een contractuele boete?

Een contractuele boete neemt u op in uw overeenkomsten. Komt uw contractant zijn of haar afspraken niet na? Dan kan u gebruik maken van deze contractuele boetes. Het grootste voordeel bij contractuele boetes, is dat u als eisende partij geen bewijsmateriaal van gemaakte schade hoeft te leveren. Dit is bijvoorbeeld bij een schadevergoeding wel het geval. Aangezien het in sommige gevallen lastig is om de schade vast te stellen, kan een contractuele boete u veel voordeel bieden. Deze boete komt doorgaans voor in het arbeidsrecht, maar ook bij handelsovereenkomsten kan een contractuele boete worden vastgelegd.

Wettelijk gezien zijn er niet veel voorwaarden aan de contractuele boete verbonden. De wet zegt simpelweg dat een contractuele boete, ook wel boetebeding genoemd, regelt dat wanneer een schuldenaar de overeenkomst niet nakomt, hij een geldsom of andere prestatie moet voldoen.

Het is van belang dat er een aanmaning naar de schuldenaar wordt verstuurd. Daarna kunnen wij een boetebeding vorderen. Er is echter een uitzondering waarbij er van een schuldenaar geen contractuele boete kan worden geëist. Dit is wanneer er sprake is van overmacht; wat inhoudt dat het de schuldenaar buiten zijn macht om onmogelijk wordt gemaakt om aan zijn of haar verplichtingen te voldoen, waardoor de persoon in kwestie van deze verplichtingen bevrijd wordt. Het is mogelijk om in deze situatie het aanvullende bedrag via een schadevergoeding op te eisen, naast de contractuele boete.

 

Opbouw van de contractuele boete

U kunt dus de contractuele boete in verschillende contracten gebruiken. In een contract worden de partijen beschreven, die samen de overeenkomst aangaan. Ook wordt zowel de prestatie die u als onderneming gaat leveren, als de tegenprestatie van de klant duidelijk omschreven in het contract. Deze overeenkomst wordt dan aangevuld met de contractuele boete, die duidelijk omschrijft wat de gevolgen zijn van het niet nakomen van de overeenkomst.

 

Haken en ogen aan de contractuele boete

Er zijn verschillende situaties waarbij de contractuele boete ongeldig kan worden verklaard. De meest voorkomende situaties die wij de afgelopen jaren hebben mogen behandelen hadden betrekking op de algemene voorwaarden.

Verder kan de rechter de contractuele boete wel matigen, maar niet weigeren; aangezien beide partijen dit onderling met elkaar hebben afgestemd. Het Invorderingsbedrijf zorgt ervoor dat uw boete wordt opgeëist, ook al moet dit door middel van een rechtelijk bevel.

 

De contractuele boete samengevat

Op een aantal uitzonderingen na, is de schuldenaar dus verplicht om (na aanmaning) de contractuele boete te betalen bij het niet nakomen van de overeenkomst. Mochten er problemen ontstaan rondom deze boete, is het belangrijk dat u vroegtijdig aan de bel trekt bij een specialist. Ons creditmanagementkantoor kan u goed voorzien van juristen en deurwaarders die u zullen helpen bij uw zaak.

 

Direct uw geld terug!

Wij raden u altijd aan om een schriftelijke overeenkomst op te stellen, mondelinge afspraken zijn namelijk lastig af te dwingen. Een handtekening is een extra bevestiging op de gemaakte afspraak, hierdoor staat u gerechtelijk sterker mocht het misgaan. Het contracteringsproces dient vervolgens goed geïmplementeerd te worden in uw bedrijf. Wij kunnen u adviseren op het gebied van dit proces. Ook kunnen wij voor u overeenkomsten en algemene voorwaarden opstellen.

Wij helpen u graag verder als het gaat om het uitsturen van een contractuele boete. Omdat iedere situatie anders is, horen wij ook graag uw verhaal. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 070-7620330 (optie 2) of e-mail naar <sales@invorderingsbedrijf.nl o.v.v. contractuele boete. Onze incassojuristen helpen u dan direct verder!

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+

Wij gaan door waar andere stoppen!

500 Gewonnen zaken
80 Nieuwe klanten in 2018
25 Gewonnen Awards
€ 9.503.613 Geincasseerde omzet

Recente artikelen

openstaandeposen
photo-1537724326059-2ea20251b9c8
beslaglegging op vastgoed
werknemer maakt schade
photo-1528747354767-89476f71d2a3
pexels-photo-935756
cytonn-photography-GJao3ZTX9gU-unsplash
Beslaglegging
helloquence-OQMZwNd3ThU-unsplash
pexels-photo-573565
photo-1486125305436-b7144b0734f0
photo-1516156008625-3a9d6067fab5
photo-1519377345644-937ef9754740
Let op! Nepdeurwaarders actief met ons KvK-nummer (1)
pexels-photo-518543
pexels-photo-1089549