Inloggen op de klantenomgeving

De Online Cockpit is exclusief voor opdrachtgevers. Indien u nog geen eigen account heeft, klik dan hier om uw vordering direct over te dragen of neem contact met ons op via telefoon +31(0)70-7620330.

Wachtwoord vergeten Inloggen
Door:
in
op 28 februari 2018
ir. Laurens Lemmens
Faillissement tegengaan? voorkom wanbetalers in de transport!
transport

Wanbetalingen, ze komen overal voor en hebben ook altijd een reden waarom ze zich voordoen. Toch moet jij als ondernemer hier maling aan hebben en dit zoveel mogelijk tegen gaan. Jij en je organisatie moeten niet de dupe worden van de niet betalende afnemers.

Maar wanneer en waarom zijn er zoveel wanbetalingen binnen de transportsector? We beginnen met de allerbelangrijkste van de 5…

 1. Veel organisaties zijn financieel instabiel en zitten dicht tegen een faillissement aan. Redenen hiervoor zijn dat debiteuren eigenlijk te weinig financiële middelen hebben om hun handel voort te zetten. Maar omdat ze zich niet willen laten kennen, gaan ze gewoon door met ondernemen binnen de transport.
 2. Vaak zijn debiteuren erg argwanend over de geleverde diensten, ze vinden dat dit niet helemaal goed is verlopen en willen daardoor niet of veel minder betalen. Ze weigeren dus uit principes de betaling.
 3. Het is sinds 2015 ook een trend om als debiteur niet te willen betalen voor de geleverde diensten. Veelal hebben debiteuren dan een kwade bedoeling met het gebruiken van uw diensten. Ze willen misbruik maken van de verleende diensten, door er wel gebruik van te maken, maar het niet te betalen.
 4. Helaas proberen debiteuren ook vaak dingen uit op financieel gebied, om zo de leverancier uit te proberen. Ze proberen betalingen uit te stellen om zo lang mogelijk de tijd te krijgen. Soms komt het nog wel eens voor dat ze zichzelf op de achtergrond houden in de hoop dat je de betaling zal vergeten.

And last but not least…

 1. Er doen zich schades voor tijdens het verlenen van de dienst en de debiteur geeft te kennen dat hij niet het volledige bedrag wil betalen. Ze zijn dan standvastig en er blijft een bedrag open staan, die u niet zal ontvangen. Dit is voor u een zeer kwalijke zaak en dit openstaande bedrag wilt u alsnog krijgen.

Het is daarom belangrijk dat je op de hoogte bent van de redenen van wanbetalingen zodat je hier op kan inspelen.

Wil je meer advies of wil je meteen de hulp inschakelen van echte professionals op het gebied van de transport?

De juristen en incassospecialisten van het Invorderingsbedrijf hebben een schat aan ervaring en kennis over de transportsector. Bel nu naar ons hoofdkantoor op het volgende nummer:  070 762 0330, dan kunnen we samen kijken hoe we u in de goede richting kunnen sturen. 

Lees Verder
Door:
in KDV-rechten
op 27 februari 2018
ir. Laurens Lemmens
De 6 meest voorkomende redenen voor wanbetalingen in de kinderdagverblijven
child

Helaas komt het erg vaak voor dat de ouder niet op tijd betaalt aan het KDV. Het is daarom van belang dat wij ervoor zorgen dat de facturen niet eeuwig blijven liggen, maar direct uitbetaald worden. Wij van het invorderingsbedrijf hebben onderzoek gedaan naar het “waarom” achter het uitblijven van betalingen. Onze resultaten hebben wij hier voor u op een rij gezet.

6 Meest voorkomende redenen wanbetaling KDV:Kinderopvangtoeslag

 1. Verantwoordelijkheid en risico’s liggen bij ouders en dit zorgt voor een risicoverhoging.
  De huidige vormgeving van het toeslagenstelsel legt veel verantwoordelijkheid en risico’s bij burgers. Ouders zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens en het doorvoeren van wijzigingen en lopen financiële risico’s als zij dit niet goed doen.
 2. KDV is Fout- en fraudegevoeligheid.
  Het huidige systeem voor kinderopvangtoeslag is om een aantal redenen gevoelig voor fouten en fraude:

   1. Het biedt gelegenheid aan de ouders om per ongeluk of  expres fouten te maken bij het invoeren van gegevens, zonder dat de kinderopvanginstelling hiervan op de hoogte is. De ouder kan hiermee ten onrechte te hoge voorschotten aanvragen.
   2. De kinderopvangtoeslag is een voorschot, waarbij voor een groot deel achteraf gecontroleerd wordt. Het risico bestaat dat onrechtmatig ontvangen toeslag na afloop van het jaar en soms pas jaren later geconstateerd en teruggevorderd wordt. (Vaak wanneer het geld al is uitgegeven door de ouders).
   3. De kinderopvangtoeslag wordt rechtstreeks op de rekening van de ouder gestort, die daardoor de mogelijkheid heeft en in de verleiding kan komen om de kinderopvangtoeslag aan andere zaken dan aan kinderopvang uit te geven.
   4. Kwaadwillende ouders en instellingen kunnen samenspannen. Als ouder en instelling een contract afsluiten voor meer uren dan er daadwerkelijk aan opvang wordt afgenomen, krijgt de ouder meer kinderopvangtoeslag op zijn rekening gestort en de instelling meer betaald. 
 3. De ouders/voogden zijn het niet eens met de factuur.
  Het komt soms voor dat ze het gewoon niet eens zijn. Bijvoorbeeld in het geval van schade. Indien er speelgoed kapot gaat, weet u wie er dan aansprakelijk is? 
 4. De ouders/voogden zit in een lastige financiële situatie.
  De ouders/voogden zijn niet in staat om op de besproken deadline de factuur te betalen aan de KDV.
 5. De ouders/voogden zijn laks en zien wel wanneer ze betalen.
  In deze maatschappij heeft iedereen het druk met van alles en nog wat. We zien ook vaak dat bij ondernemingen  er niet genoeg aandacht aan het op tijd betalen van een factuur wordt besteed. De debiteur kan de ernst van een factuur soms niet goed genoeg inschatten. Evenals de negatieve gevolgen voor u op korte termijn.
 6. De ouders/voogden hopen dat u `vergeet ́ dat de factuur nog open staat.
  Een factuur is niet persoonlijk. Je komt niet fysiek/mentaal in aanraking met de persoon aan de andere kant. We zien dat mensen online bijvoorbeeld ook veel sneller iets stelen. Zoals online films. Omdat men de film niet in zijn handen heeft en een winkel uitloopt voelt het niet als stelen. Ditzelfde gebeurt bij een factuur. Men hoopt dat u de zaken niet op orde heeft, zodat zij hier profijt uit kunnen halen. Het invorderingsbedrijf neemt deze verantwoordelijk op zich, zodat uw facturen worden gecontroleerd op datum. En bij tekortkoming, alsnog worden teruggestort op uw rekening.


Vervolgstappen.
Als u met een incasso bureau in zee gaat is het belangrijk om deze

informatie te weten en erachter te komen waarom uw debiteur niet betaald. Wat zijn
de vervolgstappen hierna? Als incassobureau is het belangrijk om uw zaak gericht te bekijken met onze verschillende afdelingen. Zo kijken wij of het noodzakelijk is om door onze juristen te worden verwerkt, advocaat of dat het moet worden doorgestuurd naar onze deurwaarders. We zien in dat dit voor de klant veel keuzes zijn die er gemaakt moeten worden. Wij willen dit pijnpunt voor u uit handen nemen. Daarom hebben wij gekozen voor de totaaloplossing. Dit houdt in dat wij u al deze verschillende partijen onder een dak van het Invorderingsbedrijf B.V. willen bieden.

 

Voordelen die het Invorderingbedrijf voor u meebrengt:

 • U wilt onderlinge communicatie tussen verschillende kantoren voorkomen, het liefst ziet u de storting zo snel mogelijk op hun eigen rekening (‘’zonder teveel gedoe’’)
 • Geen extra kosten die in rekening genomen worden door deze verschillende kantoren. Het liefst een uitbetaling en hierin overzichtelijk aan welke zaken er zijn gewerkt, tegenover welke uren en welke personen.
 • U kunt de verantwoordelijkheid bij een bedrijf neerleggen. We leven in een snelle tijd, we hebb
  en het al druk genoeg, in een wanbetaler heeft niemand zin. In dit pijnpunt kunnen wij voordeel trekken door het van A>Z voor u te regelen.

Voorkom de risico’s van wanbetaling en verzeker uzelf van een optimaal debiteurenbeheer.

Lees Verder
Door:
in landbouwrecht
op 27 februari 2018
ir. Laurens Lemmens
Financiële schade fipronil-schandaal hoger dan gedacht. Bekijk hier de stappen die u moet nemen om uw incasso op orde te krijgen.
kip

Pluimveehouders hebben er allemaal onder geleden: het fipronil-schandaal. Dit schandaal heeft zo’n 65 tot 75 miljoen euro gekost. Nu blijkt dat na onderzoek van het LTO, Land- en tuinbouworganisatie, veel pluimveehouders onnodig veel verlies hebben geleden door nalatigheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Zij hebben na meerdere signalen van de vondst van het gif pluimveehouders niet gewaarschuwd. Volgens het LTO heeft het zo pluimveehouders onnodig veel financiële schade bezorgd.

 

Het LTO kwam door nader onderzoek achter het feit dat de NVWA al langer op de hoogte was van het gebruik van producten met fipronil, door organisatie ChickenFriend. Zij hadden dus onder andere u als pluimveehouder kunnen behoeden voor de geleden schade. Nu hebben regeringspartijen ChristenUnie, CDA en de VVD opheldering gevraagd over deze kwestie en zijn van mening dat gedupeerden recht hebben op een compensatie voor de geleden schade.

Nu zien wij meerdere artikelen voorbij komen waarin de Rijksoverheid aangeeft dat de pluimveehouderijen de schuldigen zijn van het fipronil-schandaal. De Europese Commissie denkt hier overigens heel anders over en denkt dat u als pluimveehouder gecompenseerd moet worden.

Wij begrijpen dat dit zeer ingewikkeld is voor u en veel werk naast uw dagelijkse werkzaamheden. Wij van Invorderingsbedrijf BV weten precies hoe wij u kunnen bijstaan bij dit soort zaken. Onze specialisten zijn zeer vakkundig wat betreft landbouw.

 

Mocht u naar aanleiding van deze blog meer informatie willen verkrijgen?

 

De juristen en incassospecialisten van het Invorderingsbedrijf hebben een schat aan ervaring en kennis over de Agrarische sector. Bel nu naar ons hoofdkantoor op het volgende nummer:  070 762 0330, dan kunnen we samen kijken hoe we u in de goede richting kunnen sturen. 

Lees Verder
Door:
in landbouwrecht
op 27 februari 2018
ir. Laurens Lemmens
Landbouw – Zo bent u voorbereid op het risico van grond huurders
landbouw

Bezig met de organisatorische opvolging en daardoor extra grond kopen? Let op wat je ermee doet! Steeds meer agrariërs zijn bezig met de opvolging binnen hun organisatie. Landbouwbedrijven gaan steeds vaker over van vader op zoon/dochter. Deze opvolging moet altijd in een gespreid bedje thuiskomen zodat alles meteen in gebruik kan worden genomen door de opvolging. Hiervoor kopen ze extra grond, maar kunnen ze er zolang de opvolging nog niet klaar staat niet veel mee. Vaak zijn ze genoodzaakt om de grond tijdelijk te verhuren. Alleen niet iedere huurder heeft er goede bedoelingen mee.

Agrariërs kopen veelal extra grond op om alvast een bv op te starten, voor de opvolging. In de tijd dat de opvolging nog niet klaar is om de leiding te nemen blijft de bv leeg. Er zijn genoeg mensen die graag gebruik maken van uw grond, zoals leegstaande stallen of andere opslagplaatsen. Vaak zitten hier mensen tussen die niet helemaal te vertrouwen zijn. Zij misbruiken de door u verhuurde grond om via uw lege bv om slim geld te verdienen met een wietteelt of overige criminele praktijken. Doordat zij veel kosten maken waarvoor u uiteindelijk opdraait, maar geen weet van heeft, komen hier vorderingen op te staan.

Omdat u uzelf niet bezighoudt met een leegstaande, verhuurde bv heeft u geen weet vanwaar deze vorderingen komen. De huurders zijn vaak bezig met criminele praktijken en willen hiermee alleen maar geld verdienen. Deze mensen zijn vaak ook nalatig in het betalen van de huur en zo bouwt zich een grote schuld op die op uw naam komt.

Wat u moet weten als verhuurder is het feit dat als deze criminele praktijken aan het licht komen u verantwoordelijk wordt gesteld voor de gemaakte kosten die door de huurder zijn gemaakt. Daarnaast stelt de overheid u aansprakelijk  voor bijvoorbeeld stroomkosten en kosten die moeten worden terugbetaald.

Bescherm uzelf ten alle tijde tegen dit soort bemiddelaars en ga vooraf goed na of u weet waarin u ‘investeert’. Daarnaast is het zeer verstandig om te weten met wie in zee gaat. Laat daarom altijd een goed huurcontract opstellen waarin duidelijk kenbaar is gemaakt wie de huurder is. Zo bakent u zo goed mogelijk de risico’s af.

Wij van Invorderingsbedrijf BV weten precies hoe wij u kunnen helpen. Mocht u naar aanleiding van deze blog meer informatie nodig hebben?

De juristen en incassospecialisten van het Invorderingsbedrijf hebben een schat aan ervaring en kennis over de Agrarische sector. Bel nu naar ons hoofdkantoor op het volgende nummer:  070 762 0330, dan kunnen we samen kijken hoe we u in de goede richting kunnen sturen. 

Lees Verder
Door:
in KDV-rechten
op 27 februari 2018
ir. Laurens Lemmens
Ondanks betalingsregeling met incassobureau, mag ondernemer kinderopvang opzeggen
kinddd

Als incassobureau krijgen wij veel aanvragen voor vorderingen van kinderdagverblijven. In de kinderopvang branche zijn er meerdere scenario’s waardoor er een geschil ontstaat tussen de betaling van ouder en de kinderopvang.

Een veelvoorkomende situatie is dat de ouder bij het kinderdagverblijf een overeenkomst afsluit voor opvang, maar de facturen van enkele maanden niet betaalt. Op een betalingsherinnering en een tweede aanmaning wordt niet gereageerd. De vervolgstap die hierop zou moeten volgen is het inschakelen van een incassobureau. 

Wanneer heeft u recht op de opvang te beëindigen als KDV?

Het Invorderingsbedrijf B.V. zorgt er in eerste instantie voor dat de consument een betalingsregeling voor de openstaande facturen in zijn/haar brievenbus treft. Hierna zal nog een tweede aanmaning worden verstuurd.

Het is erg belangrijk dat u de ouder goed schriftelijk blijft confronteren met de betalingen die openstaan, dit kan later dienen als bewijsmateriaal wat wij kunnen verwerken voor u met de rechtbank (mocht dit noodzakelijk blijken te zijn). Beschrijf zo concreet mogelijk wat er verwacht wordt van de consument, zodat het niet verkeerd kan worden geïnterpreteerd. Onze juristen bieden u specifieke en kritieke informatie die voor u nodig zijn om dit geschil op te lossen.

Belangrijk is om te weten dat in het reglement van de ondernemer (KDV) staat dat de ondernemer de opvang met onmiddellijke ingang kan beëindigen, als de ouder niet tijdig en volledig betaalt. Deze opzegging is alleen mogelijk, wanneer er al meerdere keren problemen zijn geweest met de betaling!

De consument zal vanzelfsprekend niet tevreden zijn over deze beslissing van opzegging van de opvang en zal u vragen deze beslissing terug te draaien (en tot een oplossing te komen). Schrik hier niet van en blijf bij uw standpunt, dat eerst het volledige bedrag moet worden overgemaakt. Hierna kunt u de overweging maken om een nieuwe aanmelding te accepteren.

Pijnpunten en advies voor KDV

We zien vaak dat de ondernemer de consument meer tijd geeft dan overeengekomen om aan haar betalingsverplichting te voldoen. Bijvoorbeeld zien we dat er vaak ruim een maand verstrijkt tussen de eerste en de tweede aanmaning, terwijl hiervoor de betalingsduur korter was.

Als KDV heeft u een maatschappelijke functie en begrijpt u dat ouders de kinderopvang als noodzaak zien. Daar wordt ook door externe rekening mee gehouden en kan in uw nadeel werken. Dit kan natuurlijk danwel niet betekenen dat er niet voor een opvang kan worden betaald.

Het treffen van een betalingsregeling met een incassobureau staat los van de beëindiging van de overeenkomst.
De betalingsregeling is slechts bedoeld om de openstaande declaraties alsnog betaald te krijgen. Wij zullen verder verder geen toezeggingen doen over de continuering of het opnieuw starten van de opvang, dat is een zaak van uzelf (KDV) Daarover zijn natuurlijk van tevoren strikte afspraken gemaakt tussen u als ondernemer en het Invorderingsbedrijf.

Wilt u meer weten over wat het Invorderingsbedrijf B.V. voor u kan betekenen met concrete informatie? Neem dan nu contact op met een van onze juristen over uw openstaande vordering!

Lees Verder
Door:
in transportrecht
op 27 februari 2018
ir. Laurens Lemmens
De 5 grootste risico’s die transportbedrijven moeten weten!
ship

De transportbranche heeft erg veel risico’s wat betreft wanbetalers. Bij de meeste branches is de verjaringstermijn bijvoorbeeld zo’n 5 jaar. Het zal je verbazen, maar bij de transport is dit maar een jaar! U vraagt zich misschien af :”hoezo is deze regeling zo afgestemt?” Laten we kijken naar de grootste risico’s in de transportwereld en hoe jij deze kan voorkomen. 

1. Startend BV is niet verplicht een jaaropgave in te dienen

Er zijn steeds minder vaste aanstellingen in de transportsector. We zien dat er daarom ook veel eigen BV’s worden opgesteld. Het probleem wat hierbij ontstaat is dat zo’n 40% van deze nieuwe bedrijven in de eerste paar jaren failliet gaat.  Dat wil dus zeggen dat zij krediet technisch er heel slecht voor stonden. Als bedrijf wil je graag weten met wie je precies zaken gaat doen en daarmo verwacht je een jaaropgave. Met een jaaropgave kan je een schatting maken met hoeveel eigen budget een onderneming heeft in het geval van nood. Simpelweg een check om de kredietwaardigheid, juist bij deze startende BV’s. Helaas is het zo dat de eerste twee jaar deze BV’s niet verplicht zijn om deze toe te sturen.. Wat houdt dat in? Je hebt geen idee met wie je nu precies zaken gaat doen en loopt risico bij elke lading.

2. ZZP’ers zijn niet altijd kredietwaardig

Stel je voor, je hebt als leverancier je lading afgegeven bij een transporteur die deze lading gaat afleveren in Duitsland. De transporteur besluit nog een extra nacht over de autorit te doen vanwege een thuissituatie, wie is er dan verantwoordelijk dat de lading niet op de gewenste datum wordt geleverd? De leverancier, het transportbedrijf of is er iets anders te regelen?
Per zaak is het belangrijk dat de juiste juristen en advocaten de juiste informatie verkrijgen om dit tot op de bodem uit te zoeken. Alleen zo kunt u erachter komen wie er verantwoordelijk is en uiteindelijk zal in een (eventueel noodzakelijke) fase de rechter hierover moeten beslissen.

3. Retourvrachten mondeling bevestigd

Het komt vaak voor dat de lading op de heenweg is geregeld, maar dat er moeilijkheden ontstaan op de terugweg. Volgeladen vrachtwagens rijden naar Duitsland en hebben geen retourlading.. Wat nu? Vaak wordt er in eigen netwerk gekeken welke lading er nog kan worden opgehaald. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat deze transporteur door rijd naar Italie en daar een vracht meeneemt. Het is natuurlijk possitief dat de benzine en tarieven niet voor niks worden betaald met vracht. Alleen.. Zorg je er wel voor dat je correcte afspraken van tevoren maakt met deze persoon?Of is het alleen een mondelinge overeenkomst? Stel de vracht is beschadigd of nooit aangekomen en u wordt hier voor verantwoordelijk gehouden. Weet u dan wie er verantwoordelijk is?

4. Langdurige betalingen bij wanbetalers

Facturen in de sector Transport en Logistiek wachten met 43 dagen het langst op betaling.
Hoe komt dit precies zult u, uzelf waarschijnlijk afvragen.

Het enige wat voor u van belang is, is dat u zich ervan bewust bent dat u voor een langere tijd op uw betaling kan gaan zitten wachten… Dit is natuurlijk niet wat u wilt!
Wat kunt u doen tegen deze wanbetalers? Vrij simpel, vaak is het dreigen van een incassobureau vaak al voldoende in de minnelijke fase en zal deze partij het netjes overmaken. Soms is er zwaarder geschut nodig en gaan onze juristen tot in het detail opzoek naar die reden waarom u in uw recht staat.

Wij staan voor u klaar, neem nu de eerste stap en draag uw zaak over of vraag een gratis incasso advies aan.

 

5. Verjaringstermijnen liggen om de hoek

In de transport sector is de verjaringstermijn extreem laag, namelijk maar 1 jaar! Maar wat houdt dit nu precies voor u in?  Verjaring is een rechtsfeit dat intreed indien een bepaalde tijd is verstreken nadat een vordering opeisbaar is geworden. Na het verstrijken van de termijn kan de schuldeiser de vordering niet meer invorderen via gerechtelijke weg van executie. Dat betekent niet dat de vordering niet meer bestaat. De vordering wordt omgezet in een niet-afdwingbare natuurlijke verbintenis.
Bij een internationale vervoersovereenkomst gelden de Nederlandse regels over stuiting en schorsing van de verjaring niet. En dus geldt de (korte) verjaringstermijn van 1 jaar voor het afwikkelen van schadevorderingen.

 

Wilt u meer te weten komen over hoe wij uw debiteur kunnen aanspreken op de feiten? U kan er nu achter komen welke procedure voor u het meest wenselijk is. Onze juristen staan voor u klaar.

advies
big powerful truck moves on highway

Lees Verder
Door:
in Incassotips en voorbeelden, Overig
op 27 februari 2018
ir. Laurens Lemmens
Zou u uw debiteurenbeheer wel uitbesteden?

Het uitbesteden van werkzaamheden biedt vaak veel voordelen voor u als ondernemer. Bij het uitbesteden van uw debiteurenbeheer geniet u van meerdere voordelen. We hebben de vrijheid genomen om deze even op een rijtje te zetten.

 1. Snel resultaat

Als ondernemer weet u dat tijd geld is, en wilt u natuurlijk zo snel mogelijk verschuldigde bedragen innen. Wij als experts op het gebied van debiteurenbeheer weten welke technieken wel en niet werken. Op deze manier boeken wij snel resultaat waardoor u uw geld sneller op uw rekening heeft

 1. Kennis van het vak

Feit blijft dat niet iedereen uit het juiste hout gesneden is voor het bijhouden van het debiteurenbeheer. Gelukkig zijn onze specialisten hier goed in. Door ons het beheer van uw debiteurenbeheer over te laten nemen, bent u verzekerd van het beste resultaat.

 1. Verborgen voordeel: Variabele kosten

Een verborgen voordeel is dat het uitbesteden van debiteurenbeheer wordt gezien en berekend als variabele kosten. Dit komt omdat u betaalt voor het geleverde werk in plaats van het aantal uren.

 1. Meer tijd 

Wij weten dat u als ondernemer een druk schema heeft. Daarom heeft u er baat bij als u niet langer aan uw debiteurenbeheer hoeft te denken. Door uw debiteurenbeheer uit te besteden, houdt u meer tijd over voor het ondernemen.

 1. Externe verantwoordelijkheid

Het is natuurlijk niet de leukste taak in de wereld, achter debiteuren aan te zitten. Het is dan ook regelmatig noodzaak om een streng beleid te hanteren. Hier zouden vervelende reacties uit kunnen komen. Wanneer u een externe partij verantwoordelijk stelt voor dit beleid blijft u zelf buiten schot. Dit kunt u ook naar uw klanten communiceren.

Mocht u naar aanleiding van deze blog meer informatie nodig hebben? Wij bij het Invorderingsbedrijf staan je graag te woord.

De juristen en incassospecialisten van het Invorderingsbedrijf hebben een schat aan ervaring en kennis. Bel nu naar ons hoofdkantoor op het volgende nummer:  070 762 0330, dan kunnen we samen kijken hoe we u in de goede richting kunnen sturen. 

Lees Verder
5 tips om uw kredietverzekering te toetsen

Afgelopen periode is het Invorderingsbedrijf steeds vaker benaderd door bedrijven die vraagtekens hebben bij hun kredietverzekering. Wij begrijpen dat het toetsen van de verzekering niet echt iets is waar u als ondernemer zich graag mee bezig houdt. Het is een tijd- en energie rovende taak. Veel ondernemers stellen deze klus dan ook uit. “Er is altijd wel iets belangrijkers op de agenda.”

Wij zijn van mening dat het toetsen van uw kredietverzekering toch een zekere urgentie heeft.  Het helpt om de kredietverzekering simpelweg te zien als een bedrijfsinvestering die móet renderen. Ik heb hieronder vijf onderwerpen beschreven met vragen die u als bedrijf zou moeten beantwoorden. Zo kunt u de investering in een kredietverzekering goed evalueren.

1. Bepaal de strategische noodzaak van uw kredietverzekering

Welke financiële tikken kunt u wel of niet het hoofd bieden? Hoe groot is de kans dat die klappen gaan vallen? Wij komen veelvuldig tegen dat limieten gegeven worden op de bedrijven waarop de ondernemer zelf aangeeft stiekem geen dekking nodig te hebben. Dit terwijl limieten vaak uitblijven op het moment dat dekking wel nodig is! Een brancheonderzoek helpt u met het inschatten die uw debiteurenrisico in uw branche te bepalen voor de komende twee tot drie jaar.

Geven uw limieten u genoeg commerciële slagkracht om de concurrentie aan te kunnen? Star vasthouden aan te lage verzekerde limieten kan leiden tot ontevredenheid bij uw klanten en kan eventueel zorgen voor klantverlies.  Het kan juist slim zijn boven het limiet te leveren; immers, als al uw concurrenten dit bedrijf dezelfde kredietruimte bieden, bent u onderscheidend als u hiervan afwijkt. Ga na wat uw motivatie was voor het afsluiten van de kredietverzekering.  Soms is de financiële situatie van het bedrijf sterker geworden en is de spreiding van haar klanten dusdanig verbeterd dat de keuze nu misschien wel anders uitvalt.

2. Bepaal de opbrengsten van uw kredietverzekering

Wat heeft uw kredietverzekering u tot nu toe opgeleverd? Hier komt u heel makkelijk achter, gewoonweg de uitbetaalde claims op een rijtje zetten. De vraag die u zich moet stellen is dan: is de dekking op uw debiteuren inderdaad sterk? Hoeveel bedrijven zijn er eigenlijk afgewezen door de kredietverzekering? Dient het slechts een psychologisch comfort? Een voorbeeld hiervan is dat als u verplicht bent verzekerd, een uitbetaalde dekking vaak door de financier wordt gebruikt om uw kredietruimte te verkleinen. Lees uw overeenkomst er maar eens op na.

3. Bepaal de kosten van uw investering

 • Bepaal de financiële kosten. Hieronder vallen de premie, boetepremie bij ingediende claims, poliskosten en de kosten van het opvragen van limieten.
 • Bepaal de organisatiekosten. Laatst was er een ondernemer op kantoor die zei dat een van zijn medewerkers één dag in de week bezig was met het opvragen van limieten, het bijhouden van de reacties erop en het corresponderen met de maatschappij.
 • Bepaal de gemiste commerciële kansen. Uw afdeling verkoop weet exact welke potentiële deals niet zijn gevallen vanwege het uitblijven van de dekking. Hierbij komt het probleem dat u bij uitblijven van dekking geen informatie heeft om het kredietrisico te bepalen.

4. Onderzoek alternatieven voor uw kredietverzekering

Is het werken met kredietinformatie of het monitoren van uw debiteurenbestand voldoende? Indien u de afgelopen jaren veel meer heeft moeten betalen dan kunnen claimen, kan het gunstig zijn uw eigen risicobeslissingen te nemen. Hiervoor heeft u uiteraard wel kwalitatief hoogstaande en recente informatie nodig.

Zou u ook kunnen werken met een combinatie van een verminderde dekking en kredietinformatie? Indien bepaalde tikken het einde kunnen betekenen, zou u een specifiek gedeelte van uw debiteuren kunnen verzekeren en voor de rest uw eigen risico-inschatting kunnen maken. Hierbij loont het zeker de moeite een andere aanbieder ook te betrekken bij uw evaluatie.

5. Bepaal het rendement van uw investering

Hoeveel heeft uw geld opgeleverd in deze kredietverzekering? Het is eigenlijk aan u om de financiële, organisatorische en psychologische voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.

Wat had u anders met het geld en de energie kunnen doen? Ziet u werk dat uw medewerker kan doen als hij/zij geen limieten zit op te vragen? Of is het verhogen van uw werkkapitaal door het niet betalen van premie interessant? Dit zijn allemaal dingen die u in uw afweging mee kunt nemen.

Mocht u naar aanleiding van deze blog meer informatie nodig hebben? Wij bij het Invorderingsbedrijf staan je graag te woord.

De juristen en incassospecialisten van het Invorderingsbedrijf hebben een schat aan ervaring en kennis. Bel nu naar ons hoofdkantoor op het volgende nummer:  070 762 0330, dan kunnen we samen kijken hoe we u in de goede richting kunnen sturen.

Lees Verder
Door:
in transportrecht
op 27 februari 2018
ir. Laurens Lemmens
Transport en Logistiek: Faillissementen blijven dalen

In de transport en logistiek gaan steeds minder bedrijven failliet. 2018 beloofd dus een goed jaar te worden voor deze sector. De sector transport en logistiek groeit in 2018 naar verwachting met 3,5%. Ook neemt de omzet met 5% toe. Minpunt is dat de kosten veel sneller stijgen dan de tarieven. De gevaren liggen dus nog altijd op de loer.

Belangrijk is dus dat jouw kosten tijdig gedekt worden.  Het aantal faillissementen in de transport heeft namelijk een verband met het debiteurenbeheer binnen een bedrijf. Gemiddeld wordt een factuur in 43 dagen betaald. In het algemeen verjaart een vordering na vijf jaar, maar in de transportsector verjaart een vordering al na een jaar. Het grote gevolg van het laten verlopen van een verjaringstermijn is dat de schuldeiser met geen claim meer kan indienen.

Voorkom dat je jouw vordering moet afboeken

Als je denkt dat jouw vordering niet meer betaald zal worden, schroom dan niet met het uit handen geven van uw facturen. Binnen deze branche is het erg makkelijk voor de wanbetaler om het verjaringstermijn gewoon uit te zitten.

Bescherm jezelf tegen wanbetalers!

Het is van belang dat u inzicht heeft in de risico’s van het vak.  Indien u er in slaagt om mogelijke wanbetalingen te voorkomen kunt u als transporteur dienstverlener in Nederland uw zaken met meer zekerheid doen. Zowel nationaal als internationaal. Wij bij het invorderingsbedrijf streven er zoveel mogelijk naar risico’s in te schatten en te voorkomen.

Bent u benieuwd hoe onze dienstverlening uw bedrijf verder kan helpen? Wij geven u graag een gratis incasso advies en kunnen u meer informatie geven over het innen van betalingsachterstanden. Het Invorderingsbedrijf is uw partner voor alle incassozaken. Vragen? Bel ons op +31-(0)70-762 0330.

Ja ik wil direct gratis advies:

Lees Verder
Door:
in Bestuurdersaansprakelijkheid
op 27 februari 2018
ir. Laurens Lemmens
Wist u de verschillende vormen van leasen al? Nu wel!

Krijg je een auto van de zaak of zit je te denken aan private lease? Je zou toch verwachten dat aangezien huur, koop, en huurkoop in de wet geregeld zijn, hetzelfde geldt voor leasen. Helaas is dat niet zo. Leasen kun je het beste omschrijven als een overeenkomst tussen huur en koop in. Hierin staat de financiering van het goed door de verstrekker van de lease (ook wel bekend als lessor) aan de ontvanger (ook wel bekend als lessee).

Ook zijn er twee aparte vormen van leasen: financiële lease en operationele lease. Hier lees je de belangrijkste verschillen!

Verschil financiële lease en operationele lease:

We beginnen met financiële lease. Financiële lease lijkt heel erg op huurkoop. Vaak is de lessor een financieringsmaatschappij die het door de lessor gewenste bedrijfsmiddel al in bezit heeft of nog moet aanschaffen. Tegen een maandelijkse vergoeding stelt de lessor het bedrijfsmiddel beschikbaar aan de lessee. Het verschil tussen huurkoop en financiëel leasen is dat het bedrijfsmiddel de gehele economische levensduur aan de lessee verhuurd is. Een financiële leaseovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd. Dit omdat het leaseplan is gebaseerd op de economische levensduur. Vaak kan de lessee aan het eind van de leaseperiode het bedrijfsmiddel tegen een kleine vergoeding overnemen.Operationele lease lijkt veel meer op huur. De onderhoudstaak blijft dan rusten bij de lessor. Deze moet zorgen voor het onderhoud en aanvullende diensten, zoals verzekering of wegenbelasting. Overeenkomsten van operationele lease zijn tussentijds wél opzegbaar en mogen maximaal 85% van de economische levensduur van het goed lopen.In het geval van operationele lease moet de leaseovereenkomst voldoen aan de eisen van de belastingdienst.

In de praktijk hebben operationele leaseovereenkomsten de volgende eigenschappen.

 • De lessor blijft eigenaar van de bedrijfsmiddelen en zal deze moeten activeren op haar balans; Omdat de lessor eigenaar is van de bedrijfsmiddelen zal de lessor ook het economisch risico over de bedrijfsmiddelen moeten dragen;
 • Aan het einde van de looptijd van de leaseovereenkomst mag de waarde van de bedrijfsmiddelen niet tot het minimale zijn gedaald, de bedrijfsmiddelen mogen bovendien na de looptijd van de leaseovereenkomst alleen tegen een marktconforme waarde worden verkocht aan de lessee;
 • De leaseperiode mag niet langer zijn dan 85% van de geschatte economische levensduur van de bedrijfsmiddelen.

Conclusie:

Zonder omhaal kunnen we stellen dat operationele lease slechts voor kortere periodes wordt aangegaan en lijkt op gewone huur. Financiële lease lijkt dan weer meer op huurkoop, hier ligt de nadruk op de financiering van het bedrijfsmiddel. Bij operationele lease ligt de nadruk daarentegen op het ter beschikking stellen van de bedrijfsmiddelen.
Mocht je naar aanleiding van deze blog meer informatie nodig hebben? Wij bij het Invorderingsbedrijf staan je graag te woord.

De juristen en incassospecialisten van het Invorderingsbedrijf hebben een schat aan ervaring en kennis.

 

 

 

 

Bel nu naar ons hoofdkantoor op het volgende nummer:  070 762 0330, dan kunnen we samen kijken hoe we u in de goede richting kunnen sturen. 

Lees Verder