Home PageAansprakelijkheid bv io (bv in oprichting)

Aansprakelijkheid bv io (bv in oprichting)

Gedurende de periode dat een bv nog in oprichting is, mogen er al handelingen verricht worden uit naam van het bedrijf (de bv io). Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid van een bv in oprichting? Kan de tegenpartij een bv io aansprakelijk stellen als een rekening niet betaald wordt of schade lijdt door het op te richten bedrijf? En op wie kan de crediteur deze schulden of schade verhalen?

Een bv in oprichting aansprakelijk stellen?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Oprichting bv io

  Wat is een bv in oprichting?

  Een onderneming kan zijn activiteiten uitvoeren in verschillende vormen. Een veelgebruikte ondernemingsvorm is de besloten vennootschap (bv). 

  Om een bv op te richten, moeten de oprichters een oprichtingsakte op laten maken door een notaris. Deze akte wordt ingediend bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Tussen het indienen van de akte en de daadwerkelijke inschrijving kan vrij veel tijd zitten. Gedurende deze periode spreken we van een bv in oprichting (bv io). De oprichters mogen tijdens de oprichtingsperiode rechtshandelingen verrichten namens de bv in oprichting.

  Aansprakelijkheid bv io

  Voor een onderneming kan het belangrijk zijn om voordat de vennootschap daadwerkelijk actief is alvast in naam van de op te richten vennootschap op te treden, bijvoorbeeld voor het huren van een bedrijfspand, het aankopen van een handelsvoorraad of het afsluiten van leningen. Zo kan men wanneer de bv officieel is ingeschreven, direct met de bedrijfsvoering beginnen.

  Bestuurders mogen daarom rechtshandelingen namens de bv io verrichten. Zo kan een bestuurder namens de vennootschap overeenkomsten sluiten.

  Maar wat als de bv in oprichting de aangegane verplichtingen niet nakomt? Op wie kan een schuldeiser zijn geld verhalen? Het komt namelijk regelmatig voor dat het niet tot een daadwerkelijke oprichting van de bv komt, bijvoorbeeld doordat de bestuurders ruzie krijgen of omdat de onderneming uiteindelijk toch niet levensvatbaar blijkt. Vaak zijn er in de tussentijd al wel kosten gemaakt door de bv in oprichting.

  Bestuurders hoofdelijk aansprakelijk

  Als de bestuurder een rechtshandeling verricht namens de bv in oprichting, dan is hij hoofdelijk verbonden aan de rechten en plichten van de rechtshandeling, totdat de bv de rechtshandeling na oprichting bekrachtigt. Die bekrachtiging kan uitdrukkelijk of stilzwijgend gebeuren. Dit is vastgelegd in Artikel 203 Burgerlijk Wetboek Boek 2.

  Degenen die een rechtshandeling verrichten namens een op te richten vennootschap zijn, tenzij met betrekking tot die rechtshandeling uitdrukkelijk anders is bedongen, daardoor hoofdelijk verbonden, totdat de vennootschap na haar oprichting de rechtshandeling heeft bekrachtigd.

  Dit betekent dat de tegenpartij degene die namens de vennootschap in oprichting handelt persoonlijk aansprakelijk kan stellen.

  Aansprakelijkheid van uitzendbureau ten opzichte van uitzendkracht

  Toch zijn er ook situaties waarin, behalve de werkgever, ook het uitzendbureau aansprakelijk gesteld kan worden. Het uitzendbureau is immers de daadwerkelijke werkgever van de uitzendkracht. Op basis daarvan heeft ook het uitzendbureau een zorgplicht. 

  Het uitzendbureau moet bijvoorbeeld nagaan of de inhuurder wel de nodige veiligheidsmaatregelen treft. Als uitlener moet het uitzendbureau afweten van risicovolle situaties bij de inlener

  Als er een bedrijfsongeval plaatsvindt en de uitzendonderneming niet voldoende heeft toegezien op de omstandigheden waaronder de uitzendkracht moet werken of onvoldoende maatregelen heeft genomen om diens privacy te waarborgen, kan de werknemer het uitzendbureau aansprakelijk stellen. Ook kan het uitzendbureau mogelijk aansprakelijk gesteld worden als het ongeval grotendeels is veroorzaakt door verkeerde informatie die het uitzendbureau heeft verstrekt.

  Daarnaast ligt de aansprakelijkheid primair bij het uitzendbureau als de inlener de uitzendkracht inhuurt voor werkzaamheden die volledig losstaan van de normale activiteiten. Hierdoor heeft de inlener namelijk nauwelijks zeggenschap over de uitzendkracht.

  Bestuurders kunnen ook na bekrachtiging aansprakelijk gesteld worden

  Ook na bekrachtiging van de inmiddels opgerichte bv kunnen bestuurders die hebben gehandeld namens de vennootschap in oprichting nog steeds hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden. 

  In lid 3 van Artikel 203 van Burgerlijk Wetboek 2 staat namelijk dat wanneer de bv zijn verplichtingen niet nakomt en de bestuurders dit vooraf wisten of behoorden te weten, zij nog steeds hoofdelijk aansprakelijk zijn.

  Als de vennootschap binnen een jaar na oprichting failliet wordt verklaard, gaat de wet ervan uit dat de bestuurders wisten dat de bv haar verplichtingen niet na kon komen en zijn zij persoonlijk aansprakelijk.

  Zaken doen met een bv io?

  Bent u van plan zaken te doen met een bv io? Dan is het verstandig om bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen.

  Zo kunt u op contracten en facturen naast de gegevens van de vennootschap ook de persoonsgegevens en adresgegevens van de personen die optreden namens de op te richten onderneming vermelden. Op die manier is het makkelijker om hen aansprakelijk te stellen als de bv de overeenkomst ontkent of haar verplichtingen niet nakomt.

  Bestuurders van een bv io aansprakelijk stellen?

  Heeft u als leverancier spullen geleverd aan een bv in oprichting, maar wordt de factuur niet betaald? Kan of wil de bv io haar verplichtingen niet nakomen? Of heeft u op een andere manier schade geleden door toedoen van een bv io? Invorderingsbedrijf kan de bestuurders van de bv io voor u aansprakelijk stellen en de kosten voor u verhalen. Daarbij hebben we de beschikking over juristen, advocaten en deurwaarders.

  Wilt u juridisch advies?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Bv io aansprakelijkheid

   FAQ: Veelgestelde vragen over aansprakelijkheid bv io

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Guino koch
   Guino Koch

   Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

   Marielle beks
   Marielle Beks

   Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Onze incassojuristen & specialisten

    linkedin