Inloggen op de klantenomgeving

De Online Cockpit is exclusief voor opdrachtgevers. Indien u nog geen eigen account heeft, klik dan hier om uw vordering direct over te dragen of neem contact met ons op via telefoon +31(0)70-7620330.

Wachtwoord vergeten Inloggen
Door:
in Dagvaarden, Deurwaarder
op 15 november 2013
mr. drs. Joost Konings
Zelf onterecht een dagvaarding ontvangen? Of een juridisch geschil?

De juristen van het Invorderingsbedrijf geven u gratis een eerste advies!

U weet dat u bij ons terecht kunt voor een gedegen en effectieve incassoprocedure. U weet ook dat we zo nodig alle juridische middelen uit de kast trekken om uw vordering via gerechtelijke weg te incasseren. En dat we een enorm hoog slagingspercentage hebben. Dat is dus geen nieuws.
(meer…)

Lees Verder
Verjaringstermijnen van geldvorderingen. Hoe zit dat?

Elke onderneming of particulier krijgt er wel eens mee te maken: verjaring van een vordering. Dat wil zeggen: het juridisch niet meer af kunnen dwingen van betaling, door het enkele verloop van tijd.

Hoe kunt u verjaring voorkomen en welke verjaringstermijnen bestaan er zoal?
(meer…)

Lees Verder
Zo sluit u een overeenkomst van opdracht

Vraagt u iemand naar een voorbeeld van een overeenkomst, dan hoort u al snel de arbeidsovereenkomst of de koopovereenkomst voorbij komen. In de praktijk echter is de overeenkomst van opdracht één van de meest voorkomende overeenkomsten. In deze bijdrage belichten we de verschillen met de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst tot aanneming van werk en gaan we in op de eisen aan een overeenkomst van opdracht.
(meer…)

Lees Verder
Wel of niet meedoen aan een crediteurenakkoord?

U heeft verkocht of geleverd, en uw debiteur doet u een voorstel. Of u akkoord wilt gaan met een voorgesteld crediteurenakkoord, ofwel: u streept een deel van uw vordering weg. Het sluiten van een crediteurenakkoord, ofwel een overeenkomst (akkoord) met uw debiteur, is niet zonder risico’s. In dit artikel gaan we hier nader op in.
(meer…)

Lees Verder
Voordelen van Incasso No Cure No Pay

Een incasso opdracht indienen bij een Incassobureau No Cure No Pay biedt voordelen. De klant betaalt namelijk geen honorarium wanneer men onverhoopt niets incasseert. Hierdoor zal het Incassobureau extra gemotiveerd zijn de vordering snel te incasseren.
(meer…)

Lees Verder
Invorderingsbedrijf daagt Easyjet voor de rechter

PERSBERICHT – DEN HAAG – 7 november 2012

De bekende low cost carrier Easyjet is door het Invorderingsbedrijf gedagvaard omdat zij weigert vergoedingen in verband met vertraging te betalen.
(meer…)

Lees Verder
Help! Zijn mijn algemene voorwaarden (wel) van toepassing?

Algemene voorwaarden zijn bepalingen welke u graag onderdeel wilt laten uitmaken van een overeenkomst. Ze vullen op veel punten de bepalingen in de wet aan. Algemene voorwaarden bevatten bijvoorbeeld bepalingen over beperking van aansprakelijkheid, garantie en niet onbelangrijk: buitengerechtelijke incassokosten.
(meer…)

Lees Verder
Mijn klant is een B.V. i.o. Wat is dat?

U krijgt een nieuwe klant. Wellicht trekt u een uittreksel KvK uit het Handelsregister en u stuit op een zogenaamde Besloten Vennootschap In Oprichting (de B.V. in oprichting ofwel afgekort de B.V. i.o.). Maar wat houdt dit in?

Oprichting vennootschap

Een B.V. wordt officieel opgericht als de notariële akte daartoe wordt verleden. Met het oog op de op te richten B.V. wordt in de praktijk toch al vaak namens – deze nog niet bestaande – B.V. naar buiten getreden.
(meer…)

Lees Verder
Hoe tref ik op juridisch juiste wijze een betalingsregeling met mijn debiteur?

Elke ondernemer krijgt tegenwoordig van een debiteur wel een zogenaamd ‘verzoek betalingsregeling’ voor de openstaande en onbetaalde facturen. Stel, u bent niet de beroerdste en stemt met een betalingsregeling in. Het zomaar akkoord gaan met een betalingsregeling kan echter grote gevolgen hebben.
(meer…)

Lees Verder
Uit onze praktijk: Debiteur misbruikt handelsnaam en wordt voor € 25.000,- veroordeeld

Let op met het gebruik van dezelfde handelsnaam bij verschillende inschrijvingen KvK.

Voor diverse softwareontwikkelaars verzorgen we incasso. Zo startten we enige tijd geleden ook een gerechtelijke incassoprocedure namens een opdrachtgever (hierna: ‘Software B.V’) tegen een besloten vennootschap actief op het gebied van arbobegeleiding (hierna te noemen ‘Arbo I B.V.’). Arbo I B.V. nam het niet zo nauw met het handelsnaamrecht en de handelsnaamwet.
(meer…)

Lees Verder