De meest geavanceerde
Incasso strategie in Italië

In Amerika bestaan, net als in Nederland, verschillende rechtsvormen. De incassostrategie wordt door ons piekfijn afgestemd op de rechtsvorm van de debiteur. De juridische vorm van uw debiteur heeft namelijk invloed op de aansprakelijkheid. Enkele voorbeelden van Amerikaanse rechtsvormen zijn: de EURL , de SASU  en de SARL. Deze laatste rechtsvorm is te vergelijken met een Nederlandse B.V. De Nederlandse N.V. is te vergelijken met de Amerikaanse. Wij adviseren u.

Maar waar start u mee als u niet betaald wordt?

Amerikanen staan bekend als slechte betalers. Helaas, maar waar. Een Amerikaanse debiteur wordt bij voorkeur in de buitengerechtelijke fase  eerst formeel in gebreke gesteld. Geen zorgen. Dat doen wij voor u. Dit betekent dat wij de debiteur een laatste termijn geven om tot (terug)betaling over te gaan. Amerikanen zijn vaak snel onder de indruk als zij een brief van een advocaat  ontvangen. Negen van de tien keer incasseren wij uw vordering direct. Met incasso Amerika bespreken we als dat onverhoopt niet mocht helpen de gerechtelijke stappen met u. U kiest vervolgens zelf, of u wilt doorgaan of niet.

Amerika biedt diverse opties. Wij zullen deze twee opties hier verder toelichten:

1. DE BODEMPROCEDURE

De bodemprocedure wordt in Amerika vaak gebruikt in geval van betwiste of hoge vorderingen. Dat wil zeggen, als uw debiteur het niet eens is met uw claim. Deze procedure wordt aangevangen met een dagvaarding  bij de bevoegde rechter en is vergelijkbaar met de dagvaardingsprocedure in Nederland. Nadat de dagvaarding is ingediend bij de bevoegde rechtbank, wordt de zaak toebedeeld aan een bepaalde kamer van de rechtbank. Hierna zal een datum en tijd worden bepaald voor een zitting. Op basis van deze zitting wordt bepaald of er een kort traject, gewoon traject of een lang traject  moet worden gevolgd. De te volgen route is telkens afhankelijk van de omstandigheden van de zaak.  Wij kunnen u daarover uitgebreid bijpraten. U weet dan precies waar u aan toe bent, met deze moeilijke materie.

2. HET AMERIKAANSE BETALINGSBEVEL

Maar in veel gevallen adviseren we u een andere route, het bevel tot betaling.  Deze procedure is alleen van toepassing op onbetwiste handelsvorderingen. Deze procedure wordt gestart bij de rechtbank door het indienen van een officieel document door één van onze incasso advocaten Amerika.

Incasso Amerika kent naast de bodemprocedure en het Amerikaanse betalingsbevel nog een aantal procedures, zoals het kort geding. Onze advocaten en juristen zijn gespecialiseerd in het Franse incassorecht en kunnen de juiste procedure toepassen in uw zaak.

  

Met beslaglegging zorgen we ervoor dat de debiteur niet meer bij zijn geld kan. Hoe doen we dit? Bijvoorbeeld door beslag te leggen op de bankrekening van de debiteur. De debiteur kan dus niet meer snel geld wegsluizen door veel geld op te nemen of naar een andere rekening te sturen.

Is dat niet voldoende (maar vaak is dat het wel), dan leggen we beslag op bestaande klanten van de debiteur. Zij mogen nu geen betalingen meer verrichten aan de schuldenaar.

Beslaglegging duurt zo lang als nodig totdat de openstaande rekening (en alle bijkomende kosten) van de debiteur zijn betaald. U heeft immers recht op geld.

Beslaglegging is een krachtig en effectief middel om betalingen te laten verrichten. Door de geldkraan dicht te draaien komt u niet met lege handen te staan. Op die manier krijgt u snel, effectief en direct uw geld!

In de praktijk herkennen we twee vormen van beslaglegging; conservatoir beslag en executoriaal beslag.

Conservatoir beslag

Bij conservatoir beslag stelt een incassoadvocaat een verzoekschrift op en vraagt de rechter om alvast beslag te mogen leggen. De voorzieningenrechter zal direct toestemming geven, en er zullen aanvullend beslagen worden gelegd. Vanaf dit moment is het zogenaamde verhaal van uw vordering veilig gesteld. Lees direct meer over conservatoir beslag.

Executoriaal beslag

Ook kan er beslag worden gelegd als de debiteur weigert te betalen na de uitspraak van de rechtbank. dat heet executoriaal beslag. Dit wil zeggen “ten uitvoer gelegd worden”. Mocht de tegenpartij nu niet tijdens de termijn betalen, dan kan de deurwaarder beslag gaan leggen op bezittingen, waaronder een huis, auto, bankrekening, of andere bezittingen.

Beslaglegging kan (bijna) altijd. Bijvoorbeeld als u nog geld van iemand krijgt. Dat heet verhaalsbeslag.

Naast geldsommen kunt u ook beslag laten leggen wanneer u spullen leent aan een ander: bijvoorbeeld bij het uitlenen van een auto. U kunt dan beslag laten leggen op de auto. Dit heet beslag tot afgifte.

Wanneer is het dan handig om beslag te laten leggen? Vooral bij grote bedragen -hoger dan €25.000- raden we aan beslag te laten leggen. Dit komt doordat de schuldenaar veel last heeft van het beslag. Vaak wordt er alsnog (vrijwillig) betaald of tot een schikking gekomen.

Wist u dat beslaglegging uniek is in Europa? Van alle landen in Europa is het in Nederland het eenvoudigst om (conservatoir) beslag te laten leggen, en dat betekent dat u ook gemakkelijk beslag kan laten leggen.

Bent u benieuwd of u beslag kan laten leggen? Neem dan direct contact met ons op!

Beslaglegging is succesvol voor veel vorderingen. Voorbeelden van vorderingen die sneller betaald worden door beslaglegging:

 • Openstaande facturen
 • Achterstallige huur
 • Verstrekte leningen
 • Schadevergoedingen
 • Betalingen die onverschuldigd waren
 • Onbetaalde borgsommen
 • Opeisbare contractuele boetes

Benieuwd waar er beslag op gelegd kan worden in uw situatie? Neem dan contact met ons op, we vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn.

Wie legt er beslag?

Wij laten de deurwaarder beslag leggen. Alleen een deurwaarder is bevoegd dit te doen. Hier zijn namelijk vereisten aan verbonden. Een jurist, rechter, of incasso-advocaat mogen dat niet doen.

Hoe werkt loonbeslag?

Bij loonbeslag legt een deurwaarder beslag op loon van de schuldenaar. De werkgever van de schuldenaar is verplicht hieraan mee te werken. Wel heeft de schuldenaar geld nodig om van te lenen. Een (klein) gedeelte van het loon zal naar de schuldenaar gaan: dat heet de beslagvrije voet.

De rest van het loon zal rechtstreeks naar u gaan totdat u al uw geld ontvangen heeft!

Hoe werkt bankbeslag?

De deurwaarder dient een verzoek tot beslaglegging in bij de bank. Alle banken zijn wettelijk verplicht hieraan mee te werken. Er kan beslag worden gelegd op:

 1. Particuliere rekening: het aanwezige saldo wordt geblokkeerd op de aanwezige betaalrekening(en), maar ook spaarrekening(en). De debiteur kan zijn saldo niet beheren.
 2. Zakelijke rekening: het aanwezige saldo wordt geblokkeerd op de aanwezige zakelijke rekening(en), maar ook zakelijke spaarrekening(en). De debiteur kan zijn saldo niet beheren.

Let op! Nieuwe bijschrijvingen op de bankrekening(en) van de schuldenaar (zoals gestort geld van debiteuren) vallen niet onder het gelegde bankbeslag.

Hoe werkt beslag leggen op inboedel? (beslag roerende zaken)

Een deurwaarder kan ook beslag leggen op spullen (ofwel de inboedel). Hoe werkt deze vorm van beslaglegging? Als de rechter besloten heeft dat uw schuldenaar moet betalen, zal de deurwaarder langs de deur van de schuldenaar gaan om het vonnis (de uitspraak) te bezorgen.

Het vonnis mag ook aan huisgenoten gegeven worden. Uw schuldenaar kan dus niet roepen dat hij deze nooit gekregen hebben.

Heeft uw schuldenaar het vonnis ontvangen? Er moet dan binnen twee dagen betaald worden!

Nota bene: Beslaglegging gebeurt door de deurwaarder direct beslag wanneer de schuldenaar de uitspraak ontvangen heeft. Dit kan wanneer het vonnis ‘uitvoer bij voorraad’ is. Dat betekent dat het vonnis alvast wordt uitgevoerd, maar dat er nog wel in hoger beroep gegaan kan worden. Goederen kunnen dan al meteen in beslag genomen worden.

Ik weet niet waarop ik beslag kan laten leggen? Wat kan ik doen?

Bij beslaglegging is het belangrijk om goed te weten waar u beslag op kunt leggen. Stel: u weet dat uw debiteur weinig geld heeft op zijn zakelijke rekening, maar wél op zijn spaarrekening. In dat geval moet u beslag leggen op de spaarrekening.

Let op! Het kan zijn dat u niet precies weet welke waardevolle beslagobjecten uw debiteur heeft. U kunt immers niet ruiken hoeveel geld er op de bankrekening staat. Beslag laten leggen wanneer er geen waardevolle beslagobjecten zijn is zonde van uw tijd en geld.

Maak geen kostbare fout! Laat eerst verhaalsonderzoek doen. Wij zetten nauwkeurig en gedetailleerd voor u in kaart waar u beslag op kunt leggen. Zo weet u precies op welke beslagobjecten u het beste beslag moet leggen.

Waarop kan ik als schuldeiser géén beslag leggen?

Op het meeste kan (succesvol) beslag worden gelegd. Maar niet op alles. Er zijn er een aantal zaken waar géén beslag op gelegd kan worden. Voorbeelden hiervan zijn:

In welke gevallen wil de rechter de debiteur eerst vragen stellen voordat er beslag kan worden gelegd?

Er kan op nog meer beslag worden gelegd. Wél wil de rechter de debiteur dan eerst wat vragen stellen. Is dat gebeurd en vindt de rechter nog steeds dat beslaglegging terecht is? Dan kan er ook nog op het volgende beslag gelegd worden: 

Hoelang duurt beslaglegging?

Als het op beslaglegging aankomt zetten wij de vaart erachter. Onze termijnen zijn kort: er kan (bijna altijd) in 5 dagen beslag worden gelegd. Nog niet overtuigd? We nemen je graag mee in ons proces:

Dag 1: Wanneer we uw opdrachten binnen krijgen gaan wij direct voor u aan de slag. U krijgt van ons de voorschotfactuur en wij steken de handen uit de mouwen.

Dag 2: Wanneer wij uw betaling binnen hebben sturen wij een sommatiebrief naar de debiteur waarin vermeld wordt dat de rechtsmaatregelen worden ingezet. Een beslagrekest (voorstel om conservatoir beslag te kunnen leggen) wordt opgesteld en direct na u toegestuurd.

Dag 3: Als u akkoord gaat wordt het beslagrekest afgemaakt en ingediend bij de rechtbank. Ook sturen wij de deurwaarder direct een kopie van het beslagrekest zodat hij de nodige voorbereidingen kan treffen.

Dag 4 of 5: Wanneer wij het beslagverlof hebben ontvangen geven wij direct groen licht aan de deurwaarder om beslag te leggen. De beslagen worden dezelfde werkdag of de dag erna onmiddellijk gelegd.

Beslaglegging kan ook sneller! Hoe sneller u reageert, hoe sneller wij kunnen schakelen. Met deze aanpak kunnen wij het proces direct versnellen. Zo krijgt uw geld nog sneller!

Afhankelijk van uw reactietijd, de omvang van de stukken en het aantal te leggen beslagen, en de medewerking van de rechtbank kunnen wij al beslag leggen binnen 3 werkdagen!

We zorgen ervoor dat u uw geld nóg sneller krijgt. De werkwijze die hierboven vermeld staat wordt dan versneld van 5 dagen naar slechts 24 uur! Zo is de vordering nog sneller betaald en heeft u nog sneller uw geld terug.

Tip! Ook bij een beslaglegging met spoed is de snelheid afhankelijk van onder meer uw reactietijd, de volledigheid van documenten en de medewerking van de rechtbank. U doet er dus verstandig snel te reageren en de voorschotfactuur zo snel mogelijk te voldoen. Zo garanderen wij snelheid en efficiëntie.

Wilt u direct aan de slag met het laten leggen van beslag? Neem direct contact met ons op!

Of laat direct beslag leggen door het onderstaande formulier in te vullen

Onze verzoekschriften conservatoir beslag werken altijd. De rechter geeft toestemming om beslag te leggen: een goedgekeurd verzoek leidt direct tot beslag. De debiteur heeft erg veel last van de gelegde beslagen. Hij zal uit zichzelf praten (en vrijwillig betalen!) Blijft betaling uit? Dan starten we direct met een dagvaarding (waarin de schuldenaar voor de rechtbank moet verschijnen om verhaal te doen). Dit heet ook wel de ‘eis in de hoofdzaak instellen’.

Betaalt de schuldenaar wel? Dan wordt het bedrag op uw rekening gestort en worden de gelegde beslagen opgeheven. De schuldenaar kan dan bijvoorbeeld weer geld pinnen, en u heeft uw geld.

Beslaglegging brengt een aantal kostenposten met zich mee. De volgende partijen zijn betrokken in het proces (en moeten ook betaald worden):

 1. Advocaatkosten – De advocaat dient het schriftelijke verzoek in en moet betaald worden voor het opstellen van het verzoek, alsmede andere werkzaamheden
 2. Kosten van de rechtbank (griffierecht) – Bij het starten van een procedure bij de rechtbank moeten er griffierechten betaald worden. De hoogte van het griffierecht hangt af van meerdere factoren, waaronder de hoogte van de vordering, het rechtsgebied van de zaak, en of u een organisatie of particulier bent. U betaalt bijvoorbeeld minder als particulier of eenmanszaak dan een vennootschap.

Er geldt een lager griffierecht wanneer een beslaglegging wordt aangevraagd door een:

 • Particulier
 • Eenmanszaak

Er geldt een hoger griffierecht wanneer een beslaglegging wordt aangevraagd door een:

 • Besloten vennootschap (B.V.)
 • Naamloze vennootschap (N.V.)
 • vennootschap onder firma (V.O.F.)
 • Commanditaire vennootschap (C.V.)
 • Stichting
 • Vereniging
 • Maatschap
 • Buitenlands rechtspersoon
 • Coöperatie

Let op! Griffierecht voor conservatoir beslag wordt verrekend met het griffierecht van executoriaal beslag.

Zijn de kosten van het griffierecht bij executoriaal hoger? Dan worden de kosten van het griffierecht in mindering gebracht. U betaalt dus alleen het verschil tussen de twee.

Zijn de kosten van het griffierecht bij executoriaal lager? Dan betaalt u alleen de kosten van het griffierecht voor het (conservatoir) beslag.

In de praktijk wordt er vaak teveel griffierecht in rekening gebracht, omdat er geen verrekening plaatsvindt. Er wordt dan veel te veel betaald. We zorgen er altijd voor de griffie het griffierecht goed verrekend. U betaalt dus nooit teveel.

3. Deurwaarderskosten – Ook de deurwaarder brengt kosten met zich mee, zoals explootkosten voor de daadwerkelijke beslaglegging van zaken

Ja. De kosten van het griffierecht en van de deurwaarder komen volledig voor de rekening van de debiteur bij beslaglegging. De advocaatkosten komen – afhankelijk van de hoogte van de vordering – volledig (of grotendeels) voor rekening van de debiteur. Hoe hoger de vordering, des te hoger de vergoeding.

Bent u benieuwd naar de kosten voor u? Waarschijnlijk betaalt u niks. Neem direct contact met ons op en we zoeken het voor u uit.

Ja. Voor beslaglegging is er een advocaat nodig (die wij hebben). Onze advocaat dient het verzoek tot beslaglegging in bij de rechter. De deurwaarder is ook degene die daadwerkelijk beslag legt.  Wél geldt deze regel alleen voor conservatoir beslag leggen. Voor executoriaal beslag is namelijk géén advocaat nodig. Ons team werkt nauw samen met incasso advocaten die zorgen dat uw beslag snel gelegd wordt!

Stel: een schuldenaar heeft verschillende schuldeisers. Dan wordt er tegelijkertijd beslag gelegd door meerdere partijen.

Bij meerdere partijen geldt een verdeling van het bedrag naar rato van de vorderingen van de beslagleggers. Maar wie is dan als eerste aan de beurt?

 1. Preferente schuldeisers: zij gaan voor. Bijvoorbeeld de belastingdienst.
 2. Concurrerende schuldeisers: bijvoorbeeld openstaande facturen van leverancier.
 3. Achterstallige schuldeisers: bijvoorbeeld inners van achterstallige leningen.

Hier zijn uitzonderingen op. Deze schuldeisers heten separatisten. De vorderingen van separatisten staan los van faillissement: zij mogen deze altijd opeisen en hoeven hiervoor niet langs de curator.

Twee voorbeelden van separatisten zijn schuldeisers met:

 1. Hypotheekrecht: wanneer een bedrijfspand of huis als onderpand dient voor een hypotheek. De hypotheekverstrekker moet het huis kunnen opeisen bij niet betalen.
 2. Pandrecht: Een bank kan geld uitlenen met als voorwaarde pandrecht te hebben op bijvoorbeeld de voorraad. Als er dan niet betaalt wordt, kan de bank deze voorraden opeisen.

Tip! Wees de eerste die beslag legt! Zo wordt de slagingskans gemaximaliseerd (u bent namelijk de eerste) en voorkomt u dat u de buit moet delen met andere beslagleggers.

Nee. Uw debiteur weet (vaak) niet dat er beslag wordt gelegd. En dat is juist de bedoeling. Op het moment dat de debiteur van het beslag leggen afweet, is de kans groot dat hij uw geld zal versluizen of verduisteren.

Tip! Kondig een beslaglegging nooit aan! U wilt het verrassingselement behouden en voorkomen dat de schuldenaar er met uw geld vandoor gaat!

Het is in Nederland eenvoudig om conservatoir beslag leggen. Dat maakt het zo een krachtig hulpmiddel om uw geld terug te krijgen. Beslag leggen kan op héél erg veel (maar niet op alles).

De wet en rechtspraak stellen beperkingen aan conservatoire beslaglegging. Deze beperkingen worden geregeld in de beslagsyllabus. In deze beslagsyllabus is een beleid opgenomen met daarin de eisen waaraan een beslagrekest moet voldoen.

Er zijn hierboven al wat beslagobjecten genoemd waar beslag op gelegd mag worden. Ook een lijst van objecten waar géén beslag op gelegd mag worden, én een lijst met objecten waar beslag op gelegd mag worden nadat de rechter de debiteur gesproken heeft.

Er mag dan wel beslag worden gelegd op erg veel, maar voor sommige beslagobjecten zijn er beperkingen. De belangrijkste beperkingen worden hieronder toegelicht.

Beperkingen bij beslag op kredietruimte

Een van de beperkingen bij conservatoir beslag leggen is dat beslag op kredietruimte niet mogelijk is. Als de debiteur rood staat kan er dus geen beslag worden gelegd op dat bedrag.

De beslagsyllabus beschrijft het volgende over conservatoir beslag leggen op kredietruimte:

“Beslag op niet-benutte kredietruimte is niet mogelijk (zie Hoge Raad 29 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP4504; NJ 2006, 203; JOR 2004, 338). Een uitdrukkelijk verzoek om verlof voor conservatoir beslag op niet benutte

kredietruimte zal dus moeten worden afgewezen. Overigens kan de ontvanger der belastingen op grond van artikel 19 lid 4 Invorderingswet wel conservatoir beslag op kredietruimte leggen”

Beperkingen bij beslag op toekomstige of niet opeisbare vorderingen

Bij beslag op toekomstige of niet opeisbare vordering betalingen (uitkeringen) wordt de debiteur al gehoord voordat het verlof (van conservatoire beslaglegging) verleend wordt. Het verrassingselement is daarmee ook verdwenen: de debiteur wordt al gewaarschuwd.

Het gevaar? De debiteur kan zich beschermen tegen andere beslagen door geld over te boeken of zaken te verduisteren. Dat wil u niet hebben!

Om dit te voorkomen verzoeken wij de rechtbank voor een gesplitste behandeling van het beslagrekest. Wij vragen de rechtbank verlof voor het alvast beslag leggen van zaken waar de debiteur nog niks vanaf weet. Op die manier houden we de troeven in handen.

Ook kunnen wij afzonderlijke beslagrekesten indienen om succes te garanderen. Hoe werkt dat? Eerst wordt er een beslagverlof verzocht voor beslagobjecten waar de debiteur nog niet van gehoord heeft. Daarna verzoeken we verlof voor de zaken waar de debiteur wél vanaf gaat weten.

Let op! Alhoewel deze manier de meest succesvolle is, brengt het extra kosten met zich mee. Er moeten namelijk twee beslagrekesten opgesteld worden, in plaats van één.

Beperkingen bij beslag op handelsvoorraden

Er wordt geen verlof verleend voor het conservatoir beslag laten leggen op handelsvoorraden. De debiteur ervaart namelijk extreem veel last van beslag op handelsvoorraden (en kan bijvoorbeeld geen zaken meer doen).

De rechter zal eerste de debiteur willen spreken voordat er beslag kan worden gelegd op de handelsvoorraad.

De beslagsyllabus omschrijft het volgende over conservatoir beslag leggen op handelsvoorraden:

“Indien verlof voor beslag op de inventaris van een onderneming wordt gevraagd, dient vermeld te worden dat de handelsvoorraad niet onder de inventaris wordt begrepen. Doet men dat niet of ingeval wel beslag op de handelsvoorraad wordt beoogd, dan dient men er rekening mee te houden dat de voorzieningenrechter eerst beide partijen zal willen horen alvorens op het gevraagde verlof te beslissen. Gezien de verstrekkende gevolgen voor de beslagdebiteur van een beslag op zijn handelsvoorraad, zal een verzoek tot het daarop mogen leggen van beslag (extra) goed gemotiveerd moeten zijn.”

Beperkingen bij beslag op bankgaranties

Stel: twee partijen doen zaken en er zit veel tijd tussen het betalen en het leveren, dan kan de leverancier een bankgarantie vragen. Met dit contract zal een bank gegarandeerd het bedrag betalen. Voor dit contract moet de afnemer (die de bankgarantie aanvraagt) wel een vergoeding betalen.

Beslag leggen op een bankgarantie is mogelijk, maar niet als deze geldig is op de vordering waar u in de eerste plaats beslag voor laat leggen.

De beslagsyllabus omschrijft het volgende over conservatoir beslag leggen op bankgaranties:

‘In het algemeen is een conservatoir beslag onder de garanderende bank uit hoofde van dezelfde rechtsverhouding waarin de garantie is verstrekt (abstracte bankgarantie), in beginsel niet toelaatbaar, nu zodanig beslag de uitbetaling van de garantie frustreert en daardoor in strijd komt met het doel en de strekking van de bankgarantie te weten: eerst betalen, dan praten.’

Beperkingen bij beslag op bankrekeningen van een derde

Beslaglegging mag op de rekening van de schuldenaar. Maar niet op die van anderen (zoals een partner of vriend).

De beslagssyllabus omschrijft het volgende over conservatoir beslag leggen op bankrekeningen:

‘Er mag nooit verlof worden verleend voor het leggen van beslag op de bankrekening van de derde zelf. Ook niet op het bedrag dat ten gunste van de schuldenaar op de bankrekening van die derde staat of wordt verwacht. Als dat wel gebeurt, kan de derde-beslagene zelf niet meer over zijn rekening beschikken.’

Dat kan direct. Wij behandelen dagelijks beslagleggingen. Wij hebben zelfs een vliegtuig aan de ketting gelegd.

Wilt u direct beslag laten leggen? Neem dan contact met ons op!

De beslagvrije voet is een deel van het inkomen waarop onze deurwaarder geen beslag op kan leggen. De debiteur moet nog wel geld overhouden om van te leven: bijvoorbeeld geld  voor eten en drinken.

Als wij beslag op loon leggen gaat het grootste gedeelte van de loonsom rechtstreeks naar uw bankrekening. Net zo lang tot de schuld betaald is.

Het kan gebeuren (maar gebeurt praktisch nooit) dat een beslag onrechtmatig verklaard wordt. Dit kan liggen aan bepaalde situaties zoals:

De deurwaarder krijgt geen toestemming gekregen

De deurwaarder moet een de uitspraak van de rechter in zijn bezit hebben en dit kunnen laten zien. Onze deurwaarder brengt dit vonnis altijd met zich mee.

Er is beslag gelegd op spullen die niet van de schuldenaar zijn

Onze deurwaarder controleert altijd of de spullen echt van de schuldenaar zijn. Ons beslag wordt nooit onrechtmatig verklaard.

De schuldenaar heeft een betalingsregeling

Stijgt het inkomen van uw debiteur? Het lukt onze deurwaarder vaak alsnog een hogere betalingsregeling af te spreken. Zo krijgt u nóg sneller uw geld.

Kosten van beslaglegging zijn hoger dan de opbrengsten

Met andere woorden: het kost meer dan het oplevert. Stel: de inboedel van de schuldenaar is niet veel waard (ze hebben geen waardevolle spullen in huis), dan zal onze deurwaarder daar geen beslag op leggen. Wél kan er beslag gelegd worden op andere objecten. Wij vinden de perfecte oplossing.

Er wordt beslag gelegd op toeslagen

Een debiteur heeft recht op toeslagen. Daar mag onze deurwaarder dus geen beslag op leggen. Beslag op huurtoeslag kan alleen gelegd worden door de verhuurder. Beslag op zorgtoeslag alleen door de zorgverzekeraar. Onze deurwaarder legt altijd beslag namens zichzelf. Nooit namens iemand anders.

Er wordt beslag gelegd op toeslagen én loon of uitkeringen voor dezelfde lopende schuld

Het leggen van meerdere beslagen is mogelijk en er mag op veel beslag gelegd worden (maar niet op alles). Onze deurwaarder mag bijvoorbeeld niet én op toeslagen beslag leggen én op loon of een uitkering.

Dit komt omdat anders de schuldenaar dubbele kosten betaalt (een beslaglegging kost geld) terwijl u niets extra ontvangt. Een toeslag heeft namelijk invloed op de beslagvrije voet van de schuldenaar. Dat betekent dat een beslaglegging op toeslag én loon of uitkering u niets extra oplevert: onze deurwaarder legt hier geen beslag op.

Het is belangrijk om goed te weten welke risico’s er verbonden zijn aan het starten van een gerechtelijke procedure. Als een schuldeiser onterecht beslag laat leggen, kan deze aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door het beslag leggen. U dus ook. Dit heet aansprakelijkheidsrisico.

Na beslaglegging zal een debiteur echter dreigen en zeggen dat de beslaglegging onterecht is, maar vaak wil een debiteur juist wél onderhandelen en betalen na beslaglegging. U bent dan ook niet meer aansprakelijk, maar krijgt wel uw geld.

Tip! Laat alleen beslag leggen als u zeker bent van uw zaak. Zo bent u verzekerd van succes. Weet u niet zeker of u beslag moet laten leggen? Soms is het beter om te starten met een dagvaarding. U kunt bij ons terecht voor een gratis incasso advies.

Incasso Italië

Het Invorderingsbedrijf kent geen grenzen!

Het Invorderingsbedrijf heeft een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van incasso internationaal opgebouwd. Waar andere incassobureaus stoppen bij de grens, beschikken wij over een wereldwijd incasso netwerk. Heeft u te maken met een internationale wanbetaler? Dan neemt Het Invorderingsbedrijf het gehele incasso internationaal traject voor u uit handen.

Video Incasso No Cure No Pay
Video afspelen

De eerste benadering is mild. De aanmaning of factuur kan namelijk aan de aandacht van de debiteur zijn ontschoten. Geeft uw debiteur na diverse sommaties niet thuis, dan voeren wij de druk op met maar één doel: er voor zorgen dat u zo snel mogelijk het geld ontvangt waar u recht op heeft! Van een bodemprocedure tot het aanvragen van het faillissement van uw debiteur, van het leggen van conservatoir beslag tot een kort geding procedure in incasso. Ons incassobureau helpt graag!

Beslaglegging, wat kost het?

De eerste benadering is mild. De aanmaning of factuur kan namelijk aan de aandacht van de debiteur zijn ontschoten. Geeft uw debiteur na diverse sommaties niet thuis, dan voeren wij de druk op met maar één doel: er voor zorgen dat u zo snel mogelijk het geld ontvangt waar u recht op heeft! Van een bodemprocedure tot het aanvragen van het faillissement van uw debiteur, van het leggen van conservatoir beslag tot een kort geding procedure in incasso. Ons incassobureau helpt graag!

Download nu gratis!

Vul uw gegevens in en ontvang gratis 5 tips voor een factuur  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Beslaglegging, wat heb je nodig?

  De eerste benadering is mild. De aanmaning of factuur kan namelijk aan de aandacht van de debiteur zijn ontschoten. Geeft uw debiteur na diverse sommaties niet thuis, dan voeren wij de druk op met maar één doel: er voor zorgen dat u zo snel mogelijk het geld ontvangt waar u recht op heeft! Van een bodemprocedure tot het aanvragen van het faillissement van uw debiteur, van het leggen van conservatoir beslag tot een kort geding procedure in incasso. Ons incassobureau helpt graag!

  Beslaglegging, waneer beslag leggen?

  De eerste benadering is mild. De aanmaning of factuur kan namelijk aan de aandacht van de debiteur zijn ontschoten. Geeft uw debiteur na diverse sommaties niet thuis, dan voeren wij de druk op met maar één doel: er voor zorgen dat u zo snel mogelijk het geld ontvangt waar u recht op heeft! Van een bodemprocedure tot het aanvragen van het faillissement van uw debiteur, van het leggen van conservatoir beslag tot een kort geding procedure in incasso. Ons incassobureau helpt graag!

  Beslaglegging, F.A.Q.

  I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
  I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
  I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
  I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Waarom 40.000 klanten u voor gingen

  Vraag GRATIS Incasso advies aan

  Vul uw gegevens in en ontvang gratis incasso advies

   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   ‘t Pippi Huis
   ‘t Pippi Huis
   Kinderdagverblijf
   5
   Een bedrijf met passie voor dienstverlening! Ze analyseren snel wat je als bedrijf verwacht en geven goed advies. Danny is een topper en heeft naast kennis ook nog gevoel voor humor. Invorderen is niet leuk, maar de mensen maken het leuk door hun persoonlijke contact met de klant.
   LESS DE KLANTERVARINGEN

   Onze Incassojuristen & Adviseurs

   linkedin

   Uw persoonlijke adviseur

   Pim
   Pim Paddenburg
   Credit management specialist
   Write email

    Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op