Uw debiteur met een 403-verklaring
0158ac55-7c7d-454c-b96e-0d80339eac4c
Door:
in
op 2 mei 2019
ir. Laurens Lemmens
Vraag een GRATIS kredietrapport aan

Check de kredietwaardigheid van de moedermaatschappij van uw debiteur. Vraag een GRATIS kredietrapport aan.

Doet u zaken met een onderneming die onder een moedervennootschap valt? Ga dan na of deze moedervennootschap een ‘403-verklaring’ bij de KvK heeft.

Wat is de 403-verklaring?

Een 403-verklaring regelt de aansprakelijkheid binnen een concern. Dit wordt ook wel de aansprakelijkheidsverklaring genoemd. De dochteronderneming wordt vrijgesteld van de verplichting om de jaarrekening te deponeren bij het handelsregister. Dit kan alleen wanneer de moederonderneming zich garant stelt voor de dochteronderneming.

Vraag een GRATIS kredietrapport op en check de 403 verklaring van uw klant


Normaal gesproken is iedere rechtspersoon verplicht een jaarrekening op te stellen. In artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek (BW) staan voorwaarden beschreven om vrijgesteld te worden van deze plicht. Als aan deze voorwaarden zijn voldaan is een BV vrijgesteld van de deponeringsplicht. De verantwoording vindt dan plaats via een gezamenlijke jaarrekening. Dit wordt ook wel een geconsolideerde jaarrekening genoemd. Het gevolg is dat de moederonderneming hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de dochteronderneming. Dit betreft alle openstaande of latere schulden uit bestaande of toekomstige rechtshandelingen van de dochteronderneming.

Algemene voorwaarden van de 403-verklaring

Het hoofdelijk aansprakelijk stellen van de moederonderneming dient schriftelijk vastgesteld te worden. Om de dochteronderneming vervolgens vrij te stellen via de 403-verklaring dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • Het deponeren van de aansprakelijkheidsverklaring door de moederonderneming,
  • Het deponeren van de instemmingsverklaring door de dochteronderneming,
  • Het deponeren van een geconsolideerde jaarrekening met controleverklaring en een geconsolideerd bestuursverslag.

Duidelijke voorwaarden, nietwaar? Toch gaat dit in de praktijk nogal eens fout. Ook is het niet altijd duidelijk waar de 403-verklaring nu precies betrekking toe heeft. Zoals welke vorderingen er binnen het bereik van de 403-verklaring vallen. Dit hangt af van wat er in de tekst van de 403-verklaring beschreven staat en over welke periode de verklaring geldt. Zo is het bijvoorbeeld verstandig om een tijdelijke beperking in de tekst op te nemen, zodat de 403-verklaring een einddatum heeft.

Natuurlijk is de consoliderende rechtspersoon in beginsel van de 403-verklaring aansprakelijk voor de schulden van de vrijgestelde rechtspersoon. Dit geldt ook voor duurovereenkomsten die voor deze datum zijn ingegaan, maar zich wel hebben voortgezet na de ingangsdatum van de 403-verklaring. Het is te overwegen een beperking op te nemen in de 403-verklaring betreffende eerdere schulden. In dat geval kunnen schuldeisers zich alleen op de inhoud van de afgelegde verklaring beroepen.

Toch raden wij dit af; gezien er dan niet is voldaan aan de vrijstellingsvereisten. Bij een 403-verklaring geldt namelijk: de consoliderende rechtspersoon (vaak de moederonderneming) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle openstaande en latere schulden uit rechtsverhoudingen die de vrij te stellen bv (dochteronderneming) tot dan is aangegaan of daarna nog aangaat.

Ook geldt de eis dat alle aandeelhouders van de dochteronderneming jaarlijks schriftelijk moeten verklaren dat men instemt met de afwijking van de jaarrekeningvoorschriften. Ook deze verklaring moet gedeponeerd worden. Het bestuur van de dochteronderneming dient nog steeds een korte jaarrekening op te stellen. De financiële gegevens worden geconsolideerd in de geconsolideerde jaarrekening van de moederonderneming. De volledige geconsolideerde jaarrekening dient te worden gedeponeerd.

De 403-verklaring intrekken?

Een moederonderneming kan de 403-verklaring intrekken. Dit betekent dat de dochteronderneming weer aansprakelijk wordt gesteld voor de door haar gemaakte schulden. De 403-verklaring kan door de moederonderneming ingetrokken worden door een daartoe verstrekkende verklaring te deponeren bij het handelsregister. Het gevolg is dat de dochteronderneming ook weer een jaarrekening moet deponeren. Deze procedure staat nauwkeurig beschreven in art. 2:404 BW.

Overwegingen voor een 403-verklaring

Bij het opstellen van een 403-verklaring zijn een aantal handelingen cruciaal. Zo is de tekst van de 403-verklaring van groot belang. In principe staat de 403-verklaring garant voor zowel alle gemaakte schulden die tijdens het afleggen of deponeren van de verklaring al bestaan, als toekomstige schulden. Toch is niet de wettekst maar de tekst van de gedeponeerde verklaring doorslaggevend. Wanneer de tekst van de 403-verklaring te ruim geformuleerd wordt kan dit problemen veroorzaken. Maar ook een te beperkte formulering brengt moeilijkheden met zich mee.

Daarbij bent u als moederonderneming dus hoofdelijk aansprakelijk voor de rechtshandelingen van de dochteronderneming. Hier vallen niet alleen crediteuren onder, maar ook schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen die door de dochteronderneming zijn verricht. Denk bijvoorbeeld aan schade-of ontslagvergoeding, huurcontracten, garantieverplichtingen en fiscale verplichtingen.

Mocht er niet aan alle voorwaarden van de 403-verklaring zijn voldaan, dan geldt er geen vrijstelling van de deponeringsplicht. In dat geval moet de dochteronderneming gewoon zelf zijn jaarrekening deponeren. Wordt dit niet gedaan, dan kan dat aanleiding zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Risico’s

Het risico van een aansprakelijkheidsverklaring wordt in de eerste plaats bepaald door de kans dat de vrijgestelde rechtspersoon op enig moment in zwaar weer belandt en zijn verplichtingen niet meer kan nakomen. Alleen in dat geval zal de moedermaatschappij worden aangesproken onder de 403-verklaring en zal zij het bedrag waarvoor zij aansprakelijk is niet kunnen verhalen op de vrijgestelde rechtspersoon. Dit risico wordt verder ingekleurd door de schulden waarop een aansprakelijkheidsverklaring betrekking heeft, de gevolgen van de aansprakelijkheid en de mogelijkheid om de aansprakelijkheid te beëindigen.

Vraag een GRATIS kredietrapport op en check de 403 verklaring van uw klant


De gevolgen van een 403-verklaring worden in de eerste plaats bepaald door de tekst van de verklaring. De aansprakelijkheid van de moedermaatschappij moet daarin niet te ruim, maar ook niet te beperkt worden geformuleerd. In het eerste geval is de moedermaatschappij aansprakelijk voor meer schulden dan nodig is. In het tweede geval wordt niet voldaan aan de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de concernvrijstelling en zal de rechtspersoon, die ten onrechte meent zich daarop te kunnen beroepen, niet voldoen aan de wettelijke verplichting tot het opstellen en deponeren van een deugdelijke jaarrekening. Dit kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders van de (verondersteld) vrijgestelde rechtspersoon

 

Het Invorderingsbedrijf helpt u graag met uw debiteuren die een 403-verklaring hebben.

Is er bij uw concern sprake van een 403-verklaring en wilt u weten wat hier wel en niet binnen valt? Of heeft u hulp nodig bij het inzetten van de 403-verklaring? Het Invorderingsbedrijf B.V. helpt u hier graag verder mee.

De juristen en incassospecialisten van het Invorderingsbedrijf hebben een schat aan ervaring en kennis. Bel nu naar ons hoofdkantoor op het volgende nummer:  070 762 0330, dan kunnen we samen kijken hoe we u kunnen helpen met de 403-verklaring. 

 

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+