Beslaglegging dwingt uw debiteur tot betaling
Beslaglegging
mr. W. Boeters

Vindt u het een probleem om te wachten op uw geld omdat uw debiteur eerst zijn andere schuldeisers betaalt? Is uw geduld niet meer dan op?

Geduld is een schone zaak, maar niet als het om betaling van uw facturen gaat. Van uitstel komt afstel zo leert de ervaring. Maak geen kostbare fout door af te wachten.

Andere schuldeisers kunnen immers ook beslag leggen of zelfs het faillissement van uw debiteur aanvragen. Bij een faillissement bent u uw geld vrijwel zeker kwijt.
Wilt u uw geld veiligstellen? Laat dan beslag leggen!

planeengratisconsult

Met beslaglegging kunt u het verhaal van uw vordering veiligstellen.
Met beslaglegging dwingt u uw debiteur tot betaling.

Bij het leggen van conservatoir beslag wordt de geldstroom naar uw debiteur afgesneden

Er wordt namelijk beslag gelegd op

 1. De bankrekening(en) van uw debiteur: Het volledige bedrag wordt dan bevroren. Uw debiteur kan het geld niet meer opnemen zolang het beslag ligt.
 2. Onder de schuldenaren van uw debiteur: De klanten van uw debiteur mogen na het leggen van beslag niet meer betalen aan uw debiteur.

Uw debiteur moet dus wel betalen voordat de beslagen worden opgeheven. Ook is het mogelijk om zekerheid te stellen.

Beslaglegging een uitstekend drukmiddel om betaling af te dwingen

Wat is conservatoir beslag leggen?

Als iemand anders u geld verschuldigd is en weigert te betalen, kunt u via de rechter een betaling afdwingen. Echter neemt zo’n procedure tijd in beslag en ontstaat er de kans dat de schuldenaar zijn/haar bezittingen verkoopt. Als dit gebeurt, blijft er niet genoeg vermogen over om u te kunnen betalen. Om dit te voorkomen kunt u conservatoir beslag laten leggen op de bezittingen van de schuldenaar. Dit houdt in dat de schuldenaar de bezittingen waarop beslag gelegd is niet van de hand mag doen. Het is wel de bedoeling dat u nadat het beslag gelegd is een bodemprocedure start binnen een door de rechter bepaalde termijn.

 

 

De schuldenaar ziet het beslag niet aankomen

Er is meestal geen waarschuwing vooraf bij het leggen van een conservatoir beslag. De schuldenaar wordt daarmee verrast en tegelijkertijd geconfronteerd met de beslaglegging.

Procedure van conservatoir beslag leggen

De procedure voor conservatoir beslag leggen is relatief snel. Ten eerste is er een advocaat nodig. Deze moet toestemming aan de rechter vragen door het indienen van een beslagrekest. Hierin moet een globale onderbouwing staan over wat de vordering op de schuldenaar betreft en waarop er beslag gelegd gaat worden. Per soort conservatoir beslag gelden specifieke eisen waaraan moet worden voldaan. De rechtbank wijst vaak een goed onderbouwd verzoek toe in de vorm van een verlof, meestal al binnen 1 werkdag. Wel moet er binnen een bepaalde termijn (doorgaans 14 dagen) een rechtszaak worden opgestart, anders komt het conservatoir beslag te vervallen.

planeengratisconsult

 

Voordelen van beslaglegging

Het laten leggen van beslag brengt voor u als schuldeiser voordelen met zich mee. Hieronder volgt een kort lijstje met de belangrijkste voordelen voor u als schuldeiser:

 • De schuldenaar kan niet bij zijn geld en/of goederen en zal dus wel een prikkel voelen om de vordering toch te betalen;
 • De beslagen gelden van de schuldenaar wordt als het ware bevroren. Als schuldeiser weet u dan zeker dat er na afloop van een gerechtelijke procedure kan worden voldaan. Dit geldt alleen als u in de gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld;
 • De schuldenaar wordt in principe niet gehoord en krijgt dus geen waarschuwing voor de beslaglegging. De schuldenaar kan zich dus niet ontdoen van zijn vermogen.

Risico’s van beslaglegging

Het leggen van beslag brengt kosten met zich mee. Naast de voordelen van beslaglegging zijn er ook enkele risico’s waar de schuldeiser rekening mee moet houden.

 • Beslagleggen brengt kosten met zich mee. Hierbij kunt u denken aan kosten voor een advocaat en/of een gerechtsdeurwaarder, maar ook aan kosten voor griffierechten.
 • Het laten leggen van beslag is een momentopname. Dat wil zeggen dat als u bijvoorbeeld beslag laat leggen op een bankrekening, dat er op dat moment wellicht geen saldo op de bankrekening staat. Op dat moment heeft u simpelweg pech.
 • Door een faillissement vervalt de beslaglegging en zijn de gemaakte kosten niet te verhalen bij de debiteur
 • Er bestaat het risico dat andere schuldeisers ook conservatoir beslag laten leggen bij de schuldenaar. Het geïncasseerde bedrag moet dan naar rato van de verschillende vorderingen verdeeld worden. Ook zijn er preferente schuldeiser die volgens de wet voorrang krijgen. Als schuldeiser is er dan het risico dat er maar slechts een deel van uw vordering wordt uitbetaald.
 • Tijdens de procedure kan de rechter uw vordering afwijzen. Dan staat automatisch vast dat de beslaglegging ten onrechte is gelegd bij de schuldenaar. Als de debiteur kan aantonen dat er hierdoor schade is geleden, bent u daar aansprakelijk voor.

Waarop kan beslag worden gelegd?

Het is mogelijk om op het volledige inkomen en vermogen van de debiteur beslag te leggen. Er gelden wel wettelijke beperkingen aan een beslaglegging. Dit om de debiteur te beschermen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de beslagvrije voet. De beslagvrij voet garandeert een particuliere debiteur van een bepaald minimum inkomen.

U vraagt zich natuurlijk af waar er wel beslag op kwam worden gelegd. Hieronder volgt een lijstje met de mogelijkheden die u heeft als schuldeiser wat betreft het laten leggen van conservatoir beslag.

 • Geld in contanten
 • Zakelijke privé bankrekeningen
 • Bedrijfspanden (panden en bijbehorend grond)
 • Koopwoningen (huis en bijbehorend grond)
 • Vorderingen op klanten
 • Erfpachtrecht
 • Appartementsrecht
 • Aandelen
 • Levensverzekering
 • Schepen
 • Vliegtuigen
 • Auto’s (met uitzondering van leaseauto’s)
 • Inboedel

Wat mag niet bij beslaglegging?

In Nederland kan relatief makkelijk conservatoir beslag worden gelegd. Hoewel beslaglegging mogelijk is op vrijwel het volledige vermogen en inkomen van uw debiteur, stellen de wet en rechtspraak wel enkele beperkingen aan conservatoire beslaglegging.

De voornaamste beperkingen blijken uit de zogenaamde beslagsyllabus. De beslagsyllabus bevat rechterlijk beleid ten aanzien van de eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen. Bij de opsomming van de beslagobjecten hierboven zijn al enkele objecten vermeld waarop geen beslag mag worden gelegd. Ook is vermeld op welke beslagobjecten pas beslag mag worden gelegd nadat de rechter de debiteur heeft gehoord.

Hieronder worden de beperkingen toegelicht die voor bepaalde beslagobjecten gelden.

Dit zijn de beperkingen die voor de zakelijke incasso-praktijk het belangrijkst zijn:

 • Eerste levensbehoeften
 • Smartengeld
 • Toeslagen (zowel huur- als zorgtoeslag)
 • Persoonsgebonden budget
 • Kinderbijslag
 • Bijzonder bijstand
 • Studiefinanciering
 • Loon of uitkering onder de beslagvrije voet
 • Bankgarantie
 • Retentierecht
 • Kredietruimte
 • Zaken die op basis van huwelijke voorwaarden van de partner zijn
 • Bed, beddengoed en gereedschappen
 • Fiscaal bodembeslag
 • Goederen bestemd voor de openbare dienst
 • Gewone huishouding
 • Beslag ten laste van een bank
 • Bankgarantie (wel dezelfde rechtsverhouding)
 • Woning na inschrijving Vormerkung

Er zijn ook enkele zaken waar pas beslag op kan worden gelegd nadat de debiteur is gehoord door een rechter.

 • Lijfrente
 • AOW
 • Pensioen
 • Handelsvoorraad van een onderneming
 • Inkomen (salaris of uitkering, inclusief 13e maand en vakantiegeld)
 • Beslag ten laste van een financiële instelling (niet ten laste van een bank)
 • Bijstandsuitkering

Verhaalonderzoek

Als u niet zeker bent of de schuldenaar het vermogen heeft om het verschuldigde bedrag te kunnen betalen, is het verstandig om eerst een verhaalonderzoek uit te laten voeren. Een verhaalonderzoek moet kunnen aantonen of het wel of niet in uw voordeel is om een juridische zaak aan te spannen tegen de schuldenaar.

Er wordt namelijk onderzocht of de schuldenaar überhaupt financieel daadkrachtig is om de vordering te kunnen betalen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de bankrekening, vastgoed met overwaarde, meerdere huizen en aandelen.

Is een advocaat nodig om beslag te leggen?

Voor conservatoir beslag is een advocaat nodig. Het benodigde processtuk dient namelijk door een advocaat te worden ingediend. Gelukkig kunnen de advocaten waarmee wij werken bij het Invorderingsbedrijf u bijstaan in deze zaken! De deurwaarder voert feitelijk de beslagen uit.
• Voor executoriaal beslagen is geen advocaat nodig.

Is beslaglegging in het buitenland mogelijk?

Het verschilt per land of conservatoir beslag mogelijk is en zo ja, onder welke voorwaarden. Met onze hulp kunt u conservatoir beslag laten leggen in Nederland. Om beslagen te leggen in het buitenland, hebt u doorgaans een buitenlandse advocaat nodig. Ook hier kunnen wij u, met ons internationale netwerk, in bijstaan.

Direct beslag laten leggen!

Veel beslagen blijven liggen nadat ze gelegd zijn. Het is daarom zaak om snel te starten met het leggen van beslag als u wat te vorderen heeft. Direct beslag laten leggen? Het Invorderingsbedrijf is uw partner voor alle beslagleggingen.
Voor meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van beslaglegging neemt u contact op met +31-(0)70-762 0330 of [email protected]

planeengratisconsult

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+