Inloggen op de klantenomgeving

De Online Cockpit is exclusief voor opdrachtgevers. Indien u nog geen eigen account heeft, klik dan hier om uw vordering direct over te dragen of neem contact met ons op via telefoon +31(0)70-7620330.

Wachtwoord vergeten Inloggen
Door:
in Arbeidsrecht
op 7 december 2017
ir. Laurens Lemmens
De 6 meest voorkomende redenen van wanbetaling in de uitzendbranche

Uitzendkrachten moeten volgens deadlines uibetaald worden. Dit is niks nieuws. Als uitzendbureau wilt u geen loon hoeven voor te schieten uit het eigen vermogen. De inlener moet genoodzaakt worden om eerst het bedrag aan het uitzendbureau over te maken.

Helaas komt het erg vaak voor dat de inlener niet op tijd betaald. Het is daarom van belang dat wij ervoor zorgen dat de facturen niet eeuwig blijven liggen, maar direct uitbetaald worden.Wij van het invorderingsbedrijf hebben onderzoek gedaan naar deze “waarom betalen inleners niet volgens datum”. Onze resultaten hebben wij hier voor u op een rij gezet.

6 Meest voorkomende redenen van wanbetaling:

  1. De inlener is het niet eens met de factuur.
   Het komt soms voor dat de relatie het niet met de rekening eens is. Soms communiceert de inlener het niet met het uitzendbureau, maar het komt ook voor dat de inlener niets met de bezwaren doet en gewoon niet betaald. Vaak ontstaan er discussies over meerwerk, het functioneren van een uitzendkracht etc.
  2. De inlener zit in een lastige financiële situatie.
   De inlener is niet in staat om op de besproken deadline de factuur te betalen aan het uitzendbureau.
  3. Oplichting.
   De inlener wil gewoonweg niet betalen. Vaak laat hij dan ook niets van zich horen.
  4. De inlener is laks en ziet wel wanneer hij betaalt.
   In deze maatschappij heeft iedereen het druk met van alles en nog wat. Zeker als onderneming kan het soms gebeuren dat er niet genoeg aandacht aan het op tijd betalen van een factuur wordt besteed. De inlener kan de ernst van een factuur soms niet goed genoeg inschatten. Evenals de negatieve gevolgen voor het uitzendbureau op korte termijn, wanneer hij niet volgens de deadline betaald.  
  5. De inlener hoopt dat u `vergeet ́ dat de factuur nog open staat.
   Een factuur is niet persoonlijk. Je komt niet fysiek/mentaal in aanraking met de persoon aan de andere kant. We zien dat mensen online bijvoorbeeld ook veel sneller iets stelen. Zoals online films. Omdat men de film niet in zijn handen heeft en een winkel uitloopt voelt het niet als stelen. Ditzelfde gebeurt bij een factuur. Men hoopt dat u de zaken niet op orde heeft, zodat zij hier profijt uit kunnen halen. Het invorderingsbedrijf neemt deze verantwoordelijk op zich, zodat uw facturen worden gecontroleerd op datum. En bij tekortkoming, alsnog worden teruggestort op uw rekening.
  6. Administratieve tekortkomingen.
   De inlener heeft zijn administratie niet goed georganiseerd, waardoor hij geen aandacht heeft voor uw factuur. Daartegenover staat dat het uitzendbureau haar zaken niet goed organiseert, waardoor ze niet kan controleren of uw factuur al betaald is. De administratieve tekortkomingen kunnen dus vanaf twee kanten verkeerd uitpakken.  

Het is belangrijk om als uitzendbureau te weten waarom de inlener niet wil betalen. Voor ons als invorderingsbedrijf zijn deze redenen mede bepalend voor de te kiezen aanpak bij een incassotraject.

Voorkom de risico’s van wanbetaling en verzeker uzelf van een optimaal debiteurenbeheer!

 

Lees Verder
Door:
in Arbeidsrecht
op 7 december 2017
ir. Laurens Lemmens
Uitzendbureau of inlener verantwoordelijk foutje kracht?

Stelt u eens voor, u bent CEO van een uitzendbureau. U hebt een goede kennis die een bedrijf heeft in groenten en fruit. Hij organiseert een evenement in de stad, waarbij hij zijn gewassen wilt laten proeven. Hiervoor heeft hij personeel nodig voor de catering en de opmaak van het podium. Dat wil hij graag regelen via jouw uitzendbureau.

Als inlener zijn er verschillende voordelen waarom je met een uitzendbureau in zee zou gaan. Het uitzendbureau zal personeel werven en selecteren voor het desbetreffende bedrijf. Dit verkleint het risico van de inlener. Het bedrijf is namelijk niet meer verplicht om de lonen door te betalen bij ziekte/uitval/pensioen/zwangerschap, etc. van het personeel dat jij geleverd hebt. Daarbij heeft hij de inlener ook geen last van de overige administratieve en juridische rompslomp die personeel met zich mee brengt. Ideaal toch?

Wat als de uitzendkracht schade maakt?

De inlener zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om de factuur niet te betalen. Hij zou van mening kunnen zijn dat de factuur verrekend kan worden met de gemaakte schade.

Deze keuze brengt extreem veel gevolgen met zich mee voor jou als uitzendbureau. Dit kan uiteindelijk leiden tot achterstand, problemen met de bank en uiteindelijk met een keten-effect tot faillissement.

Gelukkig is dit niet nodig. Het invorderingsbedrijf heeft de kennis om jou hierbij te begeleiden.

Uitzendbureau hoeft hier vaak niet voor op te draaien.

De uitzendkracht dient in het kader van de uitzendrelatie onder leiding en toezicht van jouw vriend, de opdrachtgever, te werken. Uw uitzendbureau kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor de manier waarop de werkzaamheden worden verricht. Ook al gaat dit om een ongeluk. Het risico voor het maken van fouten ligt primair bij degene die de feitelijke zeggenschap had, dus bij de inlener.

Aangezien het heel makkelijk is om met vingers te wijzen, kan uw uitzendbureau mogelijk door een derde partij aansprakelijk worden gehouden voor de schade. Dat zullen ze doen op grond van de formele zeggenschap, het formeel werkgeverschap. Deze zaak is tussen inlener en uitlener. De inlener, (het groenten en fruit bedrijf van uw kennis) kan de schade niet verhalen op uw uitzendbureau en moet de rekeningen zelf betalen.

Een uitzendbureau heeft een verplichting een goede selectie te doen, en de vakbekwaamheid van uitzendkrachten te selecteren. Het uiteindelijke toezicht vindt echter door de opdrachtgever plaats en die is verantwoordelijk voor fouten van de uitzendkrachten.

Wilt u meer specifieke informatie over hoe wij uw risico’s in de uitzendbranche kunnen beperken?
Neem dan snel contact met ons op op het volgende nummer: 070 762 0330

 

 

Lees Verder
Door:
in Arbeidsrecht
op 7 december 2017
ir. Laurens Lemmens
Flexwerk is de toekomst! Maar welke risico’s zitten eraan verbonden?

Zoals u weet is de de arbeidsmarkt sterk aan het groeien. De omzet van de uitzendbranche is afhankelijk van het aantal uitzenduren. Het totale aantal uitzenduren is momenteel erg aan het stijgen. Het CBS geeft zelfs aan dat er sprake is van de grootste stijging uitzenduren in ruim 10 jaar. Voor ons is het duidelijk, flexwerk is de toekomst!

Bedrijven willen werknemers liever niet in vaste dienst nemen zoals voorheen gebruikelijk was. Bij een vaste aanstelling komen namelijk verschillende verantwoordelijkheden kijken voor de inlener. Denk hierbij aan: ziekte, uitval, zwangerschapsverlof, etc. Daarom werken bedrijven liever met een flexibele schil van personeel.

Het uitzendbureau neemt draagt vervolgens de risico’s die hieraan verbonden zijn. Wij zullen de belangrijkste bespreken.

Uitzendbureau loopt grote financiele risico’s

Als uitzendbureau neemt u als het ware de risico’s over van de inlener. Het grootste risico wat het uitzendbureau overneemt is de betaling naar de uitzendkracht. Het uitzendbureau moet de salarissen uitbetalen. Dit moet vaak nog voordat de klant de factuur heeft voldaan. Dit zorgt ervoor dat de tijd tussen het uitbetalen van de werknemer en de ontvangst van de betaling van de factuur moet worden overbrugd.

Risicomanagement van groot belang

Het is dus zaak snel te factureren en te zorgen dat je facturen snel worden voldaan. Doet u dit niet dan kan dit kan zorgen voor betalingsachterstanden en soms zelfs faillissmenten. van een uitzendbureau. Het Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in het managen van deze financiëlerisico’s. Wij kunnen ervoor zorgen dat de facturen volgens de deadlines zullen worden betaald door klanten, waardoor achterstanden niet kan oplopen.

Wilt u weten hoe we dit doen? Onze uitzendbranchespecialist staat u graag te woord, via 070-7620330!

Lees Verder
Door:
in Arbeidsrecht
op 27 juli 2017
mr. May Leung
Transitievergoeding incasseren

“Een transitievergoeding is wettelijk bepaald en vaak gemakkelijk te incasseren”

Een transitievergoeding incasseren – wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer verplicht is om te betalen. De hoogte hangt af van verschillende dingen. Tot 1 juli 2015 gold in hoofdlijnen dat werknemers die ontslagen werden via het UWV geen recht hadden op een ontslagvergoeding, terwijl werknemers die ontslagen werden via de kantonrechter aanspraak konden maken op een ontslagvergoeding berekend volgens de zogeheten ‘kantonrechtersformule’. Met ingang van 1 juli 2015 is dat veranderd. Goed nieuws voor werknemers dus. Lees in dit artikel hoe wij voor u de transitievergoeding incasseren en wat u nog meer kunt vorderen.

Kunt u zelf een transitievergoeding incasseren?

(meer…)

Lees Verder
Door:
in Arbeidsrecht, Incasso
op 31 januari 2015
mr. drs. Joost Konings
Teveel betaald loon terugvorderen

“Teveel betaald loon gemakkelijk weer te incasseren”

Als werkgever heeft u per ongeluk teveel salaris uitbetaald. Misschien tijdens het dienstverband, misschien aan het einde. Uw (ex-)werknemer weigert het teveel betaald loon terug te betalen. Met incasso haalt u het teveel betaald loon gemakkelijk weer binnen. Hieronder leest u hoe u start met teveel betaald loon terugvorderen.

(meer…)

Lees Verder
Door:
in Arbeidsrecht, Incasso
op 30 januari 2015
mr. May Leung
Geen salaris ontvangen

“Salaris én wettelijke verhoging gemakkelijk alsnog te incasseren”

Heeft u helemaal geen salaris ontvangen? Of u heeft maar een gedeelte ontvangen? Voor u het weet komt u zelf in de financiele problemen. Wij incasseren voor u uw achterstallig loon én een extra vergoeding voor u, de wettelijke verhoging. In dit artikel leest u wat u moet doen om een loonvordering in te stellen.

Download ook onze gratis voorbeeldberekening om te zien op welk bedrag aan wettelijke verhoging u recht heeft.

(meer…)

Lees Verder
Door:
in Arbeidsrecht
op 7 oktober 2014
mr. May Leung
Teveel betaald loon terugvorderen

“Teveel betaald loon vaak gemakkelijk weer te incasseren”

Door een fout in de administratie heeft u teveel salaris uitbetaald. Misschien eenmalig of meerdere keren. U wilt het teveel betaalde loon terugvorderen. In dit artikel leest u hoe.

Kan teveel betaald loon teruggevorderd worden?

Ja, in principe kunt u teveel betaald loon terugvorderen. De wet kwalificeert het teveel betaalde bedrag namelijk als “onverschuldigd betaald”. Dat wil zeggen, er is een betaling gedaan, maar daarvoor is geen geldige rechtsgrond (meer). Het teveel betaalde bedrag moet dan terugbetaald worden.

Artikel 6:203 Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt namelijk:

 1. Degene die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, is gerechtigd dit van de ontvanger als onverschuldigd betaald terug te vorderen.
 2. Betreft de onverschuldigde betaling een geldsom, dan strekt de vordering tot teruggave van een gelijk bedrag.
 3. Degene die zonder rechtsgrond een prestatie van andere aard heeft verricht, heeft eveneens jegens de ontvanger recht op ongedaanmaking daarvan.

Wat moet u doen om te kunnen starten met terugvorderen?

Om te kunnen terugvorderen is het van belang dat u berekend welk bedrag teveel is betaald en hoe dit bedrag is opgebouwd. Dus waar het uit bestaat. Ook moet u nakijken op welke data eenmalig of telkens teveel is betaald. U berekent dan het totaal.

Hoe kan ik teveel betaald loon terugvorderen?

Om te beginnen met teveel betaald loon terugvorderen start u gemakkelijk een incassoprocedure op. In veel gevallen wordt het teveel betaalde salaris dan alsnog terugbetaald.

Tijdens een incassoprocedure is het ons doel om ervoor te zorgen dat de werknemer het tevee betaalde loon erkent. Zit uw werknemer krap bij kas (bijvoorbeeld omdat het salaris al opgemaakt is!), dan proberen we altijd een betalingsregeling te onderzoeken, zodat er direct gestart kan worden met terugbetaling.

Blijft betaling uit, dan is het noodzaak om tot dagvaarding over te gaan om via het teveel betaalde loon via de kantonrechter terug te vorderen. Uw zaak wordt dan behandeld door een van onze eigen juristen.

We hebben veel ervaring met het incasseren van bedragen teveel uitbetaalde bedragen en vorderingen uit hoofde van onverschuldigde betaling (wetsartikel zie hiervoor). Een incassotraject is meestal intensief en kort waarbij we alles in het werk stellen teveel betaald loon  zo snel als mogelijk te incasseren. We proberen dat altijd eerst zonder tussenkomst van de rechter. Mocht de ontvanger het teveel betaalde loon dan nog niet betalen, dan is de weg naar de rechter de enige resterende optie.

Is de werknemer het niet eens met de terugvordering van teveel betaald loon?

Het kan voorkomen dat de werknemer weigert terug te betalen. Bijvoorbeeld omdat deze vindt dat het betaalde bedrag niet teveel is betaald. U moet dan aan kunnen tonen hoe het teveel uitgekeerde bedrag is berekend. Vaak kan uw salarisadministrateur of boekhouder daar wel bij helpen.

Van belang is of uw medewerker wist of behoorde te begrijpen dat hij of zij meer salaris ontving dan was overeengekomen. Denk hierbij aan een tijdelijke extra beloning die per ongeluk is doorbetaald.

Als u een vordering tot terugbetaling teveel betaald salaris instelt, is de kantonrechter bevoegd. Deze zal alle omstandigheden van het geval afwegen. Daarbij is van belang of de werknemer heeft geweten of hij teveel salaris heeft ontvangen, hoe de fout is ontstaan waardoor teveel loon is betaald, hoe vaak dit is voorgekomen en hoe de werkgever het teveel betaalde kan bewijzen. De vraag is dus of u in redelijkheid had kunnen vermoeden dat er teveel werd uitbetaald. De kantonrechter bepaalt dan welk bedrag wordt terugbetaalt en hoe dit wordt terugbetaald, bijvoorbeeld ineens of in enkele termijnen.

We starten echter eerst altijd met een buitengerechtelijke incassoprocedure. In 90% van de gevallen leidt dit tot succes.

Voorbeeld uitspraak Gerechtshof Leeuwarden

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden ging het om een werknemer die in dienst was in de functie van “top stylist”. De arbeidsovereenkomst eindigde per 1 mei 2010. Eind april 2010 maakte de werkgever een bedrag van € 2.000,- over onder vermelding van de betalingsomschrijving “salaris”. Later maakt de accountant de eindafrekening op, waarbij er per ongeluk vanuit werd gegaan dat de werknemer maar € 1.500,- had ontvangen in de plaats van € 2.000,-. Het restant wordt door de werkgever overgeboekt en de werknemer ontvangt € 500,- teveel. De werkgever ontdekt het foutje en laat dit dezelfde dag nog weten aan de werknemer.

De werknemer weigert terug te betalen, zodat de werkgever de werknemer dagvaardt. De kantonrechter wijst het bedrag van € 500,- toe en de werknemer moet het bedrag terugbetalen. De werknemer is het daarmee niet eens en gaat in Hoger Beroep bij het Gerechtshof. Hij stelt dat de terugvordering door de werkgever in strijd is met de eisen van goed werkgeverschap. Volgens de werknemer kon hij niet vermoeden dat er teveel betaald zou zijn. Daarbij zou hem niet duidelijk zijn geweest dat de accountant een fout gemaakt had.

Ook de hogere rechter volgt de werknemer niet. Volgens het Hof is het de werknemer namelijk duidelijk geweest dat er teveel is betaald. Terugvordering van het te veel betaalde bedrag is daardoor niet in strijd met goed werkgeverschap en de werknemer moet gewoon terugbetalen.

Een stukje uit de uitspraak (Gerechtshof Leeuwarden, ECLI:NL:GHLEE:2012:BX3724):

“4.3. Terugvordering door een werkgever van een onverschuldigd betaald bedrag kan onder omstandigheden in strijd met goed werkgeverschap als bedoeld in artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek zijn. De door [appellante] genoemde omstandigheid dat de fout van de accountant haar niet toe te rekenen is, is geen omstandigheid die meebrengt dat [geïntimeerde] niet als goed werkgever handelt door aanspraak te maken op terugbetaling van het als gevolg van die fout onverschuldigd betaalde bedrag. (…) Niet in geschil is immers dat [geïntimeerde] op grond van de op 6 oktober 2011 verstrekte uitleg van zijn accountant, op of rond 18 oktober 2010 het door de accountant berekende bedrag van € 1.471,60 aan [appellante] heeft voldaan. Nog diezelfde dag is, in de in r.o. 1.3 aangehaalde e-mail, aan de gemachtigde van [appellante] meegedeeld dat er € 500,- teveel was betaald. [geïntimeerde] heeft de fout, bestaande uit betaling van € 500,- teveel, dan ook onmiddellijk hersteld. Toen zij het bedrag ontving, of kort daarna, wist [appellante] dat zij teveel ontvangen had. Onder deze omstandigheden staat goed werkgeverschap niet aan terugvordering van dat onverschuldigd betaalde bedrag in de weg.”

Voordelen incassoprocedure

Het starten van een incassoprocedure heeft directe voordelen. Onder andere:

 1. Signaalfunctie: teveel betaald loon terugvorderen met een incassotraject heeft een signaalfunctie: het geld wordt opgeëist.
 2. Snelle opvolging: ons incassotraject is kort en intensief. Blijft betaling toch uit? Dan starten we in overleg met u een gerechtelijke procedure om betaling af te dwingen.
 3. Rechtszekerheid: door het incassotraject weet u snel waar u aan toe bent.

Moet ik zelf eerst een brief sturen?

Wilt u teveel betaald loon terugvorderen, dan is deze brief niet verplicht. Wij verzorgen in het incassotraject de correspondentie met uw debiteur. Wel moet u duidelijk uitrekenen hoeveel het teveel betaalde loon bedraagt (bedragen en betaaldata).

Onderneem actie

Teveel betaald loon terugvorderen? Onderhandelen over het teveel betaalde salaris? Een geschil over de terugbetaling van het teveel betaalde loon? Start direct een incassoprocedure of neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

Lees Verder