Door:
in Vonnissen
op 12 oktober 2015
mr. drs. Joost Konings
Veroordeling tot betaling huurachterstand, schadevergoeding en ontruiming
photo-1536821824982-ee7e97e7807d

Belegger in vastgoed dagvaardt op advies Invorderingsbedrijf huurders wegens wanbetaling. Belegger kan zo zijn rendement maximaliseren en schade beperken.

Per jaar haalt het Invorderingsbedrijf heel wat vonnissen voor haar opdrachtgevers. Zo ook in deze huurzaak bij de rechtbank Amsterdam. Hieronder wordt het gewezen vonnis afgebeeld. De huurder van kantoorruimte moet betalen en vertrekken.

(meer…)

Lees Verder
Door:
in Verbintenissenrecht
op 7 september 2015
mr. drs. Joost Konings
Redelijke termijn ingebrekestelling
document-agreement-documents-sign-48148

 

Waar moet een ingebrekestelling aan voldoen?

In dit artikel leest u wat een ingebrekestelling is, waaraan deze moet voldoen en waarom u een ingebrekestelling moet versturen. Ook leest u hoe iemand in verzuim raakt. Wij lichten toe wat een redelijke termijn is voor de ingebrekestelling.

(meer…)

Lees Verder
Door:
in Verbintenissenrecht
op 19 augustus 2015
mr. drs. Joost Konings
Contante betaling weigeren
pexels-photo-1435192

Contante betaling weigeren. Mag dat?

Stel, u verkoopt voor € 25.000,- goederen. U wilt dat uw afnemer alleen per bank betaalt en niet contant. Uw afnemer weigert per bank te betalen. Kunt u betaling per bank eisen?

Wat hebt u afgesproken?

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Bijvoorbeeld de koop- / verkoopovereenkomst: u kunt deze partij gereedschap kopen tegen betaling van € 25.000,-.  In aanvulling op het aanbod en/of de aanvaarding kunnen nadere afspraken gemaakt worden. Afspraken over bijvoorbeeld de levering, de garantie maar ook de betaling.

(meer…)

Lees Verder
Door:
in Verbintenissenrecht
op 19 augustus 2015
mr. drs. Joost Konings
Bemiddelingskosten terugvorderen
photo-1516156008625-3a9d6067fab5

“Bemiddelingskosten gemakkelijk weer te incasseren”

Bemiddelingskosten zijn vaak onterecht door de huurder betaald. Een makelaar moet deze terugbetalen. Wat nu als een makelaar weigert de door u betaalde (hoge) bemiddelingskosten terug te betalen?
(meer…)

Lees Verder
Door:
in Overig
op 4 mei 2015
mr. May Leung
Makelaar aansprakelijk stellen
pexels-photo-313691

“Makelaars steeds vaker door de rechter veroordeeld tot betaling”

Heeft de makelaar een fout gemaakt? En lijdt u (of een derde) daardoor schade? Dan kunt u de schade op de makelaar verhalen door schade te vorderen. In dit artikel leest u hoe.

De overeenkomst tussen de makelaar en u als opdrachtgever

Met de makelaar heeft u een zogenaamde bemiddelingsovereenkomst gesloten. U betaalt de makelaar een vergoeding (“loon”), de makelaar brengt een koop- of huurovereenkomst tot stand. Denk hierbij aan het verkopen of verhuren van een woning, een bedrijfspand of een stuk grond. Maar wat nu als er beroepsfouten worden gemaakt?

(meer…)

Lees Verder
Door:
in Gerechtelijke incasso
op 18 maart 2015
mr. May Leung
Gedagvaard door de deurwaarder
contract

Ik ben gedagvaard. Hoe kan ik reageren op de dagvaarding?

“Niet reageren op een dagvaarding zorgt ervoor dat u veroordeeld wordt en er direct beslag gelegd kan worden”

In ons bericht vindt u terug wat u moet doen als u een dagvaarding ontvangen heeft. We leggen uit hoe u zelf verweer kunt voeren, al is dat niet altijd verstandig. We geven tips die u nergens anders leest en vertellen hoe u uw dagvaarding gratis laat lezen door een deskundige jurist. U wilt tenslotte beslaglegging voorkomen en weten waar u aan toe bent.

Wat is een dagvaarding

Een dagvaarding is een document waarin staat beschreven wat een schuldeiser wil. Meestal vraagt de eisende partij u te veroordelen tot betaling van onbetaalde facturen of bijvoorbeeld tot het verlaten van een huurwoning. Ook is het mogelijk dat de eisende partij schade op u wil verhalen of worden er meerdere vorderingen opgenomen in één dagvaarding. De rechter leest deze dagvaarding. U herkent een dagvaarding aan het woord “GEDAGVAARD” op de voorpagina.

Let op: uit de praktijk blijkt dat er in de ontvangen dagvaarding vaak niet de waarheid staat. Zo zijn feiten verdraaid en zijn bedragen opgeklopt. Als u niets onderneemt, wordt er uitgegaan van deze feiten.

Het risico van niet reageren op de ontvangen dagvaarding

Heeft u een dagvaarding ontvangen dan is het aan te raden om altijd te reageren. De wet zit zo in elkaar dat als u niets doet u “bij verstek” veroordeeld wordt. Er komt dan een verstekvonnis. Met dit vonnis kan direct beslag gelegd worden.

Vraag een GRATIS consult aan met een advocaat

Ook al reageert u niet: de procedure gaat toch verder. Met of zonder u.

Bent u het eens met de ontvangen dagvaarding? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de schuldeiser en probeer een regeling te treffen. Of betaal gelijk het bedrag dat is opgenomen in de dagvaarding die u heeft ontvangen. Dit voorkomt dat u andere proceskosten hoeft te betalen.

Zelf procederen als u een dagvaarding ontvangen heeft

  1. Schriftelijk reageren

Op de ontvangen dagvaarding kunt u schriftelijk reageren. U dient een verweerschrift op te stellen en dit te sturen naar de griffie (= administratie) van de rechtbank. Uw verweer heet ook wel “Conclusie van Antwoord”. In dit verweer moet precies worden onderbouwd waarom u het niet eens bent met de vordering. Ook moeten bewijzen worden bijgesloten. Ook moet u duidelijk de rechtsgrond onderbouwen van uw verweer – dus de delen wetgeving waarop u uw standpunten baseert.

Het is mogelijk om in uw verweer een tegeneis in te stellen. U vraagt de rechter schriftelijk om de eisende partij te veroordelen. Let op: ook voor deze tegeneis geldt dat u deze goed juridisch moet onderbouwen. Met enkel “En ik heb ook schade geleden, 10.000 euro” komt u er niet. Veel tegeneisen worden daarom afgewezen.

  1. Mondeling reageren

Het is ook mogelijk om met de ontvangen dagvaarding naar de eerste rolzitting te gaan. De datum van de eerste zitting staat altijd in de dagvaarding vermeld (meestal op de voorpagina). De rechter zal uw verhaal aanhoren en de griffier zal uw verweer opschrijven.

Wat gebeurt er met mijn reactie?

Heeft u gereageerd op de ontvangen dagvaarding dan zal de rechter uw verweer gaan bekijken. Is de zaak duidelijk dan komt er direct een vonnis. Heeft de rechter niet genoeg informatie om te kunnen beslissen, dan gaat de procedure verder. Zo kan er een rechtszitting komen, waarbij de zaak inhoudelijk wordt behandelt. Dit heet “Comparitie van Partijen”. Vaak wordt een zaak trouwens schriftelijk voortgezet. Dat wil zeggen, de eisende partij mag aan de hand van uw eerdere verweer een nieuw processtuk opstellen en indienen (“Conclusie van Repliek” genaamd), waarop u dan ook schriftelijk mag reageren met een zogenaamde “Conclusie van Dupliek”. Aan de hand van alle stukken kan de rechter dan een vonnis schrijven.

Tips (die u nergens ander leest) in geval van dagvaarding ontvangen

  1. Voer alleen verweer als u serieuze kans denkt te maken. De proceskosten stijgen namelijk afhankelijk van het aantal rondes in de procedure. De verliezende partij wordt in 99% van de gevallen veroodeeld in alle proceskosten. Als u verliest had u beter gelijk kunnen betalen of al in het begin een regeling kunnen treffen met een schuldeiser. Dit voorkomt dat u later hoge en onnodige kosten moet betalen en er beslag gelegd kan worden (zonder vonnis namelijk geen beslag).
  2. De inhoud en opzet van een dagvaarding is aan strenge eisen gebonden. Om u te kunnen veroordelen, moet het document goed opgesteld zijn. Waaraan een dagvaarding moet voldoen staat exact omschreven in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Veel dagvaardingen zijn helemaal niet (juridisch) juist opgemaakt. De rechter kan op grond daarvan snel de gehele vordering afwijzen. In uw voordeel beslissen dus. Zo wordt u niet veroordeeld. Maar dan moet u wel weten wat er niet klopt aan de dagvaarding en dit gemotiveerd naar voren weten te brengen. Een leek kan dit niet, een goede incassojurist wel.
  3. Stel u voert zelf mondeling verweer. Uit de praktijk blijkt helaas dat er nogal wat misgaat op de eerste rolzitting. Zo bent u overgeleverd aan een griffier die snel wat van uw verhaal op papier zet. U kunt vaak niet controleren wat exact wordt genoteerd en/of het wel volledig is. De rechter behandelt op een ochtend wel 300 tot 400 zaken. In een volle zaal met gedagvaarde partijen is er helaas doorgaans geen tijd om uw verweer duidelijk naar voren te brengen. Zeker als u geen jurist bent. Mocht u toch zelf verweer willen voeren, dan is het voeren van schriftelijk verweer aan te bevelen.
  4. Bij de sector kanton is het inschakelen van een jurist (bijvoorbeeld een advocaat) niet verplicht. “Zelf doen is goedkoper”, denkt u wellicht. Het inschakelen van een specialist is echter aan te raden. Zeker als het om hogere belangen gaat (zoals een hoge vordering of de ontruiming van uw woning) of u het simpelweg niet eens bent met de vordering en u bang bent dat u zich niet goed kunt verweren. Veel tegenpartijen – maar ook rechters – maken gebruik van het feit dat u juridisch niet terzake kundig bent. Voor u het weet bent u veroordeeld, treft u een niet optimale regeling of zegt u dingen die u achteraf beter niet had kunnen zeggen.
  5. Laat u niet om de tuin leiden door de advocaat van de tegenpartij. Een advocaat is strikt partijdig. Dat betekent dat hij uitsluitend en alleen in het belang handelt van de schuldeiser – uitdrukkelijk niet in uw belang. Veel advocaten zetten de gedaagde partij – die zelf procedeert – onder druk en proberen een (vaak voor u onaangename) regeling te treffen. Bent u overtuigt van uw gelijk: laat de rechter dan oordelen. Deze wordt geacht onpartijdig te zijn. Of laat een deskundige incasso advocaat de onderhandelingen voeren.
  6. Stuur altijd alle communicatie tussen u en de advocaat van de tegenpartij naar de rechter. Hoewel dit verplicht is, laten veel advocaten dit na. U wilt dat de rechter een vonnis kan wijzen op basis van alle informatie.
  7. Wilt u in reactie op de ontvangen dagvaarding een tegeneis instellen? Laat dit dan doen door een deskudige incassojurist. Deze zorgt ervoor dat uw vordering wordt gestaafd met feiten en dossierstukken en belangrijker nog: wordt onderbouwd aan de hand van de juiste wetgeving. Zo kan het voorkomen dat de eis van de eisende partij wordt afgewezen en uw vordering op de eisende partij wordt toegewezen. Dat is dubbel winst!
  8. Besef dat de verjaringstermijn van een vonnis 20 jaar is. Als u bent veroordeeld kan de tegenpartij beslagleggen bij u. U kunt wel in Hoger Beroep gaan, maar dit schorst de werking van het gewezen vonnis niet. Beslagen blijven dus liggen. Heeft u nu niets? Dan wordt het vonnis bewaart, de wettelijke rente loopt door en wordt u gewoon in de toekomst beslagen.

 

Gratis eerste advies. Laat uw dagvaarding vrijblijvend aan ons lezen

De juristen van het Invorderingsbedrijf zijn stuk voor stuk ervaren als het gaat om het voeren van een gerechtelijke procedure. Uw belang staat daarbij altijd voorop.
Stuur ons de ontvangen dagvaarding vrijblijvend ter inzage en wij geven u direct een eerste indicatie. U beslist dan zelf of u zelf verweer wilt voeren of dat een van onze juristen voor u in de bres springt.

Neem direct contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen en hoor direct waar u aan toe bent. Bel ons op 070-7620330 of stuur ons een  e-mail.

 

 

Lees Verder
Door:
in Incasso
op 10 februari 2015
mr. drs. Joost Konings
Factuur dubbel betaald
pexels-photo-1161465

“Het verhaal van de leasemaatschappij die € 17.465,- zag vervliegen”

Wat u kunt doen als u ontdekt dat een factuur dubbel betaald werd, is niet voor iedereen even duidelijk. Vaak ontdekt u pas veel later dat er een bedrag dubbel betaald is. Een factuur die dubbel is betaald zorgt niet alleen voor een liquiditeitstekort maar ook voor onnodige kopzorgen. Hieronder leest u hoe u alsnog uw dubbel betaalde bedrag terugkrijgt.

(meer…)

Lees Verder
Door:
in Ondernemingsrecht
op 31 januari 2015
mr. drs. Joost Konings
Teveel betaald loon terugvorderen
pexels-photo-210990

“Teveel betaald loon gemakkelijk weer te incasseren”

Als werkgever heeft u per ongeluk teveel salaris uitbetaald. Misschien tijdens het dienstverband, misschien aan het einde. Uw (ex-)werknemer weigert het teveel betaald loon terug te betalen. Met incasso haalt u het teveel betaald loon gemakkelijk weer binnen. Hieronder leest u hoe u start met teveel betaald loon terugvorderen.

(meer…)

Lees Verder
Door:
in Incasso
op 30 januari 2015
mr. May Leung
Geen salaris ontvangen
numbers-money-calculating-calculation

“Salaris én wettelijke verhoging gemakkelijk alsnog te incasseren”

Heeft u helemaal geen salaris ontvangen? Of u heeft maar een gedeelte ontvangen? Voor u het weet komt u zelf in de financiele problemen. Wij incasseren voor u uw achterstallig loon én een extra vergoeding voor u, de wettelijke verhoging. In dit artikel leest u wat u moet doen om een loonvordering in te stellen.

Download ook onze gratis voorbeeldberekening om te zien op welk bedrag aan wettelijke verhoging u recht heeft.

(meer…)

Lees Verder
Door:
in Incasso
op 30 januari 2015
mr. drs. Joost Konings
Geleend geld terugvorderen
pexels-photo-1332191

“Uitgeleend geld vaak gemakkelijk weer te incasseren”

In goed vertrouwen heeft u geld uitgeleend. Helaas betaalt de ontvanger van het geld u niet terug. Ook niet na uw sommaties. Of u nu wel of geen bewijs heeft van de lening, u wilt uw geld terug. In dit artikel leest u wat u kunt doen, ook als de lening niet op papier staat.

Ons kantoor incasseert niet terugbetaalde leningen voor diverse soorten opdrachtgevers.

(meer…)

Lees Verder