Inloggen op de klantenomgeving

De Online Cockpit is exclusief voor opdrachtgevers. Indien u nog geen eigen account heeft, klik dan hier om uw vordering direct over te dragen of neem contact met ons op via telefoon +31(0)70-7620330.

Wachtwoord vergeten Inloggen
Facturen verrekenen: Credit management anno 2012

Doet u zaken met elkaar, dan verstuurt u vaak over en weer facturen. U kunt natuurlijk ieder uw eigen ontvangen factuur voldoen, maar zou het niet handiger zijn om de facturen tegen elkaar weg te strepen en alleen het saldo te betalen of te ontvangen?

Of er verrekend mag worden spreekt u in eerste instantie samen af. Bijvoorbeeld in een overeenkomst of in de algemene voorwaarden. Uit de praktijk blijkt dat zakenpartners, zonder expliciet een beroep op verrekening (te) weg doen, de schulden al salderen.
(meer…)

Lees Verder
Uit de praktijk: Mag ik de betaling van mijn factuur opschorten?

Afgelopen maand dagvaardde we een particulier voor de rechtbank van Heerlen. Onze cliënt, een installatiebedrijf, die voor deze particulier zijn huis had geïsoleerd, weigerde zonder geldige rechtsgrond de factuur van enkele duizenden euro’s te betalen.
(meer…)

Lees Verder
Betalingstermijnen worden wettelijk vastgelegd

Vanaf 1 januari 2013 geldt er een nieuwe en duidelijke wettelijke regeling omtrent betalingstermijnen. Tot nu toe mochten betalingstermijnen ‘niet onredelijk’ zijn. Hier is nader invulling aan gegeven.

Betalingstermijnen zijn in de praktijk branchespecififiek en vaak relatie-afhankelijk. Zo is de betalingstermijn in sommige gevallen 0 dagen (direct betalen), 14 dagen of 30 dagen. In de bouwsector gaat de termijn (op papier) al gauw naar 60 dagen en blijkt dat er in de praktijk pas na 120 dagen wordt betaald.
(meer…)

Lees Verder
Incassobureau met landelijke dekking

Met de landelijke dekking van incassobureau het Invorderingsbedrijf kunt u voor al uw incassozaken terecht bij één incassobureau of incassopartner. Waar uw debiteur zich ook bevindt. Zo hoeft u nooit meer te twijfelen over welk incassobureau u in wilt schakelen.
(meer…)

Lees Verder
Hoogste kwaliteit bij executie van uw vonnis

Wilt u een vonnis laten uitvoeren? Moet er beslag gelegd worden? Dan bent u bij het Invorderingsbedrijf aan het juiste adres

Wat is een vonnis?
Een vonnis is een beslissing van een rechter, ook wel de veroordeling genoemd. Met een vonnis kunt u beslag laten leggen. De veroordeelde partij moet namelijk voldoen aan wat de rechter in het vonnis heeft bepaald.
(meer…)

Lees Verder
Een dagvaarding ontvangen. Wat nu?

U heeft een dagvaarding ontvangen. Kom direct in actie en voorkom hoge kosten!

U heeft een dagvaarding ontvangen, maar wat is een dagvaarding?
Als u een dagvaarding ontvangen heeft, is de ontvangen dagvaarding het officiële document waarmee een eisende partij een gedaagde partij – bijvoorbeeld u – oproept om voor het gerecht te verschijnen. De eisende partij schakelt een gerechtsdeurwaarder in die de door u ontvangen dagvaarding bij u achterlaat. In de ontvangen dagvaarding valt te lezen wat iemand eist, op welke gronden en welke bewijzen er zijn. Als u een dagvaarding heeft ontvangen, is de gerechtelijke procedure definitief begonnen.
(meer…)

Lees Verder
Door:
in Persbericht
op 28 juni 2012
mr. drs. Joost Konings
Aantal faillissementen stijgt in rap tempo

Ook in het tweede kwartaal 2012 stijgt het aantal faillissementen snel.

In de praktijk blijkt dat schuldeisers steeds sneller een professionele incassopartner inschakelen om alsnog betaald te krijgen, voordat een vordering definitief oninbaar wordt.
(meer…)

Lees Verder
Nieuwe wet incassokosten schept duidelijkheid

U betaalt een rekening te laat en ontvangt een brief van een incassokantoor. Snel maakt u het originele factuurbedrag over en u hoopt dat daarmee de kous af is. Tot 1 juli van dit jaar was dat in veel gevallen ook zo. Vanaf 1 juli 2012 gaat echter de nieuwe wet incassokosten in. De kans is dan ook groot dat betaling van de niet betaalde incassokosten alsnog via de rechter wordt afgedwongen.
(meer…)

Lees Verder
Het eigendomsvoorbehoud in uw Algemene Voorwaarden

Eigendomsvoorbehoud – Voorkom dat u uw geleverde goederen niet meer kunt opeisen

Het eigendomsvoorbehoud is de bescherming van een leverancier tegen niet betalende afnemers. Eigendom gaat namelijk over op het moment dat er een geldige levering plaatsvindt, tenzij u een aanvullende voorwaarde stelt, bijvoorbeeld in uw Algemene Voorwaarden.
(meer…)

Lees Verder